S. 1-1098 Dossierfiche K. 49-2195

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten
Philippe Busquin    Hugo Vandenberghe    Fred Erdman    Michel Foret    Magdeleine Willame-Boonen    Roger Lallemand    JoŽlle Milquet    Jean-FranÁois Istasse   

onverenigbaarheid
mandaat
afgevaardigde
cumulatie van ambten
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
cumulatie van inkomsten
politieke moraal
statuut van de afgevaardigden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1098/1 1-1098/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/9/1998
1-1098/2 1-1098/2 (PDF) Amendementen 16/3/1999
1-1098/3 1-1098/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1098/4 1-1098/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
K. 49-2195/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2195/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/9/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1098/1 1-1098/1 (PDF)
29/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
29/10/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-3/o14) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
29/10/1998   Verzending naar commissie
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye, Eric Pinoie
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1098/2 1-1098/2 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1098/2 1-1098/2 (PDF)
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Bespreking
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1098/3 1-1098/3 (PDF)
20/4/1999   Vertrouwen rapporteur
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1098/4 1-1098/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2195/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12061
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+142/-0/o1)
Handelingen nr 343, p. 12078-12079
Doc. K. 49-2195/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1999   Bekendmaking (28239-28240)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 22/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999, 20/4/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/5/1999 28/7/1999, blz 28239-28240