Mondelinge vraag nr. 4-257

4-257 Philippe Monfils (MR) 30/4/2008
  de kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-259