S. 1-988 Dossierfiche K. 49-1685

Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector
Philippe Busquin    Hugo Vandenberghe    Fred Erdman    Michel Foret    Magdeleine Willame-Boonen    Roger Lallemand    JoŽlle Milquet    Jean-FranÁois Istasse   

overheidsapparaat
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
politiek verlof
OCMW
status van de verkozen persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-988/1 1-988/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/5/1998
1-988/2 1-988/2 (PDF) Amendementen 1/7/1998
1-988/3 1-988/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/1998
1-988/4 1-988/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
1-988/5 1-988/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/7/1998
K. 49-1685/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/1998
K. 49-1685/2 Amendementen 5/1/1999
K. 49-1685/3 Amendement 6/1/1999
K. 49-1685/4 Amendementen 12/1/1999
K. 49-1685/5 Amendementen 20/1/1999
K. 49-1685/7 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/1999
K. 49-1685/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/2/1999
K. 49-1685/6 Verslag namens de commissie 9/2/1999
K. 49-1685/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/2/1999
K. 49-1685/10 Aanvullend verslag 18/2/1999
K. 49-1685/11 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
K. 49-1685/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 24/2/1999
K. 49-1685/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-988/6 1-988/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/2/1999
1-988/7 1-988/7 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-988/8 1-988/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-988/9 1-988/9 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/5/1998   Indiening voorstel Doc. 1-988/1 1-988/1 (PDF)
18/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
18/6/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-988/5 1-988/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
18/6/1998   Verzending naar commissie
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie, Dominique Jeanmoye
1/7/1998   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener van het wetsvoorstel
1/7/1998   Bespreking
Einde van de bespreking
1/7/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-988/2 1-988/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-988/2 1-988/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-988/2 1-988/2 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-988/2 1-988/2 (PDF)
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
7/7/1998   Beslissing schriftelijk verslag
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-988/4 1-988/4 (PDF)
14/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 1-988/3 1-988/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1685/1
9/2/1999   Terugzending naar commissie
9/2/1999   Bespreking
10/2/1999   Verdaging van de bespreking
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 314, p. 11092-11120
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+104/-0/o34)
Handelingen nr 315, p. 11159-11160
Doc. K. 49-1685/13
25/2/1999   Aanneming na amendering
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 16 tussen 14.12.98 en 13.1.99 + 30 verlenging
Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
26/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-988/6 1-988/6 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o16) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Uitgesteld
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye, Eric Pinoie
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-988/7 1-988/7 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-988/8 1-988/8 (PDF)
11/3/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
17/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/44 1-82/44 (PDF)
18/3/1999   Hervatting termijn
25/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1999   Bekendmaking (28233-28236)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 1/7/1998, 7/7/1998, 14/7/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 9/2/1999, 24/2/1999, 25/2/1999
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 17/7/1998 60 14/12/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 16 tussen 14.12.98 en 13.1.99 + 30 verlenging
Onderzoekstermijn (K1) 17/7/1998 106 12/2/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 15 15/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 10 29/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 3
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 3 22/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 28/7/1999, blz 28233-28236