Auteurs- en sprekersregister betreffende "Jansegers Nele" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst (3-5401)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7384-7385 3-71 p. 7384-7385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7920-7921 3-74 p. 7920-7921 (PDF)
Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst (3-5402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7386 3-71 p. 7386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9328-9330 3-85 p. 9328-9330 (PDF)
Anderstalige werklozen - Weigeringen om taallessen te volgen - Overzending van de dossiers door de VDAB aan de RVA - Opvolging door de RVA (3-3982)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5320 3-59 p. 5320 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5555 3-60 p. 5555 (PDF)
Belgocontrol - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-4698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6298 3-65 p. 6298 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6580 3-66 p. 6580 (PDF)
Bezit van cannabis - Samenvattend en vereenvoudigd proces-verbaal (3-3730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-55
p. 4843-4844 3-55 p. 4843-4844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7408-7411 3-71 p. 7408-7411 (PDF)
Bezit van cannabis - Samenvattend en vereenvoudigd proces-verbaal (3-3731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5066 3-57 p. 5066 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5806 3-62 p. 5806 (PDF)
CocaÔnegebruik - Onderzoek van stalen uit waterlopen (Federale wetenschapsbeleid) (3-5986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8664 3-80 p. 8664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9188 3-84 p. 9188 (PDF)
CocaÔnegebruik en -verslaving - Opnames in ziekenhuizen (3-5988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8668 3-80 p. 8668 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9726-9727 3-87 p. 9726-9727 (PDF)
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-4673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6330-6331 3-65 p. 6330-6331 (PDF)
De Post - Contractuele werknemers (Nieuwe aanwervingen i.p.v. verlenging van bestaande contracten - Aalst - Kostprijs opleiding tijdelijke contracten) (3-7514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10313-10314 3-89 p. 10313-10314 (PDF)
De Post - Naleving van de wetgeving inzake het taalgebruik in bestuurszaken (3-4618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6176 3-64 p. 6176 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6808-6809 3-67 p. 6808-6809 (PDF)
De brutale roofmoord in Lede (Allochtoon met zwaar crimineel verleden wellicht bij de moord van een juwelier betrokken - Voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1258)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-185
p. 15-16 3-185 p. 15-16 (PDF)
De communautaire ruzie in de Moslimexecutieve (Weigering oprichting regionale zetel Nederlandstalig college Moslimexecutieve) (3-1291)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-190
p. 25-26 3-190 p. 25-26 (PDF)
De controles op de voertuigen van De Lijn (Controle van de zwartrijders - Bijstand van de politie - Identiteitscontrole - Aanwezigheid Dienst Vreemdelingenzaken - Opsporing illegalen) (3-928)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-142
p. 16-17 3-142 p. 16-17 (PDF)
De elektronische aangifte van misdrijven bij de politie (3-1465)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 59-61 3-154 p. 59-61 (PDF)
De enquÍte omtrent de veiligheid van winkeliers (Bevraging van zelfstandigen in belangrijke winkelstraten en -centra met veel overvallen en bevraging via beroepsgroepen) (3-957)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-146
p. 13-15 3-146 p. 13-15 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van Cuba (Politieke dissidenten - Politieke gevangenen - Diplomatie - Houding van de EU - Rechten van de mens) (3-626)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-100
p. 69-72 3-100 p. 69-72 (PDF)
De kwaliteit van de dienstverlening van De Post en de informatie aan burgers (Verwarring tussen postpunten en zegelwinkels) (3-1378)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 31-32 3-200 p. 31-32 (PDF)
De maatregelen inzake de eentalige politiemanschappen van de Brusselse korpsen (Termijn van 5 jaar om een taalbrevet over de kennis van de tweede taal te behalen - Taalwet in bestuurszaken, artikel 69) (3-922)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-121
p. 54-56 3-121 p. 54-56 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Bespreking
3-103
p. 4-34 3-103 p. 4-34 (PDF)
De modernisering van de verblijfskaarten (Vervanging van de papieren verblijfskaarten door elektronische) (3-1157)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 52-53 3-139 p. 52-53 (PDF)
De mogelijke oplossing voor de praalwagens (Carnavalswagens - Technische keuring, gelijkvormigheidsattest, inschrijving van het voertuig, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid) (3-1418)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-204
p. 20-22 3-204 p. 20-22 (PDF)
De nietigverklaring van aangegane schijnhuwelijken (Dagvaardingen door de parketten - Brussel - Verschillen Vlaanderen-WalloniŽ) (3-924)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 57-58 3-121 p. 57-58 (PDF)
De nieuwe asielprocedure (Principenota van de regering over de hervorming van de Raad van State en de asielprocedure - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Boetes voor advocaten die de beroepsmogelijkheid nutteloos aanwenden) (3-769)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-121
p. 18-21 3-121 p. 18-21 (PDF)
De omzendbrief over oneigenlijke politietaken en drugspreventielessen door agenten (in scholen - Subsidiering) (3-1480)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-212
p. 20-23 3-212 p. 20-23 (PDF)
De omzendbrief van de Brusselse regering inzake de taalkennis van ambtenaren van de Brusselse plaatselijke diensten (Nieuwe circulaire - OCMW en Iris-ziekenhuizen) (3-468)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-85
p. 27-29 3-85 p. 27-29 (PDF)
De omzendbrieven van de Brusselse regering in verband met de taalwetgeving (in de Brusselse plaatselijke diensten - Nieuwe omzendbrieven voor de gemeenten, OCMW's en ziekenhuizen - Verenigbaarheid met de taalwetgeving - Indienstneming van contractuelen) (3-442)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-84
p. 17-18 3-84 p. 17-18 (PDF)
De ontruiming van wegen na een verkeersongeval (3-879)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-116
p. 51-53 3-116 p. 51-53 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De radicaliseringprocessen binnen de gevangenissen (Recrutering van terroristen) (3-901)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-139
p. 39-40 3-139 p. 39-40 (PDF)
De rellen na het moslimprotest in Antwerpen (tegen de mohammedcartoons - Handhaving van de openbare orde) (3-1012)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-151
p. 29-31 3-151 p. 29-31 (PDF)
De schorsing door de Raad van State van de drie omzendbrieven die door de Brusselse instanties werden verstuurd in het kader van het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord (Omzendbrieven van de Brusselse regering en het Verenigd College) (3-676)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 93-95 3-110 p. 93-95 (PDF)
De stand van zaken in verband met de eentalige politiemanschappen in de Brusselse politiezones (De wettelijke verplichting van de tweetaligheid en de maximale invulling van de Brusselse personeelsformatie teneinde het veiligheidsprobleem op te lossen - Overgangstermijn van 5 jaar om een taalbrevet te behalen) (3-1506)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 53-56 3-157 p. 53-56 (PDF)
De stand van zaken inzake de eentalige politiemensen in de Brusselse politiekorpsen (Taalbrevet) (3-1076)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 59-60 3-132 p. 59-60 (PDF)
De stand van zaken omtrent de eentalige politiemanschappen in de Brusselse politiezones (3-1560)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-158
p. 21-24 3-158 p. 21-24 (PDF)
De structurele problemen inzake de personeelsinzet bij De Post (Tijdelijk inzetten van personeel in een andere zone) (3-651)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-106
p. 26-28 3-106 p. 26-28 (PDF)
De tewerkstelling van militairen bij de politie (voor administratieve en logistieke taken - Financieel statuut) (3-1143)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-165
p. 36-37 3-165 p. 36-37 (PDF)
De veiligheidsmonitor 2006 (EnquÍte bij de bevolking over o.a. het veiligheidsgevoel en de werking vna de politiediensten) (3-1276)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-188
p. 10-11 3-188 p. 10-11 (PDF)
Dienst Vreemdelingenzaken - Webstek - Conformiteit met de taalwetgeving (3-2739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3500 3-44 p. 3500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3712 3-45 p. 3712 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Jansegers, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-70
p. 7 3-70 p. 7 (PDF)
Een bijeenkomst van een internationale vereniging van politiechefs in Parijs op 23 en 24 mei 2005 (om te beraadslagen over de bestrijding van het islamitische terrorisme - Belgisch standpunt) (3-923)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-121
p. 56 3-121 p. 56 (PDF)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Webstek (Slechte toegankelijkheid - Onderbrenging van de Brusselse gemeenten en van een Vlaamse gemeente bij WalloniŽ) (3-3790)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5093 3-57 p. 5093 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5894-5895 3-62 p. 5894-5895 (PDF)
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Kunstverzameling - In bruikleen geving van stukken aan parlementaire assemblees (3-1298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1495-1496 3-25 p. 1495-1496 (PDF)
Federale politie - Aanwervingen - Reclameboodschap - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (3-2453)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3167 3-41 p. 3167 (PDF)
Federale politie - Detachering naar lokale politiezones (3-5276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7139 3-70 p. 7139 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7466 3-71 p. 7466 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Kunstverzamelingen - In bewaargeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen (3-3002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3886-3888 3-47 p. 3886-3888 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7516-7519 3-71 p. 7516-7519 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Kunstverzamelingen - In bruikleen geving van stukken aan ministeriŽle kabinetten (3-1297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1495 3-25 p. 1495 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1755-1756 3-27 p. 1755-1756 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen - In bruikleengeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen - Resultaat onderzoek naar verdwenen stukken (3-2292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2889-2890 3-38 p. 2889-2890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4049-4050 3-48 p. 4049-4050 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen - In bruikleengeving van stukken aan ministeriŽle beleidscellen - Procedures (3-2298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2890 3-38 p. 2890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3324-3325 3-42 p. 3324-3325 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen. - In bruikleengeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen. - Resultaat onderzoek naar verdwenen stukken (3-2291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-37
p. 2796 3-37 p. 2796 (PDF)
Gemeenschappelijke richtlijn van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake het bezit van cannabis - Vereenvoudigd proces-verbaal (VPV) (3-2689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3382-3383 3-43 p. 3382-3383 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3690-3691 3-45 p. 3690-3691 (PDF)
Gemeenschappelijke richtlijn van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake het bezit van cannabis - Vereenvoudigd proces-verbaal (VPV) (3-2690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3391 3-43 p. 3391 (PDF)
Gevangenissen - Radicalisering - Actieplan (Islamitisch fundamentalisme - Recrutering van terroristen) (3-4450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5620-5621 3-61 p. 5620-5621 (PDF)
Gevonniste personen - Overbrenging naar Marokko (3-5423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7372-7373 3-71 p. 7372-7373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9856-9857 3-88 p. 9856-9857 (PDF)
Groepsverkrachtingen - Meldingen - Veroordelingen - Maatregelen (3-2134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2531 3-35 p. 2531 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 2992-2994 3-39 p. 2992-2994 (PDF)
Het al dan niet verdoken aanrekenen van kosten bij sollicitaties (Malafide werkaanbiedingsadvertenties - Duur betalend telefoonnummer als enige contactmogelijkheid) (3-1276)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 48-49 3-146 p. 48-49 (PDF)
Het gebruik van handboeien en peperspray door agenten van Securail (3-1120)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-164
p. 15-17 3-164 p. 15-17 (PDF)
Het schriftelijk verslag over de toepassing van de wet-Tobback (Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Vertraging bij het indienen van het jaarlijks activiteitenverslag) (3-945)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-145
p. 14-15 3-145 p. 14-15 (PDF)
