S. 2-1062 Dossierfiche K. 50-1640

Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
Fred Erdman   Claude Eerdekens   Hugo Coveliers   Jacques Simonet   Muriel Gerkens   Fauzaya Talhaoui  

jongere
kinderbescherming
rechtspraak voor minderjarigen
gevangenisstraf
gesloten opleidingsinstituut
jeugdcriminaliteit
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1640/1 Wetsvoorstel 19/2/2002
K. 50-1640/2 Amendementen 21/2/2002
K. 50-1640/3 Amendementen 26/2/2002
2-1062/1 2-1062/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/2/2002
2-1062/2 2-1062/2 (PDF) Amendementen 28/2/2002
K. 50-1640/4 Verslag namens de commissie 28/2/2002
K. 50-1640/5 Tekst aangenomen door de commissie 28/2/2002
K. 50-1640/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2002
2-1062/3 2-1062/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/3/2002
2-1062/4 2-1062/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/3/2002
2-1062/5 2-1062/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1640/1
21/2/2002   Inoverwegingneming
21/2/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 209, p. 22-23
27/2/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
28/2/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1640/4
28/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 210, p. 25-73
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-1/o16)
Integraal verslag nr. 210, p. 74
Doc. K. 50-1640/6
  Commissie: Justitie
27/2/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
27/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
27/2/2002   Bespreking
27/2/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/2002   Overzending Doc. 2-1062/1 2-1062/1 (PDF)
28/2/2002   Verzending naar commissie: Justitie
28/2/2002   Inschrijving op agenda
1/3/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1062/4 2-1062/4 (PDF)
1/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-186 Hand. 2-186 (PDF)
1/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-186 Hand. 2-186 (PDF)
1/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o13) Hand. 2-186 Hand. 2-186 (PDF)
28/2/2002   Verzending naar commissie
28/2/2002   Inschrijving op agenda
28/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
28/2/2002   Bespreking
28/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o2)
28/2/2002   Aanneming zonder amendering
1/3/2002   Inschrijving op agenda
1/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 1 onthouding
1/3/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-1062/5 2-1062/5 (PDF)
1/3/2002   Bekrachtiging en afkondiging
1/3/2002   Bekendmaking (8202-8203)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/2/2002
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 27/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/3/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 28/2/2002, 1/3/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/2002 1/3/2002, blz 8202-8203