Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door Yves Buysse

23 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1791 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2022) 18/10/2022
  Antwoord 17/11/2022
7-1790 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Gevallen - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2022) 18/10/2022
  Antwoord 17/11/2022
7-1534 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Methadonbehandelingen voor gevangene - Cijfers - Kostprijs - Methadonprogramma's - Evaluatie - Opvolging na vrijlating
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022) 30/3/2022
  Antwoord 19/4/2022
7-1504 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Gegevens - Beschikbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022) 9/3/2022
  Antwoord 30/3/2022
7-1474 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Defusionering - Situatie in Noord-West-Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2022) 3/2/2022
  Rappel 25/10/2022
  Antwoord 26/10/2022
7-1466 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Federale verkiezingen - Kiesomschrijving - Bevolkingsaantallen - Aantal zetels - Aanpassing - Berekening - Communicatie - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022) 20/1/2022
  Antwoord 24/2/2022
7-1462 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  COVID-19 - Tijdelijke werkloosheid - Cijfers - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Gegevens - Beschikbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022) 20/1/2022
  Antwoord 17/2/2022
7-1133 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Defensie  
  Defensie - Brandbestrijdingsoefeningen - «Damage Control Center» in Ryckevelde - Propaangasinstallatie - Gebruik - Natuur- en milieubescherming - Brandoefeningen - Gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021) 5/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-800 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
  Antwoord 10/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-676
7-751 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-639
7-739 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
  Antwoord 24/6/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-311
7-705 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-639
7-676 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-800
7-639 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-705
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-751
7-628 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Cybercriminaliteit - Aanpak - «Quick responsive community» - «Quick Reaction Force» - Andere initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020) 15/7/2020
  Antwoord 11/8/2020
7-474 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Oudere inwoners - Telefonische bereikbaarheid - Initiatief van de lokale besturen - Oplossing - Overleg met de telefoonmaatschappijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020) 16/4/2020
  Antwoord 25/5/2020
7-381 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Vervroegde verkiezingen - Stemmen bij volmacht - Vooraf verzoek - Digitale procedure - Mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020) 4/3/2020
  Antwoord 2/4/2020
7-380 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Verlof voor erkende mantelzorgers - Voorwaarden - Erkenning - Koninklijk besluit - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020) 4/3/2020
  Antwoord 9/7/2020
7-311 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020) 23/1/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-310
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-739
7-310 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020) 23/1/2020
  Antwoord 27/2/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-311
7-307 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politiezones - Begrotingsopmaak - Nieuwe manier van werken - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020) 23/1/2020
  Antwoord 27/2/2020
7-284 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Bibliotheek van België - Bewaarbeleid van digitale publicaties - Organisatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020) 14/1/2020
  Antwoord 13/2/2020
7-234 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) - Webstek - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020) 16/12/2019
  Antwoord 16/1/2020