S. 1-985 Dossierfiche K. 49-1688

Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten
Philippe Busquin    Hugo Vandenberghe    Fred Erdman    Michel Foret    Magdeleine Willame-Boonen    Roger Lallemand    JoŽlle Milquet    Jean-FranÁois Istasse   

onverenigbaarheid
vergoeding voor afgevaardigden
mandaat
afgevaardigde
Europees afgevaardigde
cumulatie van ambten
cumulatie van inkomsten
politieke moraal
statuut van de afgevaardigden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-985/1 1-985/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/5/1998
1-985/2 1-985/2 (PDF) Amendementen 1/7/1998
1-985/3 1-985/3 (PDF) Amendementen 7/7/1998
1-985/4 1-985/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/1998
1-985/5 1-985/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
1-985/6 1-985/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/7/1998
1-985/7 1-985/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/7/1998
K. 49-1688/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/1998
K. 49-1688/2 Amendementen 5/1/1999
K. 49-1688/3 Amendement 6/1/1999
K. 49-1688/4 Amendement 12/1/1999
K. 49-1688/5 Amendement 20/1/1999
K. 49-1688/7 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/1999
K. 49-1688/6 Verslag namens de commissie 9/2/1999
K. 49-1688/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 9/2/1999
K. 49-1688/9 Aanvullend verslag 18/2/1999
K. 49-1688/10 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
K. 49-1688/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-985/8 1-985/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/2/1999
1-985/9 1-985/9 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-985/10 1-985/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-985/11 1-985/11 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/5/1998   Indiening voorstel Doc. 1-985/1 1-985/1 (PDF)
25/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/6/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-985/6 1-985/6 (PDF)
16/7/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-985/6 1-985/6 (PDF)
16/7/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-985/6 1-985/6 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-985/7 1-985/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/6/1998   Verzending naar commissie
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie, Dominique Jeanmoye
1/7/1998   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener van het wetsvoorstel
1/7/1998   Bespreking
Einde van de bespreking
1/7/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-985/2 1-985/2 (PDF)
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
7/7/1998   Beslissing schriftelijk verslag
7/7/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-985/3 1-985/3 (PDF)
7/7/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-985/3 1-985/3 (PDF)
7/7/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-985/3 1-985/3 (PDF)
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-985/5 1-985/5 (PDF)
14/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 1-985/4 1-985/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1688/1
9/2/1999   Terugzending naar commissie
9/2/1999   Bespreking
10/2/1999   Verdaging van de bespreking
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 314, p. 11092-11121
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+94/-13/o30)
Handelingen nr 315, p. 11160-11161
Doc. K. 49-1688/11
25/2/1999   Aanneming na amendering
  [S3] Behandeling door Senaat
25/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-985/8 1-985/8 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-7/o8) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Uitgesteld
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye, Eric Pinoie
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-985/9 1-985/9 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-985/10 1-985/10 (PDF)
25/3/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-985/11 1-985/11 (PDF)
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1999   Bekendmaking (28229-28230)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 1/7/1998, 7/7/1998, 14/7/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 9/2/1999, 24/2/1999, 25/2/1999
[S3] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 28/7/1999, blz 28229-28230