Auteurs- en sprekersregister betreffende "Busquin Philippe" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Dankwoord van de heer Lallemand n.a.v. het huldebetoon aan de heer Olivier voor zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan mevrouw Mayence-Goossens en aan de heren Lallemand en Busquin n.a.v. hun twintigjarig ambtsjubileum      
  1-253
p. 7342-7343 1-253 p. 7342-7343 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Busquin, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Het standpunt dat de Belgische regering zal innemen tijdens de Europese Raad van Amsterdam (EMU en stabiliteitspact - Verdieping en uitbreiding van de Unie - Gekwalificeerde meerderheid - Politieke, economische en sociale hoofdstukken - Tewerkstelling - Leefmilieu - Rol van het Europees Parlement - Asielrecht)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Dehaene, eerste minister
1-116
p. 3093-3099 1-116 p. 3093-3099 (PDF)
  1-116
p. 3100-3101 1-116 p. 3100-3101 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan de heer Olivier voor zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan mevrouw Mayence-Goossens en aan de heren Lallemand en Busquin n.a.v. hun twintigjarig ambtsjubileum
1-253
p. 7337-7342 1-253 p. 7337-7342 (PDF)
Politieke toestand en door te voeren hervormingen (Hervorming van Politie en Justitie - Ontsnapping van Marc Dutroux - Vertrouwenscrisis bij de burger - Ontslag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - Hoge Raad voor de Justitie)      
  Debat
1-184
p. 5371-5388 1-184 p. 5371-5388 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Voorstel van de heer Busquin c.s.
1-984/1
p. 1-7 1-984/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire ontwapening (1-1148)      
  Voorstel van de heer Busquin c.s.
1-1148/1
p. 1-4 1-1148/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Voorstel van de heer Busquin
1-987/1
p. 1-7 1-987/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (1-1098)      
  Voorstel van de heer Busquin c.s.
1-1098/1
p. 1-5 1-1098/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Voorstel van de heer Busquin c.s.
1-986/1
p. 1-6 1-986/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester, schepen en voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met andere ambten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten) (1-1041)      
  Voorstel van de heer Busquin c.s.
1-1041/1
p. 1-3 1-1041/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Voorstel van de heer Busquin c.s.
1-985/1
p. 1-8 1-985/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Voorstel van de heer Busquin c.s.
1-989/1
p. 1-5 1-989/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Voorstel van de heer Busquin
1-988/1
p. 1-15 1-988/1 p. 1-15 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999