Auteurs- en sprekersregister betreffende "Jonckheer Pierre" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bedrijfsvoorheffing - Gepensioneerde belastingplichtigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1854 1-38 p. 1854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1910-1911 1-39 p. 1910-1911 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De 50ste verjaardag van de NAVO (1-629)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-261
p. 7603 1-261 p. 7603 (PDF)
   Intrekking
1-268
p. 7766 1-268 p. 7766 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije (1-434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De IGC : de invoering van het principe van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het nieuwe Verdrag van de Unie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bribosia-Picard aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-106 COM
p. 810-813 1-106 COM p. 810-813 (PDF)
De Intergouvernementele Conferentie en het invoeren van versterkte samenwerkingsverbanden      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bribosia-Picard aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-106 COM
p. 813-816 1-106 COM p. 813-816 (PDF)
De bilaterale overeenkomsten ter bevordering en bescherming van de investeringen (Sociale normen en leefmilieunormen - Mensenrechten - BLEU - Multilaterale overeenkomst inzake investeringen) (1-565)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-218
p. 6337-6339 1-218 p. 6337-6339 (PDF)
De bombardementen op Irak (Controle door UNSCOM op chemische en bacteriologische wapens) (1-1051)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Dehaene, eerste minister
1-235
p. 6871-6873 1-235 p. 6871-6873 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De gemeentelijke kiesrechten voor burgers van de Europese Unie      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-84
p. 2238-2241 1-84 p. 2238-2241 (PDF)
  1-84
p. 2250 1-84 p. 2250 (PDF)
De geplande goedkeuring van het stabiliteitspact op de Europese Raad van Dublin      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2040-2045 1-76 p. 2040-2045 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De kwijtschelding van de schuld van alle landen die door de orkaan Mitch geteisterd zijn (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador) (1-1013)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-222
p. 6425-6426 1-222 p. 6425-6426 (PDF)
De overeenkomst die tijdens de top VS/EU gesloten is (Handelsbetrekkingen - Embargo tegen Cuba) (1-956)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-206
p. 5917-5918 1-206 p. 5917-5918 (PDF)
De situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau (1-423)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Algerije en de mogelijke bijdrage van BelgiŽ en Europa in de strijd tegen de terreur (1-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De stand van de onderhandelingen met betrekking tot de Intergouvernementele Conferentie      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-106 COM
p. 816-819 1-106 COM p. 816-819 (PDF)
De stand van de werkzaamheden binnen de OESO en het IMF in verband met de plannen om de grensoverschrijdende kapitaalstromen te belasten (1-810)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-172
p. 5089-5090 1-172 p. 5089-5090 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de Belgische ontwikkelingssamenwerking met Rwanda (1-485)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-176
p. 5195-5199 1-176 p. 5195-5199 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met de Republiek Rwanda (1-483)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-176
p. 5195-5199 1-176 p. 5195-5199 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (Niet-discriminatie tussen lokale en buitenlandse investeerders - WHO, OESO) (1-442)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-166
p. 4433-4438 1-166 p. 4433-4438 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De toestand van de Hutu-vluchtelingen in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-107
p. 2903-2908 1-107 p. 2903-2908 (PDF)
De urgentie die wordt ingeroepen en de toekomstige rol van het Parlement inzake het definieren van de universele dienstverlening op het gebied van telecommunicatie      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-10
p. 218-219 1-10 p. 218-219 (PDF)
De vermogensbelasting en belasting op inkomsten uit kapitaal      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-48
p. 1119-1128 1-48 p. 1119-1128 (PDF)
De voortzetting van de onderhandelingen over de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (OESO) (1-991)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicaties en Buitenlandse Handel
1-213
p. 6207-6208 1-213 p. 6207-6208 (PDF)
De wenselijkheid om de beslissingen van de Intergouvernementele Conferentie uit te stellen      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Dehaene, eerste minister
1-115
p. 3066-3067 1-115 p. 3066-3067 (PDF)
Depolitisering van de magistratuur      
  1-82
p. 2186 1-82 p. 2186 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Jonckheer, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Gevolgen van de circulaire-Peeters op de praktijken van Belgacom in de faciliteitengemeenten (1-1108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4004 1-77 p. 4004 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4352-4353 1-83 p. 4352-4353 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Boutmans, Van Hauthem, Loones, Jonckheer en Erdman en eindstemming over de geamendeerde bepaling
1-87
p. 2306-2309 1-87 p. 2306-2309 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Amendementen nrs 3 en 127 van de heren Boutmans en Jonckheer
1-1131/2
p. 2 1-1131/2 p. 2 (PDF)
  1-1131/2
p. 47 1-1131/2 p. 47 (PDF)
  Amendement nr 127 van de heren Boutmans en Jonckheer, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1131/7
p. 1 1-1131/7 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Voorstel van de heer Jonckheer c.s.
