S. 1-1041 Dossierfiche K. 49-1837

Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten
Philippe Busquin    Hugo Vandenberghe    Fred Erdman    Michel Foret    Magdeleine Willame-Boonen    Roger Lallemand    JoŽlle Milquet    Jean-FranÁois Istasse   

onverenigbaarheid
cumulatie van ambten
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
cumulatie van inkomsten
politieke moraal
OCMW
status van de verkozen persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1041/1 1-1041/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/6/1998
1-1041/2 1-1041/2 (PDF) Amendementen 20/10/1998
1-1041/3 1-1041/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/11/1998
1-1041/4 1-1041/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/11/1998
1-1041/5 1-1041/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/11/1998
K. 49-1837/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/11/1998
K. 49-1837/2 Amendementen 21/1/1999
K. 49-1837/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/1999
K. 49-1837/3 Verslag namens de commissie 9/2/1999
K. 49-1837/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 9/2/1999
K. 49-1837/6 Aanvullend verslag 18/2/1999
K. 49-1837/7 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
K. 49-1837/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1041/6 1-1041/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/2/1999
1-1041/7 1-1041/7 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-1041/8 1-1041/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-1041/9 1-1041/9 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/6/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1041/1 1-1041/1 (PDF)
9/7/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
9/7/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
12/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
18/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
18/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
19/11/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
9/7/1998   Verzending naar commissie
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye
20/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1041/2 1-1041/2 (PDF)
20/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1041/2 1-1041/2 (PDF)
20/10/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1041/2 1-1041/2 (PDF)
20/10/1998   Bespreking
20/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-2/o0)
20/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1041/4 1-1041/4 (PDF)
10/11/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen).
Doc. 1-1041/3 1-1041/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
19/11/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1837/1
9/2/1999   Terugzending naar commissie
10/2/1999   Verdaging van de bespreking
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 314, p. 11092-11121
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+95/-23/o20)
Handelingen nr 315, p. 11161
Doc. K. 49-1837/8
25/2/1999   Aanneming na amendering
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
26/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1041/6 1-1041/6 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-7/o13) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Uitgesteld
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye, Eric Pinoie
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1041/7 1-1041/7 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1041/8 1-1041/8 (PDF)
11/3/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
17/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/44 1-82/44 (PDF)
18/3/1999   Hervatting termijn
25/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1999   Bekendmaking (28231)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 18/11/1998, 19/11/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/10/1998, 10/11/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 24/2/1999, 25/2/1999
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 20/11/1998 60 3/2/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 15 15/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 3
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 10 29/3/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 3 22/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 28/7/1999, blz 28231