Het toenemende verzet van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers tegen hun uitwijzing (Stijging van het aantal arbeidsongevallen bij de luchtvaartpolitie van Zaventem - Weigering van vliegtuigmaatschappijen om illegalen te vervoeren) (3-1244)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-183
p. 13-14 3-183 p. 13-14 (PDF)
Hulp aan illegalen - Vervolgingen (3-4218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-62
p. 5767 3-62 p. 5767 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7899 3-74 p. 7899 (PDF)
Illegaal verblijvende Marokkanen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Akkoord met Marokko inzake repatriŽring (Handel in verdovende middelen) (3-3911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5182 3-58 p. 5182 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5339-5340 3-59 p. 5339-5340 (PDF)
Illegale wapens - Strijd tegen de illegale wapenhandel (3-1288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-24
p. 1443 3-24 p. 1443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1860-1863 3-28 p. 1860-1863 (PDF)
Illegale wapens - Strijd tegen de illegale wapenhandel (3-1289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-24
p. 1438 3-24 p. 1438 (PDF)
Internationale conferentie over narcotica in de Islamitische Republiek Pakistan - Belgische delegatie - Resultaten (3-2435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3076-3077 3-40 p. 3076-3077 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3425 3-43 p. 3425 (PDF)
Internationale organisatie voor migratie - Illegalen - Terugkeermogelijkheden (3-7226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10226-10227 3-89 p. 10226-10227 (PDF)
Invaliden - Stijging van het aantal - Cijfers en oorzaken (Regionale verschillen - Invaliditeitsverzekering) (3-1301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1497 3-25 p. 1497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1904-1905 3-28 p. 1904-1905 (PDF)
Invaliden - Verschillen tussen de gewesten - Onderzoek (Invaliditeitsverzekering) (3-1300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1496-1497 3-25 p. 1496-1497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1985-1986 3-29 p. 1985-1986 (PDF)
Islamitische eredienst - Bedienaars afkomstig uit het buitenland (Voorlopige verblijfsverguning - Controle - Weigering - Documenten ter staving van de religieuze opleiding - Cijfergegevens) (3-3801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5070-5071 3-57 p. 5070-5071 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5475-5476 3-60 p. 5475-5476 (PDF)
Islamitische eredienst - Bedienaars afkomstig uit het buitenland (Voorlopige verblijfsvergunning - Controle - Weigering - Documenten ter staving van de religieuze opleiding - Cijfergegevens) (3-3800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4868-4869 3-55 p. 4868-4869 (PDF)
Jobstudenten - Inbreuken op de arbeidswetgeving (3-1336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1586 3-26 p. 1586 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1765-1767 3-27 p. 1765-1767 (PDF)
Jobstudenten - Inbreuken op de sociale wetgeving (3-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1615-1617 3-26 p. 1615-1617 (PDF)
Kentekenplaten - Gestolen platen - Verloren platen (3-1820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2216 3-32 p. 2216 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2570-2571 3-35 p. 2570-2571 (PDF)
Kentekenplaten - Gestolen platen - Verloren platen (3-3341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4491 3-52 p. 4491 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5805-5806 3-62 p. 5805-5806 (PDF)
Kieswetboek - Artikel 147bis - Toepassing (Stemmen bij volmacht - Onmogelijkheid te kunnen stemmen ingevolge geloofsverplichtingen) (3-2476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3191-3192 3-41 p. 3191-3192 (PDF)
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Project "Belgian Art Links and Tools" (BALaT) - "Dictionnaire des peintres belges" en "Dictionnaire informatisť des Artistes liťgeois" - Nederlandse vertaling van de notities (3-1299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1496 3-25 p. 1496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1756-1757 3-27 p. 1756-1757 (PDF)
Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Teruggave van gestolen kunstwerken (door de Koninklijke Musea - Egyptische deurstijl) (3-3797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5081-5082 3-57 p. 5081-5082 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6526 3-66 p. 6526 (PDF)
Kunstverzamelingen van de federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken - Kunstwerken waarvan de eigendomstitel niet duidelijk is - Aankoopbedrag en huidige waarde (3-3071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3978 3-48 p. 3978 (PDF)
Kunstwerken die eigendom zijn van de Staat - Bewaargeving of bruikleen aan andere instellingen (3-2965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3884 3-47 p. 3884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4192 3-49 p. 4192 (PDF)
Kunstwerken in bezit van de federale overheid - Bruikleen en bewaargeving - Actualisatie van de wet- en regelgeving (3-3005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3971-3972 3-48 p. 3971-3972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7522-7524 3-71 p. 7522-7524 (PDF)
Kunstwerken in bezit van de federale overheid die in bruikleen werden gegeven - Restauratiekosten (3-3072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3972 3-48 p. 3972 (PDF)
Marokko - Uitvoer van drugs naar de Europese Unie en naar BelgiŽ - Inspanningen van de Belgische diplomatie (3-5346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7487-7488 3-71 p. 7487-7488 (PDF)
Marokko - Uitvoer van drugs naar de Europese Unie en naar BelgiŽ - Inspanningen van de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie (3-5343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7380 3-71 p. 7380 (PDF)
Mensensmokkel - Nationale luchthaven - Personeel - Controle (Klein personeel kwetsbaar voor omkoping) (3-2244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2780-2781 3-37 p. 2780-2781 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4128-4130 3-49 p. 4128-4130 (PDF)
Mensensmokkel - Nationale luchthaven - Personeel - Controle (Klein personeel kwetsbaar voor omkoping) (3-2245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2784 3-37 p. 2784 (PDF)
Mensensmokkel - Regionale luchthavens - Personeel - Controle (3-2246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2781-2782 3-37 p. 2781-2782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4264-4265 3-50 p. 4264-4265 (PDF)
Mensensmokkel - Regionale luchthavens - Personeel - Controle (3-2247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2784 3-37 p. 2784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6345-6347 3-65 p. 6345-6347 (PDF)
Militair personeel - Beschikbaarstelling aan politiezones - Indeling volgens taalaanhorigheid (Tweetalige politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (3-4256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5825-5826 3-62 p. 5825-5826 (PDF)
