Benoit Hellings - Ecolo
 
Geboren te Oupeye op 7 juli 1978

Licentiaat in de politieke wetenschappen (ULB)
Diploma études approfondies (DEA) in de politieke wetenschappen (ULB)

Gewezen onderzoeker (Centre d'Étude de la Vie Politique - ULB)
Gewezen project manager (Brussel Internationaal Toerisme & Congres)

2009-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2012-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2014-2018 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 3 december 2018 : gemeenteraadslid (Brussel)
Sinds 3 december 2018 : eerste schepen (Brussel)

Ridder in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
10/9/2009-7/5/2010 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
13/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
13/10/2009-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
20/10/2009-7/5/2010 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
21/12/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
21/12/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
21/12/2012-28/4/2014 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
21/12/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
21/12/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
21/12/2012-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
5/3/2013-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
17/7/2014-30/11/2018 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer