Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Benoit Hellings

9 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11285 Benoit Hellings (Ecolo) minister van Justitie  
  het rapport van Amnesty International over de schending van de mensenrechten van transgenders in België
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4782
5-11260 Benoit Hellings (Ecolo) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brussels Airport - Spreidingsplan van het luchtverkeer - Toepassing - Ombudsman voor de luchthaven - Klachten
  Verzending vraag 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10971 Benoit Hellings (Ecolo) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Asielaanvraag - Advies - Toekenning van een visum - Syrische onderdanen
  Verzending vraag 24/1/2014
  Antwoord 6/2/2014
5-10276 Benoit Hellings (Ecolo) eerste minister  
  NAVO - Tactische kernwapens in Europa - Verhogen van de transparantie - Vertrouwelijkheidsmaatregelen van de NAVO - Werkdocument - Bondgenoten
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
5-10084 Benoit Hellings (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgacom - Producten voor televisie - Partnerschaps- en exclusiviteitsovereenkomst - Walt Disney Corporation en andere productiemaatschappijen - Verspreidingsopties - Aanwezigheid van malware op de Belgacomservers - Invloed op de contracten
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9800 Benoit Hellings (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag - Onderhandelingen - Energie - Schaliegas - Invoer uit de Verenigde Staten
  Verzending vraag 27/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9799 Benoit Hellings (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Behandeling en beheer van informatie - Nieuw informaticamateriaal - Openbare aanbesteding - Schandalen in verband met PRISM en Snowden - Bescherming van het privéleven - ASTRID
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 30/9/2013
5-9504 Benoit Hellings (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Soevereine Orde van Malta - Samenwerkingsakkoord in het kader van humanitaire en liefdadigheidsprojecten - Aard van de projecten - Betrokken staten - Overleg met de minister van Ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 21/1/2014
5-9447 Benoit Hellings (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel - Evaluatie - Werving - Gegevens
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 1/8/2013