1-573/1
p. 1-2 1-573/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van titel III van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum (1-293)      
  Herziening van titel III van de Grondwet ten einde artikel 34 aan te vullen met nieuwe bepalingen betreffende het referendum over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien
   Tekst voorgesteld door de heer Jonckheer c.s.
1-293/1
p. 1-8 1-293/1 p. 1-8 (PDF)
Het Europees stabiliteitspact (EMU)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-77
p. 2071-2072 1-77 p. 2071-2072 (PDF)
Het Europees stabiliteitspact en de richtsnoeren voor de begroting op middellange termijn      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57 COM
p. 462-471 1-57 COM p. 462-471 (PDF)
Het Maaseiland "Vas-t'y-frotte" (Militair domein)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-54
p. 1233-1235 1-54 p. 1233-1235 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het standpunt dat de Belgische regering zal innemen tijdens de Europese Raad van Amsterdam (EMU en stabiliteitspact - Verdieping en uitbreiding van de Unie - Gekwalificeerde meerderheid - Politieke, economische en sociale hoofdstukken - Tewerkstelling - Leefmilieu - Rol van het Europees Parlement - Asielrecht)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Dehaene, eerste minister
1-116
p. 3093-3099 1-116 p. 3093-3099 (PDF)
  1-116
p. 3100-3101 1-116 p. 3100-3101 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering op de vergadering van de Wereldhandelsorganisatie te GenŤve (Band internationale handel-leefmilieu) (1-510)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-187
p. 5434-5437 1-187 p. 5434-5437 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering ten opzichte van het besluit van de Amerikaanse regering om Irak te bombarderen (Controle door UNSCOM van chemische en bacteriologische wapens) (1-1053)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-235
p. 6871-6873 1-235 p. 6871-6873 (PDF)
Het standpunt van de regering over de verplichting voor de landen van het Andespact om de sociale en milieunormen van de ACS-verordeningen van de EU na te leven (Tarifaire-preferentieschaal) (1-1021)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-224
p. 6488-6490 1-224 p. 6488-6490 (PDF)
Het standpunt van de regering over de verplichting voor de landen van het Andespact om de sociale en milieunormen van de Europese Unie betreffende het Algemeen Preferentiestelsel (APS) na te leven (1-583)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-227
p. 6642-6644 1-227 p. 6642-6644 (PDF)
Het verergeren van de situatie in Kosovo en de rol die BelgiŽ kan spelen (NAVO) (1-518)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-196
p. 5678-5681 1-196 p. 5678-5681 (PDF)
Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij (Internet - Werkgelegenheid, delocalisatie, telewerken - Liberalisering telecommunicatiesector - Toegang tot informatie en universele dienst - Educatie en democratie - Cultuur en gebruik der talen - Burgerlijk recht en strafrecht : codering van gegevens; criminaliteit - Intellectuele rechten - Geheimhouding en privacy) (1-751)      
  Nota ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris
1-751/1
p. 1-16 1-751/1 p. 1-16 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140)      
  Ontwerp van memorandum voorgesteld door het Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat
   Amendement nr 2 van de heer Jonckheer c.s. (Europees burgerschap)
1-140/4
p. 2 1-140/4 p. 2 (PDF)
   Amendement nr 3 van de heer Jonckheer c.s. (EMU)
1-140/4
p. 2-3 1-140/4 p. 2-3 (PDF)
   Amendement nr 4 van de heer Jonckheer c.s. (Milieubeleid)
1-140/4
p. 3-4 1-140/4 p. 3-4 (PDF)
   Amendement nr 5 van de heer Jonckheer c.s. (EURATOM-verdrag)
1-140/4
p. 4-5 1-140/4 p. 4-5 (PDF)
   Amendement nr 6 van de heer Jonckheer c.s. (Europees sociaal beleid)
1-140/4
p. 5 1-140/4 p. 5 (PDF)
   Amendement nį 1 van de heer Jonckheer c.s. (Duurzame ontwikkeling)
1-140/4
p. 1-2 1-140/4 p. 1-2 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Mahoux, Coene, Jonckheer, Boutmans en Anciaux
1-33
p. 787-794 1-33 p. 787-794 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Anciaux, Foret, Coene, Vereycken en Nothomb
1-33
p. 794-796 1-33 p. 794-796 (PDF)
  Stemmingen in tweede lezing over de amendementen, stemverklaringen van de heren Jonckheer, Coveliers, Loones en Foret en eindstemming
1-34
p. 801-803 1-34 p. 801-803 (PDF)
Politieke toestand en door te voeren hervormingen (Hervorming van Politie en Justitie - Ontsnapping van Marc Dutroux - Vertrouwenscrisis bij de burger - Ontslag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - Hoge Raad voor de Justitie)      
  Debat
1-184
p. 5371-5388 1-184 p. 5371-5388 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Toestand in BosniŽ      
  1-4
p. 43-44 1-4 p. 43-44 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Amsterdam, 2 oktober 1997 (1-1001)      
  Voorstel van resolutie van het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
   Algemene beraadslaging over het voorstel van resolutie
1-190
p. 5516-5517 1-190 p. 5516-5517 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter in het Arbitragehof, dat opengevallen is ingevolge het overlijden van de heer Suetens (1-418)      
  Geheime stemming, tussenkomsten van de heren Boutmans, Loones, Van Hauthem, Jonckheer, Anciaux en stemverklaring van de heer Staes
1-82
p. 2185-2187 1-82 p. 2185-2187 (PDF)
  1-82
p. 2189 1-82 p. 2189 (PDF)
  1-82
p. 2194 1-82 p. 2194 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Amendement nr 1 van de heer Jonckheer en mevrouw Dua
1-611/2
p. 1 1-611/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Voorstel van beslissing van de Senaat : verlenging van het mandaat van de commissie
1-123
p. 3277-3279 1-123 p. 3277-3279 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, Caluwť en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Hostekint, Anciaux en Jonckheer en eindstemming over de geamendeerde motie
1-155
p. 4109-4110 1-155 p. 4109-4110 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (1-326)      
  Amendement nr 1 van de heren Boutmans en Jonckheer
1-326/2
p. 1 1-326/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen (1-1057)      
  Voorstel van de heer Jonckheer c.s.
1-1057/1
p. 1-4 1-1057/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda (1-526)      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Beraadslaging
1-52
p. 1203-1208 1-52 p. 1203-1208 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam (Intergouvernementele Conferentie) (1-974)      
  Amendement nr 4 van de heer Jonckheer
1-974/4
p. 1 1-974/4 p. 1 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
1-190
p. 5516-5517 1-190 p. 5516-5517 (PDF)
  Procedureprobleem bij de stemming over het voorstel van resolutie
1-192
p. 5554 1-192 p. 5554 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Coene en Anciaux en eindstemming
1-192
p. 5554-5555 1-192 p. 5554-5555 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Amendement nr 2 van de heren Boutmans en Jonckheer
1-994/4
p. 1 1-994/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-18
p. 414-419 1-18 p. 414-419 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen binnen de OESO met het oog op het sluiten van een multilaterale overeenkomst inzake investeringen (1-921)      
  Voorstel van de heer Jonckheer c.s.
