Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vanhecke Frank" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 61-63 3-1 p. 61-63 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 23-24 3-1 p. 23-24 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 73-76 3-1 p. 73-76 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 78 3-1 p. 78 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 95-99 3-1 p. 95-99 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 171-172 3-2 p. 171-172 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 105-106 3-1 p. 105-106 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 107 3-1 p. 107 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 38 3-1 p. 38 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 176-178 3-2 p. 176-178 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 39 3-1 p. 39 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 43 3-1 p. 43 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 431-437 3-6 p. 431-437 (PDF)
  Bul. 3-11
p. 706-707 3-11 p. 706-707 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 46 3-1 p. 46 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 598-608 3-9 p. 598-608 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 116 3-1 p. 116 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 46 3-1 p. 46 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 244-247 3-3 p. 244-247 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 119-125 3-1 p. 119-125 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 127 3-1 p. 127 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 128-129 3-1 p. 128-129 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 47 3-1 p. 47 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 785-786 3-12 p. 785-786 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Temsamani, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 49 3-1 p. 49 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 47 3-1 p. 47 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 129-130 3-1 p. 129-130 (PDF)
Albert II - Tienjarig koningschap - Garden party - Genodigden (3-18)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 57-58 3-1 p. 57-58 (PDF)
Albert II - Tienjarig koningschap - Garden party - Genodigden (3-424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 297-298 3-4 p. 297-298 (PDF)
Albert II - Tienjarig koningschap - Viering (Begroting - Partners in de organisatie - Inbreuken op de taalwetgeving : website en affiches) (3-17)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 56-57 3-1 p. 56-57 (PDF)
Ambassades in BelgiŽ - Webstek - Taalgebruik (o.m. ambassade van OekraÔne) (3-454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 481-482 3-7 p. 481-482 (PDF)
Archiefwezen - Kabinetsarchieven - Voorgaande regering (Publiek karakter versus privť karakter) (3-64)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 44 3-1 p. 44 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-2
p. 148 3-2 p. 148 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 237 3-3 p. 237 (PDF)
Archiefwezen - Verzuring van historische documenten (Problematiek van de bewaring van historisch materiaal dat tussen 1850 en 1950 op papier van slechte kwaliteit werd gezet) (3-65)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 44-45 3-1 p. 44-45 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 237-239 3-3 p. 237-239 (PDF)
  Bul. 3-5
p. 369-370 3-5 p. 369-370 (PDF)
Asielcentrum te Westende (Opening en sluiting : kostprijs - Gerechtelijke procedures - Advokaten - Schadeclaims) (3-69)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 46 3-1 p. 46 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Bul. 3-77
p. 8295 3-77 p. 8295 (PDF)
Asielzoekers en illegalen - Vingerafdrukken - Eurodac-systeem - Toepassing (Centrale geÔnformatiseerde databank voor vergelijking van vingerafdrukken - EU-verordening 2725/2000) (3-310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 266 3-4 p. 266 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 344-345 3-5 p. 344-345 (PDF)
Automatic fingerprint identification (AFIS) - Finger image transmission (FIT) - Gebruik - CategorieŽn van personen (Bestrijding van de criminaliteit) (3-738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 801 3-13 p. 801 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 910-911 3-14 p. 910-911 (PDF)
Bank van De Post - Taalbeleid in de Brusselse agglomeratie (Rekeninguittreksels) (3-711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 804 3-13 p. 804 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1041-1043 3-16 p. 1041-1043 (PDF)
Belgacom - Activiteiten in de verschillende gewesten - Verdeling van het werkvolume over de verschillende taalgroepen (3-667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 729 3-12 p. 729 (PDF)
Belgacom - Taalkaders (3-36)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27-28 3-1 p. 27-28 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 289-290 3-4 p. 289-290 (PDF)
Belgische ambassade te Kiev - Taalgebruik (OekraÔne - Kennis van het Nederlands) (3-307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 286-287 3-4 p. 286-287 (PDF)
Biometrische identificatiemethodes - Gebruik (Toelating van vreemdelingen - Paspoorten en visa - Europese Unie - VIS) (3-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 802 3-13 p. 802 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1035-1038 3-16 p. 1035-1038 (PDF)
Biometrische identificatiemethodes - Gebruik (Toelating van vreemdelingen - Paspoorten en visa) (3-744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 830-832 3-13 p. 830-832 (PDF)
Brusselse instellingen - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de minister (MIVB, Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel en Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest) (3-669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 695-697 3-11 p. 695-697 (PDF)
Brusselse instellingen - Taalkaders (MIVB, Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel en Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest) (3-45)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 88 3-1 p. 88 (PDF)
Brusselse politiediensten - Aanwervingen - Taalwetgeving - Toezicht (3-713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 758-759 3-12 p. 758-759 (PDF)
Brusselse ziekenhuizen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 774-775 3-12 p. 774-775 (PDF)
Buitenlandse ambassades - Taalgebruik (3-101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 25-26 3-1 p. 25-26 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 339 3-5 p. 339 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 803 3-13 p. 803 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 804 3-13 p. 804 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 805 3-13 p. 805 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 917-919 3-14 p. 917-919 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 806 3-13 p. 806 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 839 3-13 p. 839 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 809 3-13 p. 809 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 812 3-13 p. 812 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 814 3-13 p. 814 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Bul. 3-49
p. 4208 3-49 p. 4208 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 815 3-13 p. 815 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 713-714 3-11 p. 713-714 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 814 3-13 p. 814 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 815 3-13 p. 815 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 954-955 3-14 p. 954-955 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 476 3-7 p. 476 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 477 3-7 p. 477 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 456 3-7 p. 456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 910 3-14 p. 910 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 482 3-7 p. 482 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 527 3-8 p. 527 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 532 3-8 p. 532 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 760-761 3-12 p. 760-761 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 486 3-7 p. 486 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 537 3-8 p. 537 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 488 3-7 p. 488 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 464 3-7 p. 464 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 469 3-7 p. 469 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 655-656 3-10 p. 655-656 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471 3-7 p. 471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 608-609 3-9 p. 608-609 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 494-495 3-7 p. 494-495 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 496 3-7 p. 496 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 546 3-8 p. 546 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 474 3-7 p. 474 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 499 3-7 p. 499 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 499 3-7 p. 499 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 475 3-7 p. 475 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 675 3-10 p. 675 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 500 3-7 p. 500 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 477 3-7 p. 477 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 456 3-7 p. 456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 909-910 3-14 p. 909-910 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 525 3-8 p. 525 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 526-527 3-8 p. 526-527 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 531-532 3-8 p. 531-532 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 534 3-8 p. 534 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 485-486 3-7 p. 485-486 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 537 3-8 p. 537 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 540 3-8 p. 540 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 464 3-7 p. 464 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 469 3-7 p. 469 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 593-594 3-9 p. 593-594 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471 3-7 p. 471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 608 3-9 p. 608 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 472 3-7 p. 472 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 543 3-8 p. 543 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 545-546 3-8 p. 545-546 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 546 3-8 p. 546 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 497 3-7 p. 497 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 498 3-7 p. 498 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 474 3-7 p. 474 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 549 3-8 p. 549 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 475 3-7 p. 475 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 674-675 3-10 p. 674-675 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 476 3-7 p. 476 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 552-553 3-8 p. 552-553 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Betrekkingen - Verdeling - Wettelijke grondslag (Taalevenwicht) (3-406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 400-401 3-6 p. 400-401 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - College (Inlichtingen i.v.m. de coŲrdinatoren) (3-400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 399-400 3-6 p. 399-400 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - College (Inlichtingen i.v.m. de coŲrdinatoren) (3-401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 396-397 3-6 p. 396-397 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Bul. 3-77
p. 8300 3-77 p. 8300 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Financieringsmiddelen (3-402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 400 3-6 p. 400 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Financieringsmiddelen (3-403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 397 3-6 p. 397 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Bul. 3-74
p. 7947-7948 3-74 p. 7947-7948 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Raad van bestuur - Leden (3-404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 400 3-6 p. 400 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Raad van bestuur - Leden (3-405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 397-398 3-6 p. 397-398 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Bul. 3-75
p. 8080 3-75 p. 8080 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Propaganda in het kader van de verkiezingen van 18 mei 2003 (om kiezers aan te zetten te stemmen op allochtonen - Taalgebruik - Tuchtmaatregelen) (3-463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 472-473 3-7 p. 472-473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 610-611 3-9 p. 610-611 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Taalkaders (3-15)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 55 3-1 p. 55 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Verkiezingen van 18 mei 2003 - Propaganda (in kranten om kiezers aan te zetten te stemmen op allochtonen - Overtreding van de taalwetgeving) (3-297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 243-244 3-3 p. 243-244 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Ambtenaren die vanuit andere overheidsdiensten ter beschikking worden gesteld (3-709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 817 3-13 p. 817 (PDF)
Civiele veiligheid - Hervorming (Hulpdiensten) (3-311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 266-267 3-4 p. 266-267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 345-346 3-5 p. 345-346 (PDF)
Commissie voor taalinspectie bij het leger - Klachten (3-56)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 103-104 3-1 p. 103-104 (PDF)
Commissie voor taalinspectie bij het leger - Werking (3-55)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 102-103 3-1 p. 102-103 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 784-785 3-12 p. 784-785 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 739 3-12 p. 739 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 689 3-11 p. 689 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 728 3-12 p. 728 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 689-690 3-11 p. 689-690 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 697 3-11 p. 697 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 697 3-11 p. 697 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 921-922 3-14 p. 921-922 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 766-767 3-12 p. 766-767 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 731 3-12 p. 731 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-20
p. 1238 3-20 p. 1238 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 702 3-11 p. 702 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 703 3-11 p. 703 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 847-848 3-13 p. 847-848 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 735 3-12 p. 735 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 853-854 3-13 p. 853-854 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 736 3-12 p. 736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 857 3-13 p. 857 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 778-779 3-12 p. 778-779 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 674 3-10 p. 674 (PDF)
De Post - Franstalige folder in de stad Mesen (3-35)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 79 3-1 p. 79 (PDF)
De Post - Opendeurdag van het postkantoor van Genk - Folder - Strijdigheid met de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (3-992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1222 3-20 p. 1222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1274 3-21 p. 1274 (PDF)
De Post - Taalkaders (3-38)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 29 3-1 p. 29 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 166-167 3-2 p. 166-167 (PDF)
De Post - Werkvolume - Verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen (3-455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 459 3-7 p. 459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 636 3-10 p. 636 (PDF)
De diplomatieke rel bij de ambassade bij de Verenigde Naties te New York (Onenigheid tussen twee Belgische diplomaten over het gebruik van een dienstappartement) (3-141)      
  Mondelinge vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 24-25 3-36 p. 24-25 (PDF)
De publicatie van het rapport van de onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna (3-174)      
  Vraag om uitleg van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-47
p. 82-85 3-47 p. 82-85 (PDF)
De weergave van de lijsten op de computerschermen bij de verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Gebruik van de talen - Toepassing van de taalwet) (3-9)      
  Vraag om uitleg van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-14
p. 37-39 3-14 p. 37-39 (PDF)
De weigering van de Brusselse regering om het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord in te trekken na de schorsing van dit akkoord door de Raad van State (Indienstneming van personeel van de plaatselijke besturen en OCMW's in Brussel - Eentalig personeel - Schending van de taalwetgeving - Omzendbrieven) (3-22)      
  Vraag om uitleg van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 62-64 3-18 p. 62-64 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 23 3-1 p. 23 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6307 3-65 p. 6307 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27 3-1 p. 27 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 219-221 3-3 p. 219-221 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 77 3-1 p. 77 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 94-95 3-1 p. 94-95 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 225-226 3-3 p. 225-226 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 105 3-1 p. 105 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 645-646 3-10 p. 645-646 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 38 3-1 p. 38 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 538-539 3-8 p. 538-539 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 39 3-1 p. 39 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 43 3-1 p. 43 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 430-431 3-6 p. 430-431 (PDF)
  Bul. 3-14
p. 938 3-14 p. 938 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 110-112 3-1 p. 110-112 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 116 3-1 p. 116 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117-118 3-1 p. 117-118 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 119 3-1 p. 119 (PDF)
Dienst voor de inschrijving van voertuigen - Provinciale loketten (Bevoegdheid over het hele land - Taalindeling personeelsleden en dossiers) (3-265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 203 3-3 p. 203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 776-778 3-12 p. 776-778 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 477-478 3-7 p. 477-478 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 456-457 3-7 p. 456-457 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 525-526 3-8 p. 525-526 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 459 3-7 p. 459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 573-574 3-9 p. 573-574 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 532 3-8 p. 532 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 534 3-8 p. 534 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 486 3-7 p. 486 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 537-538 3-8 p. 537-538 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 488 3-7 p. 488 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 464 3-7 p. 464 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 469 3-7 p. 469 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 707-708 3-11 p. 707-708 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471 3-7 p. 471 (PDF)
   Antwooord
Bul. 3-9
p. 609 3-9 p. 609 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 472 3-7 p. 472 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 543-544 3-8 p. 543-544 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 496 3-7 p. 496 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 547 3-8 p. 547 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 497 3-7 p. 497 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 499 3-7 p. 499 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 500 3-7 p. 500 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 475 3-7 p. 475 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 675 3-10 p. 675 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 501 3-7 p. 501 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 501-502 3-7 p. 501-502 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Vanhecke, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Embryoselectie voor therapeutische doeleinden - Behandeling bij buitenlanders in BelgiŽ (Verbod in andere Europese landen - Gevolgen inzake ziekteverzekering) (3-338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 272 3-4 p. 272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-7
p. 492 3-7 p. 492 (PDF)
Epidermolysis bullosa - Terugbetaling van behandeling (Huidziekte - Thuisverzorging) (3-107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 42 3-1 p. 42 (PDF)
Eurodac-databank - Gebruik - Optimalisering (Controle van vingerafdrukken van illegalen) (3-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 832 3-13 p. 832 (PDF)
Europees Hof van Justitie - Vaststellingen ten laste van BelgiŽ inzake het niet nakomen van zijn verplichtingen (o.m. bepalingen inzake uitleenrecht) (3-464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 498 3-7 p. 498 (PDF)
Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving - Belgisch Focal Point - Koninklijk besluit van 29 juni 2003 - Uitvoering (3-314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 272 3-4 p. 272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 770-772 3-12 p. 770-772 (PDF)
Europese Unie - Boetes die aan BelgiŽ werden opgelegd (3-70)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 128 3-1 p. 128 (PDF)
Exportlicenties voor wapens - Overheveling naar de gewesten - Gevolgen voor het personeel in de organisatie van de diensten (Overdracht van ambtenaren van de FOD Economie en de FOD Buitenlandse Zaken - Overdracht van archief en dossiers - Protocollen voor het terbeschikkingstellen van kennis en van rapporten van de ambassadeurs) (3-266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 209-212 3-3 p. 209-212 (PDF)
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Taalkaders (3-47)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 90 3-1 p. 90 (PDF)
Federale overheidsdienst FinanciŽn - Webstek - Taalwetgeving (Aanvraag van brochures in het Duits) (3-716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 768-769 3-12 p. 768-769 (PDF)
Federale politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tweetaligheid (3-671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 754-757 3-12 p. 754-757 (PDF)
Gegevensbank Juridat - Updating (Site van de rechterlijke macht - Wetgeving - Achterstand) (3-304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 283-284 3-4 p. 283-284 (PDF)
Gemeente Vloesberg - Webstek (3-105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 92-94 3-1 p. 92-94 (PDF)
Gemeente Vloesberg - Webstek - Taalwetgeving (Tekortkomingen van de toezichthoudende overheid - Schending van een wet van openbare orde) (3-457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 460-461 3-7 p. 460-461 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 530-531 3-8 p. 530-531 (PDF)
Gemeente Voeren - Brandweer - Dringende medische hulp - Grensoverschrijdende samenwerking (Beroep op de Nederlandse diensten) (3-557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 515 3-8 p. 515 (PDF)
Gemeente Voeren - Brandweer - Dringende medische hulp - Grensoverschrijdende samenwerking (Nederlandse hulpdiensten) (3-102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 32 3-1 p. 32 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 293-294 3-4 p. 293-294 (PDF)
Gemeente Voeren - Brandweer - Grensoverschrijdende samenwerking (3-745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 804-805 3-13 p. 804-805 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-15
p. 981 3-15 p. 981 (PDF)
Gerechtelijke procedures - (BeŽdigde) tolken en vertalers - Aanstelling - Taalgebruik (Wettelijk statuut van de beŽdigde tolken) (3-855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 992-993 3-15 p. 992-993 (PDF)
Gevangenen - Tewerkstelling (Diverse inlichtingen) (3-30)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 18 3-1 p. 18 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 151-154 3-2 p. 151-154 (PDF)
Geweld op politieagenten - Evolutie - Maatregelen (3-670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 730-731 3-12 p. 730-731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 827-828 3-13 p. 827-828 (PDF)
Gezondheidszorg - Verschillen tussen de gewesten - Initiatieven van de federale regering (3-678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 734 3-12 p. 734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1281 3-21 p. 1281 (PDF)
Gezondheidszorg - Ziekenhuizen - Verpleegdagprijzen - Verschillen tussen de gewesten (3-677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 734 3-12 p. 734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 931-934 3-14 p. 931-934 (PDF)
Gigantische stroompannes in de geÔndustrialiseerde landen - Maatregelen in BelgiŽ (3-315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 273 3-4 p. 273 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 939-940 3-14 p. 939-940 (PDF)
Helikopters - Piloten - Voorschriften (Prins Filip) (3-824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 949-950 3-14 p. 949-950 (PDF)
Horeca - Specifiek beleid (Arbeids-, fiscale en sociale voorwaarden en verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid) (3-410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 395 3-6 p. 395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1135-1136 3-18 p. 1135-1136 (PDF)
Horeca - Specifiek beleid (Arbeids-, fiscale en sociale voorwaarden en verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid) (3-412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 396 3-6 p. 396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 940-942 3-14 p. 940-942 (PDF)
Horeca - Specifiek beleid (Arbeids-, fiscale en sociale voorwaarden en verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid) (3-411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 395 3-6 p. 395 (PDF)
Horeca - Specifiek beleid (Arbeids-, fiscale en sociale voorwaarden en verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid) (3-409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 393-394 3-6 p. 393-394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 642-643 3-10 p. 642-643 (PDF)
Horeca - Specifiek beleid (Arbeids-, fiscale en sociale voorwaarden en verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid) (3-413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 440-441 3-6 p. 440-441 (PDF)
Hulpdiensten en politiediensten - Incidenten - Vandalisme (Brussel, Antwerpen, Gent en Mechelen) (3-456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 690-691 3-11 p. 690-691 (PDF)
Hulpdiensten en politiediensten - Slachtoffers van incidenten en vandalisme (3-456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 460 3-7 p. 460 (PDF)
IRIS-ziekenhuizen - Aanwervingen - Taalwetgeving - Toezicht (Brusselse OCMW-ziekenhuizen - Schorsingsbevoegdheid van de vice-gouverneur - Waarborg voor de Brusselse Vlamingen) (3-714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 830 3-13 p. 830 (PDF)
IRIS-ziekenhuizen - Aanwervingen - Taalwetgeving - Toezicht (Brusselse OCMW-ziekenhuizen - Schorsingsbevoegdheid van de vice-gouverneur - Waarborg voor de Brusselse Vlamingen) (3-715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 810-811 3-13 p. 810-811 (PDF)
Illegalen - RepatriŽring per vliegtuig (3-712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 829 3-13 p. 829 (PDF)
Internationale organisaties - Vacatures - Taalkundige vereisten (FinanciŽle bijdrage van BelgiŽ - Nationaliteitsvoorwaarden - Toestand bij V.N., NAVO, EU, OVSE, EIB en OVSE) (3-108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 59-60 3-1 p. 59-60 (PDF)
Internationale organisaties - Vacatures - Taalkundige vereisten (FinanciŽle bijdrage van BelgiŽ - Nationaliteitsvoorwaarden - Toestand bij VN, NAVO, EU, OVSE, EIB en OVSE) (3-109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 26-27 3-1 p. 26-27 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 156-160 3-2 p. 156-160 (PDF)
Invaliditeitsuitkeringen - Verschillen tussen de gewesten - Eventuele misbruiken (3-460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 468 3-7 p. 468 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 588-592 3-9 p. 588-592 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 63 3-1 p. 63 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 24-25 3-1 p. 24-25 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 327-328 3-5 p. 327-328 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27 3-1 p. 27 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 221-223 3-3 p. 221-223 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 78 3-1 p. 78 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 172-173 3-2 p. 172-173 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 106 3-1 p. 106 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 39 3-1 p. 39 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 178-179 3-2 p. 178-179 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 39 3-1 p. 39 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 43 3-1 p. 43 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 112 3-1 p. 112 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 116-117 3-1 p. 116-117 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 125-126 3-1 p. 125-126 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 127-128 3-1 p. 127-128 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 129 3-1 p. 129 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 47 3-1 p. 47 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Temsamani, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 49 3-1 p. 49 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 187 3-2 p. 187 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 47 3-1 p. 47 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 130 3-1 p. 130 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 22 3-1 p. 22 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 283 3-4 p. 283 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 73 3-1 p. 73 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Question avec rťponse
Bul. 3-1
p. 77 3-1 p. 77 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 94 3-1 p. 94 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 170-171 3-2 p. 170-171 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 104 3-1 p. 104 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 107 3-1 p. 107 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 38 3-1 p. 38 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 39 3-1 p. 39 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 42 3-1 p. 42 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-7
p. 493-494 3-7 p. 493-494 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 109 3-1 p. 109 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 115 3-1 p. 115 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 119 3-1 p. 119 (PDF)
Kabinetsleden - MateriŽle en financiŽle voordelen (3-298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 185 3-2 p. 185 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 22-23 3-1 p. 22-23 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-20
p. 1231 3-20 p. 1231 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27 3-1 p. 27 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 160 3-2 p. 160 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 77 3-1 p. 77 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 94 3-1 p. 94 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 224-225 3-3 p. 224-225 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 104-105 3-1 p. 104-105 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 107 3-1 p. 107 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 38 3-1 p. 38 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
Bul. 3-25
p. 1508-1509 3-25 p. 1508-1509 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 39 3-1 p. 39 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 42 3-1 p. 42 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 706 3-11 p. 706 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 109-110 3-1 p. 109-110 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 115-116 3-1 p. 115-116 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 119 3-1 p. 119 (PDF)
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) - Taalwetgeving (Publicaties van het Instituut - Publicatie van het boek "Biodiversity in Belgium" uitsluitend in het Engels) (3-747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 813 3-13 p. 813 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-15
p. 1012-1013 3-15 p. 1012-1013 (PDF)
Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis - Taalkaders (3-53)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 101-102 3-1 p. 101-102 (PDF)
Koninklijk Paleis - Veiligheidsdienst - Eventuele misbruiken (Taken van de manschappen ingezet voor de veiligheid van de leden van de koninklijke familie - Besteding van de dotaties) (3-827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 994-995 3-15 p. 994-995 (PDF)
Koninklijk Paleis - Veiligheidsdienst - Eventuele misbruiken (Taken van de manschappen ingezet voor de veiligheid van de leden van de koninklijke familie - Besteding van de dotaties) (3-828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 1001-1002 3-15 p. 1001-1002 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Taalkaders (3-16)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 56 3-1 p. 56 (PDF)
Koninklijke familie - Fiscaliteit (Fiscale voordelen - Belastingen) (3-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 1002 3-15 p. 1002 (PDF)
Krijgsmacht - Commissie voor taalinspectie bij het leger - Publiciteit (3-54)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 102 3-1 p. 102 (PDF)
Legervliegtuigen - Gebruik (Vlieguren ten voordele van het Militair Huis van de Koning - Kostprijs van de prestaties) (3-829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 1000-1001 3-15 p. 1000-1001 (PDF)
Ministers en staatssecretarissen - MateriŽle en financiŽle voordelen (3-20)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 58-59 3-1 p. 58-59 (PDF)
Moeskroen - Arrondissementscommissaris - Activiteiten (Inbreuken op de taalwetgeving) (3-104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-1
p. 52 3-1 p. 52 (PDF)
