Auteurs- en sprekersregister betreffende "Istasse Jean-FranÁois" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Artsen - Snelheidsovertredingen tijdens de uitoefening van hun beroep (3-1267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1370 3-23 p. 1370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5326-5327 3-59 p. 5326-5327 (PDF)
Belgacom - Tarieven - BIPT - Banden met de Staat - Toekomst van het bedrijf (Veel hogere tarieven dan die van de concurrenten - Interconnectietarieven - BIPT rechter in eigen zaak) (3-245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 141 3-2 p. 141 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 290-292 3-4 p. 290-292 (PDF)
Belgacom - Telefoonpanne - Regio Verviers - Overwogen oplossingen (3-1655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1936-1937 3-29 p. 1936-1937 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2068-2070 3-30 p. 2068-2070 (PDF)
Bescherming van het privť-leven - Installatie van een bewakingsvideonetwerk - Aangifte (Systeem aangepast aan de nieuwe geÔntegreerde politie - Onafhankelijkheid van de Commissie voor het privť-leven) (3-273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 197 3-3 p. 197 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 519 3-8 p. 519 (PDF)
Centraal station van Verviers - Afschaffing van de veiligheidsbrigade (3-5572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7648 3-72 p. 7648 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8099-8100 3-75 p. 8099-8100 (PDF)
Civiele Bescherming - Verviers - Sluiting van de vooruitgeschoven post (3-1652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1938 3-29 p. 1938 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5805 3-62 p. 5805 (PDF)
De Post - Overbrenging van de directie Filatelie (van Brussel naar Mechelen) en van het Zegelwerkhuis (van Mechelen naar Jemelle) (3-272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 199 3-3 p. 199 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 292-293 3-4 p. 292-293 (PDF)
De Post - Problemen bij de postbestelling van dagbladen - Zaterdagdienst (3-1656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1937 3-29 p. 1937 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2070 3-30 p. 2070 (PDF)
De federale taken uitgeoefend door de arrondissementscommissarissen (Ontwerp van waals decreet dat de opheffing voorziet van artikel 132 van de provinciewet - Arrondissementscommissarissen van Eupen, Malmedy en Saint-Vith) (3-180)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 25 3-41 p. 25 (PDF)
De financiering van de openbare ziekenhuizen (Onderfinanciering - Herfinanciering) (3-211)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-44
p. 28-29 3-44 p. 28-29 (PDF)
De financiering van het federaal project ter ondersteuning van olympische topsporters (3-139)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 60-63 3-45 p. 60-63 (PDF)
De gevolgen van de veralgemeende telefoonstoring bij Belgacom in de streek van Verviers op 7 januari 2004 (Beveiliging van het netwerk) (3-194)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 17-18 3-45 p. 17-18 (PDF)
De gratis toegang tot musea op elke eerste zondag van de maand (3-536)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-94
p. 23-25 3-94 p. 23-25 (PDF)
De kosteloze toegang tot musea (Kosteloze toegang op zondag) (3-151)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-38
p. 25-26 3-38 p. 25-26 (PDF)
De moeilijkheden bij de toepassing van de hervorming van het vzw-recht (Formaliteiten van neerlegging en publicatie) (3-287)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 65-68 3-61 p. 65-68 (PDF)
De nadelige gevolgen van het Belgisch-Duitse akkoord waarbij de dubbele belasting wordt uitgesloten (Grensarbeiders) (3-308)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-57
p. 16-18 3-57 p. 16-18 (PDF)
De plechtigheden op 11 november (Wapenstilstand - Uitbreiding van de nagedachtenis tot de strijders gevallen ter verdediging van de democratische waarden) (3-79)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-22
p. 6-7 3-22 p. 6-7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Istasse, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Federale musea - Gratis toegang op elke eerste zondag van de maand (3-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1940-1941 3-29 p. 1940-1941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2473-2474 3-34 p. 2473-2474 (PDF)
Het opnemen van een portaalsite op het Internet met informatie voor gehandicapten (3-44)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-19
p. 23-24 3-19 p. 23-24 (PDF)
NMBS - Stations van Brussel - Signalisatie - Vermelding van Verviers op de treinaanwijzers (3-1657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1959-1960 3-29 p. 1959-1960 (PDF)
NMBS - Verbinding Verviers-Luik-Namen - Rechtstreekse verbinding - Aansluitingen (3-1758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2148 3-31 p. 2148 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2257-2258 3-32 p. 2257-2258 (PDF)
Nieuwe wet op de VZW's - VZW's voor Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen - Naleving van de wettelijke bepalingen (Uitzonderingen op artikel 13 van de nieuwe wet : samenstelling van de raad van bestuur) (3-1747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2062-2063 3-30 p. 2062-2063 (PDF)
Ontslag van senatoren (2006-2007)      
  de heer Istasse (Mandaat vacant gebleven)
3-191
p. 7 3-191 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Verslag van de heer Istasse
3-137/5
p. 1-7 3-137/5 p. 1-7 (PDF)
   Wijziging wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen
3-137/5
p. 1-7 3-137/5 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Justitie : wijziging wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen
3-9
p. 4-5 3-9 p. 4-5 (PDF)
Openbaarvervoerkaart voor trein-bus, tram en metro (3-1760)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2215 3-32 p. 2215 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2323-2324 3-33 p. 2323-2324 (PDF)
PWA'ers - Arbeidsomstandigheden - Veiligheid - Werkkledij en beschermingsuitrusting (3-1002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1267 3-21 p. 1267 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1423 3-23 p. 1423 (PDF)
PWA'ers - Arbeidsomstandigheden - Veiligheid - Werkkledij en beschermingsuitrusting (3-1003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-23
p. 1423 3-23 p. 1423 (PDF)
Pensioenen - Verhoging - Inhouding van het RIZIV (Weerslag van de verhoging op de inhouding) (3-246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 142-143 3-2 p. 142-143 (PDF)
Rustpensioen - Leerkrachten van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap - Definitieve berekening (3-1666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1946 3-29 p. 1946 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2274-2276 3-32 p. 2274-2276 (PDF)
Tsoenami in Zuidoost-AziŽ - Hulpverlening - Opvolging van de toestand (3-2791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3515 3-44 p. 3515 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3854-3855 3-46 p. 3854-3855 (PDF)
VZW's - Aan de griffiers te bezorgen documenten - Kopie van de identiteitskaart - Bestuurders van vreemde nationaliteit (3-1757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2064 3-30 p. 2064 (PDF)
VZW's - Formulier II voor de Kruispuntbank van Ondernemingen - Bestuurder die wordt aangesteld als dagelijks bestuurder - Fictief ontslag (Functiebenamingen) (3-1756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2063 3-30 p. 2063 (PDF)
Verblijfsverklaring - Buitenlandse topsporters - Inschrijving bij het gemeentebestuur - Fysieke aanwezigheid (3-1018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1262 3-21 p. 1262 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-23
p. 1415-1416 3-23 p. 1415-1416 (PDF)
Verkeersveiligheid - Elektrische autopeds (Verbod op de openbare weg en zeker op een trottoir) (3-290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 203-204 3-3 p. 203-204 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 371-372 3-5 p. 371-372 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft (Intrekking van de erkenning bij veroordeling van door racisme of xenofobie ingegeven daden of voor negationisme en bij niet-naleving van de wet betreffende de partijfinanciering en de beperking van verkiezingsuitgaven) (3-32)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
3-32/1
p. 1-2 3-32/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft (Uitsluiten van de benoeming van politieke fracties die vijandig staan tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) (3-33)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
3-33/1
p. 1-2 3-33/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps-en gewestraden eindigt (Gevolgen voor de Senaat) (3-481)      
  Voorstel van de heer Istasse c.s.
3-481/1
p. 1-5 3-481/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Istasse
3-481/2
p. 1-2 3-481/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de invoering aan te moedigen van nieuwe vormen van breedbandtoegang die rekening houden met de bijzondere technische kenmerken ervan (Onderzoek naar de werkelijke vraag van de gebruikers) (3-530)      
  Voorstel van de heer Istasse
3-530/1
p. 1-3 3-530/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de federale overheidsbesturen (Gewaarborgde toegankelijkheid voor de burger - Veiligheid van de communicatie - Voortbestaan van de formaten - Echte concurrentie bij openbare aanbestedingen van softwarecontracten) (3-23)      
  Voorstel van de heer Istasse
3-23/1
p. 1-6 3-23/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (3-15)      
  Voorstel van de heer Istasse
3-15/1
p. 1-2 3-15/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt (Gevolgen voor de Senaat - Zie ook doc. 3-481) (3-482)      
  Voorstel van de heer Istasse c.s.
3-482/1
p. 1-2 3-482/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Istasse
3-482/2
p. 1-2 3-482/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Istasse en Delpťrťe en de dames Lizin, Defraigne, Vanlerberghe en de Bethune
3-1495/1
p. 1-10 3-1495/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij om de toepassingssfeer ervan uit te breiden tot ongewenste communicatie ("Pop-up"-vensters) (3-355)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
3-355/1
p. 1-5 3-355/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen (3-11)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
3-11/1
p. 1-2 3-11/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft (3-367)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Istasse
3-367/1
p. 1-5 3-367/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid - Zie ook doc. Senaat 3-1495) (3-1496)      
  Voorstel van de heren Collas, Mahoux, Wille, Brotcorne en Istasse en de dames Defraigne, Vanlerberghe, de Bethune en Durant
3-1496/1
p. 1-3 3-1496/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is (3-31)      
  Voorstel van de heren Istasse en Mahoux
3-31/1
p. 1-5 3-31/1 p. 1-5 (PDF)
Wijkagenten - Bijzondere vergoeding (Toelage "nabijheidspolitie") (3-374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 356-357 3-5 p. 356-357 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999