Vraag om uitleg nr. 5-4050

5-4050 Fabienne Winckel (PS) 7/10/2013
  de verzekeringscontracten voor smartphones
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10328 (Voorlopig antwoord (pdf))