Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Steenberge Gerda" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Adoptie door homokoppels - Verdrag van Den Haag (Belgische kinderen - Wetsontwerp : advies van de Raad van State) (2-1051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1707-1709 2-35 p. 1707-1709 (PDF)
De Belgische gevangenen in Saudi-ArabiŽ (Studiereis van een Senaatsdelegatie - Schending van de mensenrechten in de gevangenissen - Uitlevering) (2-1217)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 37-38 2-265 p. 37-38 (PDF)
De aanwerving van een nieuwe adjunct-directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (Cooptatie van de heer Cornil als PS-senator - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centrum en van de structuur van de directie - Aanwervingsvoorwaarden voor het personeel - Wijziging van de raad van bestuur - Depolitisering) (2-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-98
p. 6-9 2-98 p. 6-9 (PDF)
De armoede bij alleenstaande moeders en huisvrouwen (Premie voor opvoeding aan laaggeschoolde huismoeders [opvoedersloon]) (2-256)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-75
p. 33-36 2-75 p. 33-36 (PDF)
  2-75
p. 41-49 2-75 p. 41-49 (PDF)
De drugsprimeur in Charleroi (Tolerantie t.o.v. supporters van Euro 2000 versus regeringsbeleid) (2-296)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 8-10 2-59 p. 8-10 (PDF)
De introductie van de abortuspil RU-486 in ons land (Mifegyne, mifepristone - Conformiteit met de abortuswetgeving) (2-41)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-13
p. 10-12 2-13 p. 10-12 (PDF)
De kandidatuur van Turkije voor het lidmaatschap van de Europese Unie (Eerbiediging van de mensenrechten en van de rechten van de minderheden, vooral van het Koerdische volk - Bezetting van Cyprus) (2-83)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 42-46 2-29 p. 42-46 (PDF)
De kandidatuur van Turkije voor het lidmaatschap van de Europese Unie (Eerbiediging van de mensenrechten en van de rechten van de minderheden, vooral van het Koerdische volk - Bezetting van Cyprus)(2-42)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 42-46 2-29 p. 42-46 (PDF)
De mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn (Mishandeling van oudere vrouwen - Financiering van een zorgverzekering) (2-369)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toekomst van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (Cooptatie van de heer Cornil als PS-senator - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centrum en van de structuur van de directie - Aanwervingsvoorwaarden voor het personeel - Wijziging van de raad van bestuur - Depolitisering) (2-511)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-98
p. 6-9 2-98 p. 6-9 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Besnijdenis - Uitvoering en evaluatie van de wet van 24 november 1977 - Aantal klachten en veroordelingen - Toestand van de allochtone vrouwen) (2-375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Uitvoering wet van 24 november 1997) (2-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De voorwaarden tot adoptie (Vietnamese adopties - Adoptie door homokoppels) (2-286)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-83
p. 47-53 2-83 p. 47-53 (PDF)
De vrijlating van een CCC-terrorist (2-130)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-27
p. 21-23 2-27 p. 21-23 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Nood van de kinderen aan geborgenheid - Opdracht voor het gezin - Beschikbaarheid van de ouders
2-14
p. 19-21 2-14 p. 19-21 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Staveaux-Van Steenberge, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Het drugsbeleid en de drugsnota van de regering (Informatiecampagne) (2-491)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 27-29 2-94 p. 27-29 (PDF)
Het geweld binnen het gezin (Preventie van het geweld in de gezinnen - Opvang van en hulp aan slachtoffers - FinanciŽle hulp - Coordinatie op het terrein - Richtlijn aan parketten - Politieoptreden) (2-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het geweld tussen partners (Gezinnen samengesteld door mensen van hetzelfde geslacht - Uitvoering wet van 24 november 1997 - Aantal klachten en veroordelingen - Geweld door de besnijdenis gepleegd op vrouwen van islamitische cultuur) (2-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het personeel dat beschikbaar is voor het vervolgen van andere misdrijven dan de zogenoemde "kleine criminaliteit" (Fiscale substituten - Alternatieve straffen - Sociale conflicten - Gebrek aan magistraten in Brussel) (2-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vehofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (2-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-184)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Sociale, preventieve, repressieve en opvoedkundige aspecten) (2-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-596/2
p. 3 2-596/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-596/5
p. 1-2 2-596/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-85
p. 25-36 2-85 p. 25-36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-85
p. 36-38 2-85 p. 36-38 (PDF)
Politiediensten - Slachtoffers van geweld tijdens de dienstuitoefening (2-1249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1733-1734 2-36 p. 1733-1734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2131-2132 2-42 p. 2131-2132 (PDF)
Regeringsbeleid omtrent drugs (2-171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 203-204 2-6 p. 203-204 (PDF)
Tewerkstelling van buitenlandse werknemers - Au pair jongeren (2-61)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 68 2-2 p. 68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Voorstel van resolutie over het sociaal statuut van de thuiswerkende ouder (o.a. opvoedersloon) (Zie ook doc. 2-633) (2-632)      
  Voorstel van mevrouw Staveaux-Van Steenberge c.s.
