S. 1-984 Dossierfiche K. 49-1689

Ontwerp van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten
Philippe Busquin    Hugo Vandenberghe    Fred Erdman    Michel Foret    Magdeleine Willame-Boonen    Roger Lallemand    JoŽlle Milquet    Jean-FranÁois Istasse   

onverenigbaarheid
mandaat
afgevaardigde
cumulatie van ambten
regionaal parlement
cumulatie van inkomsten
politieke moraal
statuut van de afgevaardigden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-984/1 1-984/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 15/5/1998
1-984/2 1-984/2 (PDF) Amendementen 1/7/1998
1-984/3 1-984/3 (PDF) Amendementen 7/7/1998
1-984/4 1-984/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/1998
1-984/5 1-984/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
1-984/6 1-984/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/7/1998
1-984/7 1-984/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/7/1998
K. 49-1689/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/1998
K. 49-1689/2 Amendementen 5/1/1999
K. 49-1689/3 Amendement 12/1/1999
K. 49-1689/4 Amendement 20/1/1999
K. 49-1689/6 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/1999
K. 49-1689/5 Verslag namens de commissie 9/2/1999
K. 49-1689/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 9/2/1999
K. 49-1689/8 Aanvullend verslag 18/2/1999
K. 49-1689/9 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
1-984/8 1-984/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/2/1999
1-984/9 1-984/9 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-984/10 1-984/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-984/11 1-984/11 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/5/1998   Indiening voorstel Doc. 1-984/1 1-984/1 (PDF)
25/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/6/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
15/7/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-984/6 1-984/6 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-984/6 1-984/6 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-984/6 1-984/6 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-984/6 1-984/6 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-984/6 1-984/6 (PDF)
16/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-984/7 1-984/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/6/1998   Verzending naar commissie
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie, Dominique Jeanmoye
1/7/1998   Inleidende uiteenzetting
Hoofdindiener van het wetsvoorstel
1/7/1998   Bespreking
Einde van de bespreking
1/7/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-984/2 1-984/2 (PDF)
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
7/7/1998   Beslissing schriftelijk verslag
7/7/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-984/3 1-984/3 (PDF)
7/7/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-984/3 1-984/3 (PDF)
7/7/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-984/3 1-984/3 (PDF)
7/7/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-984/3 1-984/3 (PDF)
7/7/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-984/3 1-984/3 (PDF)
7/7/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-984/3 1-984/3 (PDF)
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-984/5 1-984/5 (PDF)
14/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 1-984/4 1-984/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1689/1
9/2/1999   Terugzending naar commissie
9/2/1999   Bespreking
10/2/1999   Verdaging van de bespreking
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 314, p. 11092-11121
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+96/-14/o30)
Handelingen nr 315, p. 11165
25/2/1999   Aanneming na amendering
  [S3] Behandeling door Senaat
26/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-984/8 1-984/8 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-7/o13) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Uitgesteld
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye, Eric Pinoie
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-984/9 1-984/9 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-984/10 1-984/10 (PDF)
25/3/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-984/11 1-984/11 (PDF)
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1999   Bekendmaking (28232-28233)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 1/7/1998, 7/7/1998, 14/7/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 9/2/1999, 24/2/1999, 25/2/1999
[S3] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 28/7/1999, blz 28232-28233