Militair personeel - Beschikbaarstelling aan politiezones - Indeling volgens taalaanhorigheid (Tweetalige politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (3-4257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5750 3-62 p. 5750 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6054-6055 3-63 p. 6054-6055 (PDF)
Misdrijven - Elektronische aangifte - Initiatieven van politiezones (3-4716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6448 3-66 p. 6448 (PDF)
Moorden en pogingen tot moord - Eerwraak - Behandeling en preventie door de politiediensten ("Kuisheidsmoorden") (3-2801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3629 3-45 p. 3629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4265-4266 3-50 p. 4265-4266 (PDF)
Moorden en pogingen tot moord - Eerwraak - Behandeling en preventie door de politiediensten ("Kuisheidsmoorden") (3-2802)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3641-3641 3-45 p. 3641-3641 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4039 3-48 p. 4039 (PDF)
Moslimextremisme - Imams - Illegaal verblijf (Toezicht op de moskeeŽn) (3-1528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1824 3-28 p. 1824 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1965 3-29 p. 1965 (PDF)
Moslimextremisme - Staatsveiligheid - Bewaking van de moskeeŽn (en de imams) (3-1521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1711-1712 3-27 p. 1711-1712 (PDF)
Moslimextremisme - Staatsveiligheid - Bewaking van moskeeŽn - Politionele gevolgen (Radicale imams) (3-1529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1824 3-28 p. 1824 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6339-6340 3-65 p. 6339-6340 (PDF)
Motorrijtuigen - Valse kentekenplaten (Vaststellingen door de politie - Diefstal van platen - Controle) (3-1382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1577-1578 3-26 p. 1577-1578 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1726-1728 3-27 p. 1726-1728 (PDF)
Nationale luchthaven - Mensensmokkel (Misbruik van luchthavenpasjes door corrupt personeel - Screening van personeel - Politie - Cijfergegevens) (3-3594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4730 3-54 p. 4730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6229-6230 3-64 p. 6229-6230 (PDF)
Omzendbrieven van de Brusselse regering - Taalhoffelijkheidsakkoord - Verslag van de Raad van State (3-2396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3071-3072 3-40 p. 3071-3072 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6027-6028 3-63 p. 6027-6028 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 139 van de heren Jansegers en Buysse
   Afname van biometrische gegevens van vreemdelingen
3-966/2
p. 89 3-966/2 p. 89 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Concentratielanden - Projecten - Kostprijs (3-2442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3082-3083 3-40 p. 3082-3083 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3851-3853 3-46 p. 3851-3853 (PDF)
Openbaar ambt - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-5411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7546 3-71 p. 7546 (PDF)
Openbaar ambt - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-4249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5822-5823 3-62 p. 5822-5823 (PDF)
Openbaar ambt - Openstelling voor vreemdelingen (Aantal vreemdelingen bij het openbaar ambt, de overheidsadministraties, de wetenschappelijke instellingen, de instellingen van openbaar nut en de overheidsbedrijven - Ongrondwettelijkheid - Uitsplitsing tussen vreemdelingen uit de EU en vreemdelingen buiten de EU) (3-3342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4559-4560 3-52 p. 4559-4560 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5102 3-57 p. 5102 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5363-5364 3-59 p. 5363-5364 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5113-5114 3-57 p. 5113-5114 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5059 3-57 p. 5059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8223-8224 3-77 p. 8223-8224 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5063 3-57 p. 5063 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5626-5627 3-61 p. 5626-5627 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5065 3-57 p. 5065 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5471-5472 3-60 p. 5471-5472 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5073 3-57 p. 5073 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5267-5268 3-58 p. 5267-5268 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5077 3-57 p. 5077 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5844-5845 3-62 p. 5844-5845 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5134-5135 3-57 p. 5134-5135 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5140 3-57 p. 5140 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7829-7830 3-73 p. 7829-7830 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3832)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5082 3-57 p. 5082 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5863-5864 3-62 p. 5863-5864 (PDF)
  Bul. 3-67
p. 6732-6734 3-67 p. 6732-6734 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5140 3-57 p. 5140 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5104 3-57 p. 5104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5938-5939 3-62 p. 5938-5939 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5104 3-57 p. 5104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5378-5380 3-59 p. 5378-5380 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5107 3-57 p. 5107 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6100-6101 3-63 p. 6100-6101 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5156 3-57 p. 5156 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5109 3-57 p. 5109 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-4264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5751-5752 3-62 p. 5751-5752 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-65
p. 6305-6306 3-65 p. 6305-6306 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-5084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6984 3-69 p. 6984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8052-8054 3-75 p. 8052-8054 (PDF)
Opgepakte illegale vreemdelingen - Mogelijkheden van opvolging (Bevel het grondgebied te verlaten, opsluiting, repatriŽring, grensleiding) (3-2119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2584-2586 3-35 p. 2584-2586 (PDF)
Opgepakte illegale vreemdelingen - Verzoek tot overname - Redenen tot weigering (3-2397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3072 3-40 p. 3072 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3188-3189 3-41 p. 3188-3189 (PDF)
Opsporingsberichten - Kwaliteit van de camerabeelden (Moord op een jongere in het Brussels Centraal Station - Beeldverwerking) (3-5021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6867-6868 3-68 p. 6867-6868 (PDF)
POD Consumentenzaken - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-4676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6026 3-63 p. 6026 (PDF)
POD Maatschappelijke Integratie - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-4544)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6165 3-64 p. 6165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6407-6408 3-65 p. 6407-6408 (PDF)
Politie - Gestolen cultuurgoederen - Database en website - Toegankelijkheid (ARTIST-databank) (3-2243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2783-2784 3-37 p. 2783-2784 (PDF)
Politie - Kandidaat-politieagenten - Vooropleiding - Resultaten (met het oog o.a. op integratie van allochtonen) (3-1821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2216-2217 3-32 p. 2216-2217 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8381-8382 3-78 p. 8381-8382 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8651-8652 3-80 p. 8651-8652 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8821 3-81 p. 8821 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8655 3-80 p. 8655 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9662-9663 3-87 p. 9662-9663 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8658 3-80 p. 8658 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8660 3-80 p. 8660 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9433-9434 3-86 p. 9433-9434 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5997)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8664 3-80 p. 8664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10611-10612 3-90 p. 10611-10612 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8584 3-79 p. 8584 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5999)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8730 3-80 p. 8730 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6000)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8669 3-80 p. 8669 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9207 3-84 p. 9207 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8593-8594 3-79 p. 8593-8594 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8682 3-80 p. 8682 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8752 3-80 p. 8752 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6004)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8684 3-80 p. 8684 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8686 3-80 p. 8686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9985 3-88 p. 9985 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8688 3-80 p. 8688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 9004 3-82 p. 9004 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8480 3-78 p. 8480 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8764 3-80 p. 8764 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8625 3-79 p. 8625 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8768 3-80 p. 8768 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8690 3-80 p. 8690 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8690 3-80 p. 8690 (PDF)
Regularisatieaanvragen - Gehanteerde criteria (3-5167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7135 3-70 p. 7135 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7461-7462 3-71 p. 7461-7462 (PDF)
RepatriŽring illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers - Kostprijs vluchten (3-7224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10225-10226 3-89 p. 10225-10226 (PDF)
Schijnhuwelijken - Aantal dossiers - Draaiboek - Meldingen in het Rijksregister (3-2904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3631-3632 3-45 p. 3631-3632 (PDF)
Schijnhuwelijken - Aantal dossiers - Draaiboek - Meldingen in het Rijksregister (Rol van de Dienst Vreemdelingenzaken) (3-2905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3642 3-45 p. 3642 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4040-4041 3-48 p. 4040-4041 (PDF)
Schijnhuwelijken - Gerechtelijke aanpak - Cijfergegevens - Verschillen tussen Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel (3-2973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3881 3-47 p. 3881 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4044-4045 3-48 p. 4044-4045 (PDF)
Schijnhuwelijken - Gerechtelijke aanpak - Cijfergegevens - Verschillen tussen de Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel (3-2972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3877 3-47 p. 3877 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5116-5117 3-57 p. 5116-5117 (PDF)
Schuldkwijtschelding - Bedragen - Gevolgen voor begroting (3-2430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3003-3005 3-39 p. 3003-3005 (PDF)
Schuldkwijtschelding - Bedragen - Gevolgen voor begroting (3-2431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3082 3-40 p. 3082 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3851 3-46 p. 3851 (PDF)
Staatsbezoek van de Nederlandse koningin - "Koninklijke trein" (Kostprijs) (3-5585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7648-7649 3-72 p. 7648-7649 (PDF)
Staatsveiligheid - Strijd tegen het moslimfundamentalisme - Maatregelen (Toezicht op de moskeeŽn van radicale imams) (3-1287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-24
p. 1451-1452 3-24 p. 1451-1452 (PDF)
Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen - RepatriŽringen (vrijwillige of gedwongen - Cijfergegevens) (3-7225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10075-10076 3-89 p. 10075-10076 (PDF)
Verblijfskaarten (Verblijfstitels van vreemdelingen - Namaak - Diefstal) (3-3165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4294-4297 3-50 p. 4294-4297 (PDF)
Verblijfskaarten - Diefstal (in gemeentehuizen) (3-3794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5070 3-57 p. 5070 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5808-5811 3-62 p. 5808-5811 (PDF)
Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Nodige documenten - Adres (3-2269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2915-2916 3-38 p. 2915-2916 (PDF)
Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Nodige documenten - Adres (3-2270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2886-2887 3-38 p. 2886-2887 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3017-3018 3-39 p. 3017-3018 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Jansegers en de heer Buysse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1143/5
p. 1-2 3-1143/5 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het amendement
3-111
p. 37-38 3-111 p. 37-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over het wereldwijd waarborgen van de rechten van de vrouw, naar aanleiding van het gewelddadig optreden in Turkije tegen vrouwen die manifesteerden voor meer rechten en tegen onderdrukking, seksuele uitbuiting en geweld (Het land is niet rijp voor democratie, laat staan voor een toetreding tot Europa) (3-1174)      
  Voorstel van mevrouw Jansegers en de heren Van Hauthem en Van Overmeire
3-1174/1
p. 1-4 3-1174/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (3-1821)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Van Overmeire, Verreycken en Buysse en mevrouw Jansegers
3-1821/1
p. 1-35 3-1821/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2140/1
p. 1-4 3-2140/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2149/1
p. 1 3-2149/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2242/1
p. 1 3-2242/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2243/1
p. 1 3-2243/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2244/1
p. 1 3-2244/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2245/1
p. 1 3-2245/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2246/1
p. 1 3-2246/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2247/1
p. 1 3-2247/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2248/1
p. 1 3-2248/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2249/1
p. 1 3-2249/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2250/1
p. 1 3-2250/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2251/1
p. 1 3-2251/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2150/1
p. 1 3-2150/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2252/1
p. 1 3-2252/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2253/1
p. 1 3-2253/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2254/1
p. 1 3-2254/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2255/1
p. 1 3-2255/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2256/1
p. 1 3-2256/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2257/1
p. 1 3-2257/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2258/1
p. 1 3-2258/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2259/1
p. 1 3-2259/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2260/1
p. 1 3-2260/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2261/1
p. 1 3-2261/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2262/1
p. 1 3-2262/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2151/1
p. 1 3-2151/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2152/1
p. 1 3-2152/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2263/1
p. 1 3-2263/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2264/1
p. 1 3-2264/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2265/1
p. 1 3-2265/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2266/1
p. 1 3-2266/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2267/1
p. 1 3-2267/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2268/1
p. 1 3-2268/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2269/1
p. 1 3-2269/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2270/1
p. 1 3-2270/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2271/1
p. 1 3-2271/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2272/1
p. 1 3-2272/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2153/1
p. 1 3-2153/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2273/1
p. 1 3-2273/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2274/1
p. 1 3-2274/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2275/1
p. 1 3-2275/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2276/1
p. 1 3-2276/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2277/1
p. 1 3-2277/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2278/1
p. 1 3-2278/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2279/1
p. 1 3-2279/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2280/1
p. 1 3-2280/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2281/1
p. 1 3-2281/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2282/1
p. 1 3-2282/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2154/1
p. 1 3-2154/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2283/1
p. 1 3-2283/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2284/1
p. 1 3-2284/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2285/1
p. 1 3-2285/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2286/1
p. 1 3-2286/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2287/1
p. 1 3-2287/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2288/1
p. 1 3-2288/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2289/1
p. 1 3-2289/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2290/1
p. 1 3-2290/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2291/1
p. 1 3-2291/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2292/1
p. 1 3-2292/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2155/1
p. 1 3-2155/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2156/1
p. 1 3-2156/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2293/1
p. 1 3-2293/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2294/1
p. 1 3-2294/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2295/1
p. 1 3-2295/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2296/1
p. 1 3-2296/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2297/1
p. 1 3-2297/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2298/1
p. 1 3-2298/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2299/1
p. 1 3-2299/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2300/1
p. 1 3-2300/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2301/1
p. 1 3-2301/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2302/1
p. 1 3-2302/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2157/1
p. 1 3-2157/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2303/1
p. 1 3-2303/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2304/1
p. 1 3-2304/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2305/1
p. 1 3-2305/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2306/1
p. 1 3-2306/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2307/1
p. 1 3-2307/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2308/1
p. 1 3-2308/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2309/1
p. 1 3-2309/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2310/1
p. 1 3-2310/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2311/1
p. 1 3-2311/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2312/1
p. 1 3-2312/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2158/1
p. 1 3-2158/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2313/1
p. 1 3-2313/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2314/1
p. 1 3-2314/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2315/1
p. 1 3-2315/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2316/1
p. 1 3-2316/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2317/1
p. 1 3-2317/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2318/1
p. 1 3-2318/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2319/1
p. 1 3-2319/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2320/1
p. 1 3-2320/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2321/1
p. 1 3-2321/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2322/1
p. 1 3-2322/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2159/1
p. 1 3-2159/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2323/1
p. 1 3-2323/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2324/1
p. 1 3-2324/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2325/1
p. 1 3-2325/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2326/1
p. 1 3-2326/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2327/1
p. 1 3-2327/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2328/1
p. 1 3-2328/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2329/1
p. 1 3-2329/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2330/1
p. 1 3-2330/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2331/1
p. 1 3-2331/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2332/1
p. 1 3-2332/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2160/1
p. 1 3-2160/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2333/1
p. 1 3-2333/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2334/1
p. 1 3-2334/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Proposition de MM. Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire et Verreycken et de Mmes Jansegers et Van dermeersch
3-2335/1
p. 1 3-2335/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2336/1
p. 1 3-2336/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2337/1
p. 1 3-2337/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2338/1
p. 1 3-2338/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2339/1
p. 1 3-2339/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2340/1
p. 1 3-2340/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2341/1
p. 1 3-2341/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2141/1
p. 1 3-2141/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2161/1
p. 1 3-2161/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2162/1
p. 1 3-2162/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2163/1
p. 1 3-2163/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2164/1
p. 1 3-2164/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2165/1
p. 1 3-2165/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2166/1
p. 1 3-2166/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2167/1
p. 1 3-2167/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2168/1
p. 1 3-2168/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2169/1
p. 1 3-2169/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2170/1
p. 1 3-2170/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2171/1
p. 1 3-2171/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2142/1
p. 1 3-2142/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2172/1
p. 1 3-2172/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2173/1
p. 1 3-2173/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2174/1
p. 1 3-2174/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2175/1
p. 1 3-2175/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2176/1
p. 1 3-2176/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2177/1
p. 1 3-2177/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2178/1
p. 1 3-2178/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2179/1
p. 1 3-2179/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2180/1
p. 1 3-2180/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2181/1
p. 1 3-2181/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2143/1
p. 1 3-2143/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2182/1
p. 1 3-2182/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2183/1
p. 1 3-2183/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2184/1
p. 1 3-2184/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2185/1
p. 1 3-2185/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2186/1
p. 1 3-2186/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2187/1
p. 1 3-2187/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2188/1
p. 1 3-2188/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2189/1
p. 1 3-2189/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2190/1
p. 1 3-2190/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2191/1
p. 1 3-2191/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2144/1
p. 1 3-2144/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2192/1
p. 1 3-2192/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2193/1
p. 1 3-2193/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2194/1
p. 1 3-2194/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2195/1
p. 1 3-2195/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2196/1
p. 1 3-2196/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2197/1
p. 1 3-2197/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2198/1
p. 1 3-2198/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2199/1
p. 1 3-2199/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2200/1
p. 1 3-2200/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2201/1
p. 1 3-2201/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2145/1
p. 1 3-2145/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2202/1
p. 1 3-2202/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2203/1
p. 1 3-2203/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2204/1
p. 1 3-2204/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2205/1
p. 1 3-2205/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2206/1
p. 1 3-2206/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2207/1
p. 1 3-2207/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2208/1
p. 1 3-2208/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2209/1
p. 1 3-2209/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2210/1
p. 1 3-2210/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2211/1
p. 1 3-2211/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2146/1
p. 1 3-2146/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2212/1
p. 1 3-2212/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2213/1
p. 1 3-2213/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2214/1
p. 1 3-2214/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2215/1
p. 1 3-2215/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2216/1
p. 1 3-2216/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2217/1
p. 1 3-2217/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2218/1
p. 1 3-2218/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2219/1
p. 1 3-2219/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2220/1
p. 1 3-2220/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2221/1
p. 1 3-2221/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2147/1
p. 1 3-2147/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2222/1
p. 1 3-2222/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2223/1
p. 1 3-2223/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2224/1
p. 1 3-2224/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2225/1
p. 1 3-2225/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2226/1
p. 1 3-2226/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2227/1
p. 1 3-2227/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2228/1
p. 1 3-2228/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2229/1
p. 1 3-2229/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2230/1
p. 1 3-2230/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2231/1
p. 1 3-2231/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2148/1
p. 1 3-2148/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2232/1
p. 1 3-2232/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2233/1
p. 1 3-2233/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2234/1
p. 1 3-2234/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2235/1
p. 1 3-2235/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2236/1
p. 1 3-2236/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2237/1
p. 1 3-2237/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2238/1
p. 1 3-2238/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2239/1
p. 1 3-2239/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2240/1
p. 1 3-2240/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2241/1
p. 1 3-2241/1 p. 1 (PDF)
Vreemdelingen - Individuele regularisaties (3-4626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6271 3-65 p. 6271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7456-7461 3-71 p. 7456-7461 (PDF)
Vrouwenbesnijdenis - Herstelling van het maagdenvlies - Terugbetalingen - Cijfergegevens - Controles (3-2136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2542 3-35 p. 2542 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2920-2922 3-38 p. 2920-2922 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1447)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Jansegers en de heer Buysse
   Toekenning gemeentelijk stemrecht aan niet-EU-vreemdelingen
3-1447/2
p. 2 3-1447/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Algemene bespreking
   Tweetaligheid van de personeelsleden van de federale en lokale politie : verlenging overgangsmaatregel
3-177
p. 64-67 3-177 p. 64-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Federale verkiezingen - Aanpassing van de verkiezingskalender - Digitale transmissie van de processen-verbaal - Digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - Nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - Verlagen tot 18 jaar van de leeftijd om lid te zijn van een stembureau - Aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters door de voorzitter van het kantonhoofdbureau - Versoepeling van de voorwaarden om, in geval van buitenlandse reis, een volmacht te geven - Vermelden van het nationaal nummer, op de kiezerslijst - Stemming van de Belgen in het buitenland : stemopneming van de stembiljetten uitgebracht per briefwisseling in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde door het speciaal stemopnemingsbureau, geÔnstalleerd bij FOD Buitenlandse Zaken) (3-1919)      
  Amendementen nrs 1 tot 44 van mevrouw Jansegers c.s.
3-1919/2
p. 1-29 3-1919/2 p. 1-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Doen afhangen van de financiering van de politieke partijen van de vraag of ze al dan niet democratisch zijn : technische wetsaanpassingen i.v.m. de toepasbaarheid van de procedure) (3-515)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van mevrouw Jansegers c.s.
3-515/2
p. 1-9 3-515/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-93
p. 4-31 3-93 p. 4-31 (PDF)
  3-93
p. 31-36 3-93 p. 31-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn inzake minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Statuut van subsidiaire bescherming voor asielzoekers - Vereenvoudiging asielprocedure - Gezinshereniging - Omzetting EG-richtlijn inzake de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking wordt afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel of aan vreemdelingen die hulp kregen bij illegale immigratie) (3-1786)      
  Amendementen nrs 24 tot 32 van mevrouw Jansegers en de heer Buysse
3-1786/2
p. 35-38 3-1786/2 p. 35-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp) (3-1939)      
  Algemene bespreking
3-204
p. 46-47 3-204 p. 46-47 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 10bis in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, wat de regeling van het taalgebruik op de openbare markten betreft (3-1652)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem en Buysse en mevrouw Jansegers
3-1652/1
p. 1-4 3-1652/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 126 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad (3-1451)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem en Buysse en mevrouw Jansegers
3-1451/1
p. 1-2 3-1451/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 64, ß 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van schoolspijbelen (Wijziging art. 64, ß 1, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoŲrdineerd op 19 december 1939 - In overeenstemming brengen van de KB's van 30 december 1975 en 8 april 1976 met deze wijziging) (3-981)      
  Voorstel van de dames Van dermeersch en Jansegers
3-981/1
p. 1-3 3-981/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regularisering van voertuigen en voertuigslepen die uitsluitend voor folkloristische manifestaties worden gebruikt (teneinde die voertuigen vrij te stellen van een aantal wettelijke bepalingen zoals technische eisen, gelijkvormigheidsattest, immatriculatie, verplichte aansprakelijkheidsverzekering) (3-2029)      
  Voorstel van mevrouw Jansegers en de heer Van Overmeire
3-2029/1
p. 1-5 3-2029/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek inzake de stemming bij volmacht (Wegwerken van bepaalde beperkingen) (3-1235)      
  Voorstel van mevrouw Jansegers en de heer Buysse
3-1235/1
p. 1-5 3-1235/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering teneinde aangiften en klachten langs elektronische weg mogelijk te maken (3-1923)      
  Voorstel van de dames Van dermeersch en Jansegers
3-1923/1
p. 1-3 3-1923/1 p. 1-3 (PDF)
Zelfmoorden - Uitdagingen van de politie ("Suicide by cop") (3-1495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1667 3-27 p. 1667 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1882 3-28 p. 1882 (PDF)
Zelfstandigen - Aansluitingen illegalen bij het RSVZ (Illegale zelfstandige activiteiten - Statistieken) (3-3174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4334-4335 3-50 p. 4334-4335 (PDF)
Zijn driedaags bezoek aan Marokko (Uitgewezen illegalen : ontbreken van een terugnameakkoord - Productie van cannabis - Achtergelaten vrouwen) (3-423)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-81
p. 28-30 3-81 p. 28-30 (PDF)
Zwangerschap - Gebruik van alcohol - Aandoeningen - Maatregelen (3-1293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-24
p. 1438-1440 3-24 p. 1438-1440 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999