1-921/1
p. 1-5 1-921/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een beroep bij het Arbitragehof (Decreet van het Vlaams Parlement houdende financiŽle tegemoetkoming voor getroffenen van repressie en epuratie [Decreet-Suykerbuyk]) (1-1018)      
  Voorstel van de heren Foret en Jonckheer
1-1018/1
p. 1-2 1-1018/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl      
  Beraadslaging
1-28
p. 636-640 1-28 p. 636-640 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl (1-277)      
  Voorstel van de heren Erdman, Vandenberghe, Lallemand, Coveliers, Foret, Nothomb, Anciaux, Jonckheer en Boutmans
1-277/1
p. 1-2 1-277/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot het openen van een breed maatschappelijk debat over de economische, maatschappelijke, culturele en democratische uitdagingen van de informatiemaatschappij en in het bijzonder van de informatiesnelweg (1-136)      
  Voorstel van de heren Jonckheer en Boutmans
1-136/1
p. 1-13 1-136/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking (Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking) (1-1309)      
  Amendement nr 14 van de heer Jonckheer
1-1309/3
p. 1 1-1309/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendement nr 126 van de heer Jonckheer
1-966/9
p. 2-3 1-966/9 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Stemverklaring van de heer De Decker, mevrouw Willame-Boonen en de heren Loones en Jonckheer en stemming van het ontwerp
1-235
p. 6877-6878 1-235 p. 6877-6878 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Jonckheer
   Universele dienstverlening
1-187/2
p. 1-2 1-187/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Uitoefening van het evocatierecht - Stabiliteitspact - Conjunctuur en economische groei
1-15
p. 334 1-15 p. 334 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-15
p. 325-339 1-15 p. 325-339 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Strategische consolidatie van Belgacom en privatisering - Gebruik van het evocatierecht - Universele dienstverlening inzake telecommunicatie
1-16
p. 350-351 1-16 p. 350-351 (PDF)
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-16
p. 348-372 1-16 p. 348-372 (PDF)
  Beraadslaging over artikelen
1-16
p. 355 1-16 p. 355 (PDF)
  1-16
p. 356 1-16 p. 356 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 15 oktober 1997 (1-1186)      
  Stemverklaring van de heer Jonckheer en eindstemming
1-245
p. 7133 1-245 p. 7133 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 maart 1996 (1-1036)      
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer en Nothomb en eindstemming
1-222
p. 6435-6436 1-222 p. 6435-6436 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van OekraÔne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kiev op 20 mei 1996 (1-1103)      
  Stemverklaring van de heer Jonckheer en eindstemming
1-235
p. 6882-6883 1-235 p. 6882-6883 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van RoemeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 4 maart 1996 (1-1327)      
  Stemverklaring van de heer Jonckheer en eindstemming
1-263
p. 7674-7675 1-263 p. 7674-7675 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998 (1-1371)      
  Stemverklaringen van de heren Ceder, Jonckheer, Mahoux, Hostekint en Hatry en eindstemming
1-263
p. 7675-7676 1-263 p. 7675-7676 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Moldova, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 (1-1035)      
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer en Nothomb en eindstemming
1-222
p. 6435-6436 1-222 p. 6435-6436 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5836-5849 1-204 p. 5836-5849 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988 (1-267)      
  Stemverklaring van de heer Jonckheer en eindstemming
1-41
p. 949-950 1-41 p. 949-950 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende de gevolgen van de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin voor een aantal bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen, gedaan te Bonn op 26 april 1994 (1-268)      
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Verreycken en Anciaux en eindstemming
1-41
p. 950-951 1-41 p. 950-951 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Bijlage, met verscheidene Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1997 (1-903)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-190
p. 5491-5513 1-190 p. 5491-5513 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Anciaux, Boutmans en Nothomb en eindstemming
1-192
p. 5552-5553 1-192 p. 5552-5553 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982 en met de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, gedaan te New York op 28 juli 1994 (1-796)      
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer en Vautmans en eindstemming
1-176
p. 5187 1-176 p. 5187 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, gedaan te GenŤve op 27 februari 1998 (Liberalisering van de handel in financiŽle diensten) (1-1102)      
  Stemverklaring van de heer Jonckheer en eindstemming
1-222
p. 6438 1-222 p. 6438 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid      
  Algemene beraadslaging
   Tewerkstellingsbeleid - Werkloosheid
1-18
p. 405 1-18 p. 405 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid (1-189)      
  Stemverklaringen van de heren Coene, Anciaux, Jonckheer, Verreycken en Destexhe en eindstemming
1-19
p. 436-438 1-19 p. 436-438 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Amendement nr 85 van de heer Jonckheer
   Inkomensongelijkheid
1-389/2
p. 67 1-389/2 p. 67 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heer Jonckheer
   Realisatie van overheidsactiva
1-389/2
p. 67-68 1-389/2 p. 67-68 (PDF)
  Amendement nr 87 van de heer Jonckheer
   Fiscale uitgaven
1-389/2
p. 68 1-389/2 p. 68 (PDF)
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Procťdť van machtigingswetten - Referendum - Economische en sociale mutaties in BelgiŽ en Europa - Bestrijding van de neo-liberale gedachte - Sociaal en cultureel impact van de informatiemaatschappij - Proces voor Europese integratie - Hervorming van de sociale zekerheid - Loonongelijkheden : laagste lonen - Fiscale hervorming - Maastrichtnormen
1-61
p. 1484-1487 1-61 p. 1484-1487 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn - Toetreding tot de EMU - Maastrichtnormen - Begrotingsbeleid - Inkomensongelijkheid - Fiscaal beleid - Economische groei - Loonstop - Scheppen van arbeidsplaatsen - Sociale balans op te stellen door de ondernemingen - Loopbaanonderbreking - Arbeidsherverdeling via deeltijdse arbeid
1-66
p. 1647-1650 1-66 p. 1647-1650 (PDF)
  1-66
p. 1661 1-66 p. 1661 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendement nr 107 van de heer Jonckheer
   Verslagen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het concurrentievermogen
1-386/2
p. 56 1-386/2 p. 56 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendementen nrs 107 tot 109 van de heer Jonckheer
   Vrijwaring van het concurrentievermogen - Loonmatiging - Werkgelegenheidsbeleid - Collectieve loononderhandelingen
1-386/2
p. 56 1-386/2 p. 56 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendementen nrs 108 en 109 van de heer Jonckheer
   Scheppen van werkgelegenheid
1-386/2
p. 56 1-386/2 p. 56 (PDF)
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Procťdť van machtigingswetten - Referendum - Economische en sociale mutaties in BelgiŽ en Europa - Bestrijding van de neo-liberale gedachte - Sociaal en cultureel impact van de informatiemaatschappij - Proces voor Europese integratie - Hervorming van de sociale zekerheid - Loonongelijkheden : laagste lonen - Fiscale hervorming - Maastrichtnormen
1-61
p. 1484-1487 1-61 p. 1484-1487 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Procťdť van machtigingswetten - Referendum - Economische en sociale mutaties in BelgiŽ en Europa - Bestrijding van de neo-liberale gedachte - Sociaal en cultureel impact van de informatiemaatschappij - Proces voor Europese integratie - Hervorming van de sociale zekerheid - Loonongelijkheden : laagste lonen - Fiscale hervorming - Maastrichtnormen
1-61
p. 1484-1487 1-61 p. 1484-1487 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (1-707)      
  Algemene beraadslaging : verzoek om advies van de Raad van State
1-161
p. 4306-4307 1-161 p. 4306-4307 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Boutmans en Jonckheer
1-311/2
p. 1-3 1-311/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heren Boutmans en Jonckheer
1-310/2
p. 1-9 1-310/2 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 12, 16/A, 50 en 51 van de heren Boutmans en Jonckheer opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-310/9
p. 2 1-310/9 p. 2 (PDF)
  1-310/9
p. 3 1-310/9 p. 3 (PDF)
  1-310/9
p. 3 1-310/9 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 75 en 76 van de heren Boutmans en Jonckheer, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-310/10
p. 1-3 1-310/10 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Verreycken, Boutmans, Jonckheer, de dames Cantillon, Delcourt-PÍtre, Milquet en eindstemming
1-54
p. 1293-1295 1-54 p. 1293-1295 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen voor de Wetgevende Kamers en het Europees Parlement (1-1056)      
  Voorstel van de heer Jonckheer c.s.
1-1056/1
p. 1-2 1-1056/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract (Burgerlijk Wetboek - Wetboek der successierechten - Gerechtelijk Wetboek : verbreking van het contract - Nalatenschappen - Pensioenen - ZIV - Arbeidsongevallen - Beroepsziekten - Verblijfsrecht van vreemdelingen - Homoseksuelen) (1-114)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer
1-114/1
p. 1-12 1-114/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Boutmans en Jonckheer
1-114/2
p. 1-3 1-114/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een terugkeerregeling voor personen van vreemde nationaliteit (1-936)      
  Stemming over de inoverwegingneming (Naamstemming alhoewel er in principe wordt gestemd bij zitten en opstaan)
1-189
p. 5478 1-189 p. 5478 (PDF)
Wetsvoorstel houdende een verbod op luchtvaartacrobatieshows (1-773)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer
1-773/1
p. 1-6 1-773/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een referendum op initiatief van de bevolking of van het parlement over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien (1-295)      
  Voorstel van de heer Jonckheer c.s.
1-295/1
p. 1-29 1-295/1 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering (1-920)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer
1-920/1
p. 1-3 1-920/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 29 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, strekkende tot de minder zware bestraffing van fietsers wegens zogeheten zware overtredingen (1-371)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer
1-371/1
p. 1-3 1-371/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 423 tot 433 van het Strafwetboek betreffende het tweegevecht (1-423)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer
1-423/1
p. 1-4 1-423/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot organisatie van het Hoog Comitť van Toezicht (1-354)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer
1-354/1
p. 1-57 1-354/1 p. 1-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van strafvordering (Vervolging in hoger beroep door de parketmagistraat die in eerste lijn de vervolging waarnam) (1-682)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer
1-682/1
p. 1-2 1-682/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tussenkomst (1-632)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer
1-632/1
p. 1-2 1-632/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek, teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen (1-372)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer
1-372/1
p. 1-2 1-372/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen (Aanpassing aan het stelsel van de werknemers) (1) (1-349)      
  Stemverklaringen van de heer Bock, mevrouw Nelis-Van Liedekerke, de heren Boutmans en Jonckheer en verwerping
1-108
p. 2937-2938 1-108 p. 2937-2938 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een uitzonderingsprocedure voor de regularisatie van illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen in te voeren, alsook tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, teneinde in een tijdelijke beschermingsregeling te voorzien (1-1109)      
  Voorstel van de heren Boutmans en Jonckheer c.s.
1-1109/1
p. 1-27 1-1109/1 p. 1-27 (PDF)
Wijze van stemming over een voorstel van resolutie : stemming over het geheel versus stemming per paragraaf (1-1055)      
  1-208
p. 5994-5995 1-208 p. 5994-5995 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999