2-632/1
p. 1-5 2-632/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Amendementen nrs 31 tot 41 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-280/3
p. 4-12 2-280/3 p. 4-12 (PDF)
  Algemene bespreking
2-49
p. 12-13 2-49 p. 12-13 (PDF)
  2-49
p. 15-35 2-49 p. 15-35 (PDF)
  2-49
p. 36 2-49 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Amendementen nrs 229 tot 233 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-1062/2
p. 138-139 2-1062/2 p. 138-139 (PDF)
  Amendementen nrs 229 tot 233 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1062/4
p. 1-2 2-1062/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-185
p. 4-22 2-185 p. 4-22 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe en Vankrunkelsven en van de dames Nyssens en Staveaux-Van Steenberge
2-37
p. 105-107 2-37 p. 105-107 (PDF)
  2-37
p. 131 2-37 p. 131 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Gerechtelijk arrondissement Brussel : inhoud van het taalexamen van de houders van een doctoraat of een licentie in de rechten - Gerechtelijke achterstand) (2-1207)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-1207/2
p. 1-19 2-1207/2 p. 1-19 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1207/4
p. 1-2 2-1207/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-218
p. 14-44 2-218 p. 14-44 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Verhoging van het aantal toegevoegde rechters en toegevoegde substituut-procureurs des Konings voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Belangenconflict [zie doc. 2-1068]) (2-1208)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-1208/2
p. 1-2 2-1208/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1208/4
p. 1 2-1208/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-218
p. 44-49 2-218 p. 44-49 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-218
p. 91-92 2-218 p. 91-92 (PDF)
  2-218
p. 137-138 2-218 p. 137-138 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendement nr 321 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-283/15
p. 5 2-283/15 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en de heer Verreycken
2-308/2
p. 1-31 2-308/2 p. 1-31 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-308/5
p. 1-3 2-308/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis ten gevolge van de nieuwe structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen) (Wijzigingen tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophones" en de Vereniging van Vlaamse balies) (2-620)      
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van titel III van het tweede deel van boek III van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis) (Herstructurering tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophone" en de Vereniging van Vlaamse balies - Bijzondere regeling betreffende de advocaten bij het Hof van Cassatie - Oprichting van een overlegorgaan : de Federale Raad van de Balies) (2-619)      
  Amendementen nrs 89, 90 en 98 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-619/3
p. 18 2-619/3 p. 18 (PDF)
  2-619/3
p. 20 2-619/3 p. 20 (PDF)
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket (Positie van de federale procureur in de structuur van het openbaar ministerie - Taken en samenstelling van het federaal parket - Bevoegdheidsafbakening tussen het federaal parket en de lokale parketten - Centralisering van gerechtelijke onderzoeken) (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de Raad van procureurs des Konings, van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (2-691)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 4-41 2-124 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendementen nrs 64 tot 68 en 71 tot 73 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-12/8
p. 4-7 2-12/8 p. 4-7 (PDF)
  2-12/8
p. 11-12 2-12/8 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 184 tot 189 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 6-8 2-12/18 p. 6-8 (PDF)
  Amendementen nrs 206 tot 260 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en de heer Ceder
2-12/20
p. 12-31 2-12/20 p. 12-31 (PDF)
  Algemene bespreking
2-168
p. 40-67 2-168 p. 40-67 (PDF)
  2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (2-39)      
  Voorstel van de heer Verreycken en mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-39/1
p. 1-4 2-39/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de fiscale discriminatie van gezinnen van gehuwden (WIB 92 : pensioenen, toekenning van een deel van de winst; aftrek hypothecaire intresten; decumul; inkomsten van minderjarige kinderen; belastingvrije basissom; kind ten laste; bouwsparen; vervangingsinkomsten; buitenlandse inkomsten; invorderen van de belastingen) (2-375)      
  Voorstel van de heer Verreycken en mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-375/1
p. 1-14 2-375/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek betreffende het begrip noodweer (Zelfverdediging) (2-90)      
  Voorstel van mevrouw Staveaux-Van Steenberge c.s.
2-90/1
p. 1-3 2-90/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving met het oog op de toekenning van een sociaal statuut en een opvoedersvergoeding aan de thuiswerkende ouder (o.a. opvoedersloon) (Zie ook doc. 2-632) (2-633)      
  Voorstel van mevrouw Staveaux-Van Steenberge c.s.
2-633/1
p. 1-10 2-633/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 16 juni 1808 "concernant le mariage des militaires en activitť de service" (en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet - Toestemming van de minister) (2-1097)      
  Voorstel van de heren Ceder en Buysse en van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-1097/1
p. 1-3 2-1097/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 19-22 juli 1791 "relatif ŗ l'organisation d'une police municipale et correctionnelle" en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet (Recht van de politie om openbare gelegenheden te betreden en recht van binnentreden in plaatsen waar kansspelen worden gehouden en waar ontucht wordt bedreven) (2-1096)      
  Voorstel van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en van de heer Verreycken
2-1096/1
p. 1-5 2-1096/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 22-28 juli 1791 "qui rŤgle la couleur des affiches" en tot vaststelling van de Nederlandstalige tekst van hetzelfde decreet (2-1098)      
  Voorstel van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en van de heer Van Hauthem
2-1098/1
p. 1-3 2-1098/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999