Philippe Monfils - MR
 
Minister van Staat
 
Erevoorzitter van de PRL-FDF-MCC-Senaatsfractie
 
Eresenator
 
Geboren te Luik op 4 januari 1939

Doctor in de rechten (ULg)

Gewezen ambtenaar (Cultuurraad voor de Franse Cultuurgemeenschap)

1968-1972 : kabinetsmedewerker (minister van de Franse Cultuur)
1974-1980 : kabinetschef (verscheidene ministers)
1977-1981 : provincieraadslid (Luik)
1981-1985 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1981-1985 : minister van de Franse Gemeenschap, belast met Sociale Zaken
1981-1995 : lid van de Waalse Gewestraad
1981-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1985-1995 : senator voor het arrondissement Luik
1985-1988 : minister-president van de Executieve van de Franse Gemeenschap
1988-1995 en 1999-2003 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
1991-1995 : voorzitter van de PRL-fractie (Raad van de Franse Gemeenschap)
Januari - juni 1995 : gemeenteraadslid (Luik)
Juni - oktober 1995 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
Juni - oktober 1995 : voorzitter van de PRL-FDF-fractie (Senaat)
1995-1999 : lid van het Europees Parlement
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1999-2002 : voorzitter van de PRL FDF MCC-fractie (Senaat) (MR-fractie geworden sinds 25 maart 2002)
1999-2003 : lid van de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de institutionele vernieuwing
2000-2003 : senator betrokken bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad
2001-2006 : gemeenteraadslid (Luik)
2002-2003 : voorzitter van de MR-fractie (Senaat)
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2010 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 26 januari 2004 : minister van Staat
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege

Grootkruis in de orde van Leopold II (5 juni 2007)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)


Heeft in de Senaat 11 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
27/6/1995-25/10/1995 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-25/10/1995 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-25/10/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-25/10/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-25/10/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-25/10/1995 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: delegatie van het Europees Parlement
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-9/10/2001 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-21/11/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-3/12/1999 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
3/12/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/1/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
1/2/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
21/11/2000-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
19/1/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven): afvaardiging Senaat
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
14/3/2001-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/7/2001-7/11/2002 Rapporteur Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
19/7/2001-7/11/2002 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
9/10/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese aangelegenheden : afvaardiging Kamer
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-1/3/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
20/11/2008-2/7/2009 Plaatsvervanger Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
8/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
5/1/2010-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Werkgroep "Mensenhandel"
1/3/2010-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
1/3/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden