Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Philippe Monfils

22 resultaten

4-99 Philippe Monfils (MR) 31/1/2008
  de hervorming van het centrale wapenregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-100 Philippe Monfils (MR) 31/1/2008
  de promotie van generaals
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-252 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de zwakke tewerkstellingscijfers van personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-259 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-257
4-360 Philippe Monfils (MR) 5/6/2008
  de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
  vice-eersteminister en minister van Financiλn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-364 Philippe Monfils (MR) 11/6/2008
  het centrale wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1168
4-433 Philippe Monfils (MR) 10/7/2008
  de uitvoering van de wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1893
4-476 Philippe Monfils (MR) 9/10/2008
  het uitblijven van een ontvangstbewijs voor de vergunningaanvragen die overeenkomstig de bepalingen van de wapenwet zijn ingediend
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-477 Philippe Monfils (MR) 9/10/2008
  het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot wapenbezit
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1894
4-674 Philippe Monfils (MR) 15/1/2009
  de vele onverklaarde treinvertragingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-701 Philippe Monfils (MR) 29/1/2009
  de discriminerende terugbetaling van Fosamax-Fosavance
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-709 Philippe Monfils (MR) 4/2/2009
  de hervorming van het centraal wapenregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-710 Philippe Monfils (MR) 4/2/2009
  de toepassing van de wetten tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-783 Philippe Monfils (MR) 4/3/2009
  de opvang in Belgiλ van kinderen die slachtoffer zijn van de ramp in Tsjernobyl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-833 Philippe Monfils (MR) 23/3/2009
  de gepastheid van de invoering van een nieuwe merknaam "het Station"
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-955 Philippe Monfils (MR) 10/6/2009
  de slechte organisatie van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-1097 Philippe Monfils (MR) 13/10/2009
  de ontoepasbaarheid van het Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1273 Philippe Monfils (MR) 2/12/2009
  de veiligheidsmaatregelen voor het bezit van wapens door particulieren
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1487 Philippe Monfils (MR) 4/2/2010
  de Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1089
4-1520 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  de toegankelijkheid van federale websites
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1521 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  het statuut van de mantelzorger bij de begeleiding van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1522 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  het einde van de 'prijs der liefde'
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)