BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
6 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10328

de Fabienne Winckel (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
de verzekeringscontracten voor smartphones
________
bescherming van de consument
mobiele telefoon
misbruikclausule
goederenverzekering
schadeverzekering
mobiele communicatie
________
6/11/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4050
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10328 d.d. 6 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Test-Aankoop heeft bekendgemaakt dat de verzekeringscontracten voor smarthphones, die een dekking bieden tegen diefstal, ongelukken of defecten, over het algemeen duur en van slechte kwaliteit zouden zijn. Volgens de consumentenorganisatie zouden 8 contracten op 10 niet efficiŽnt of zelfs niet toereikend zijn. Uit het vergelijkend onderzoek blijkt dat de contracten zeer beperkte dekkingen zouden voorstellen en clausules zouden bevatten die onwettig zijn en/of vatbaar voor interpretatie, met buitensporige tarieven die bovendien onevenredig zijn met de gedekte risico's en de kwaliteit van de voorgestelde dekkingen. De organisatie zou er ook op wijzen dat de verplichting zijn gsm te gebruiken als een goede huisvader en het opheffen van de dekking na twee gevallen van total loss, ook al werd de verzekering niet opgezegd, onwettige clausules zijn die niet in overeenstemming zijn met onze wetgeving op de verzekeringen. Tot slot verklaart Test-Aankoop geen beste koop te hebben gevonden na deze vergelijkende tests.

Mijnheer de minister,

Bent u op de hoogte van deze situatie?

Hebt u hierover klachten opgevangen vanwege burgers?

Zouden sommige clausules in deze verzekeringscontracten een inbreuk vormen op de wet op de verzekeringen? Zo ja, hoe bent u van plan op te treden en de consumenten te waarschuwen en te beschermen?