Moeskroen - Faciliteiten voor Nederlandstaligen (3-48)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 90-91 3-1 p. 90-91 (PDF)
NAVO - Akkoorden - Herziening (3-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
NAVO - Akkoorden - Herziening (3-111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27 3-1 p. 27 (PDF)
NAVO - Akkoorden - Herziening (3-112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 173-174 3-2 p. 173-174 (PDF)
NMBS - Stations - Treinen - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers (3-308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 263 3-4 p. 263 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 413-414 3-6 p. 413-414 (PDF)
  Bul. 3-13
p. 822-824 3-13 p. 822-824 (PDF)
NMBS - Stations - Treinen - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers (3-309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 275 3-4 p. 275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 372-373 3-5 p. 372-373 (PDF)
NMBS - Taalkaders (3-37)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 28 3-1 p. 28 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 165-166 3-2 p. 165-166 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van een taalkader (3-710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 817-818 3-13 p. 817-818 (PDF)
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen - Taalkaders (3-66)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 45 3-1 p. 45 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 182-183 3-2 p. 182-183 (PDF)
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Voornemen om een vertaaldienst op te richten (voor vreemdelingen - Taalgebruik in bestuurszaken) (3-748)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 783 3-12 p. 783 (PDF)
Overheidsopdrachten - Aankoop van kantoormeubelen door de militaire attachť van Kinshasa (Aanbesteding - Gebruik der talen) (3-52)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 100-101 3-1 p. 100-101 (PDF)
Permanent papier - Stimuleren van het gebruik - Maatregelen (3-679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 735 3-12 p. 735 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-20
p. 1245-1246 3-20 p. 1245-1246 (PDF)
  Bul. 3-25
p. 1521-1522 3-25 p. 1521-1522 (PDF)
Politiezones die in Vlaams-Brabant gelegen zijn - Personeelsbezetting (Evolutie van het aantal politieagenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de omliggende politiezones) (3-312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 267 3-4 p. 267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 346-350 3-5 p. 346-350 (PDF)
Postsorteercentrum te Berchem - Eventuele verhuis (3-668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 729 3-12 p. 729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 914-915 3-14 p. 914-915 (PDF)
Primaire arbeidsongeschiktheid van werknemers - Verschillen tussen de gewesten - Eventuele misbruiken (3-459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 467-468 3-7 p. 467-468 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 585-588 3-9 p. 585-588 (PDF)
RIZIV - Dienst voor uitkeringen en Dienst voor geneeskundige controle - Provinciale diensten - Verdeling (over de gewesten) (3-717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 848-849 3-13 p. 848-849 (PDF)
Regering - Commissarissen - MateriŽle en financiŽle voordelen (3-21)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 59 3-1 p. 59 (PDF)
Regeringscommissarissen - MateriŽle en financiŽle voordelen in hoofde van hun functie (3-826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 971 3-15 p. 971 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 478 3-7 p. 478 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 457 3-7 p. 457 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6308 3-65 p. 6308 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 526 3-8 p. 526 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 459 3-7 p. 459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 574 3-9 p. 574 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 532-533 3-8 p. 532-533 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 462 3-7 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 581-582 3-9 p. 581-582 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 486 3-7 p. 486 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 538 3-8 p. 538 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 464 3-7 p. 464 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 584 3-9 p. 584 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 464 3-7 p. 464 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 469 3-7 p. 469 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 708 3-11 p. 708 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471 3-7 p. 471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 609 3-9 p. 609 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 472 3-7 p. 472 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 544 3-8 p. 544 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 547 3-8 p. 547 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 497-498 3-7 p. 497-498 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 499 3-7 p. 499 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 475 3-7 p. 475 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 611 3-9 p. 611 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 475 3-7 p. 475 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 676 3-10 p. 676 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 501 3-7 p. 501 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 502 3-7 p. 502 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Communautair dossier
3-5
p. 34-36 3-5 p. 34-36 (PDF)
   Kiezersbedrog
3-5
p. 32 3-5 p. 32 (PDF)
   Racisme en discriminatie
3-5
p. 33-34 3-5 p. 33-34 (PDF)
   Stemrecht voor vreemdelingen
3-5
p. 33 3-5 p. 33 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Budgettair beleid
3-15
p. 32-33 3-15 p. 32-33 (PDF)
  3-15
p. 33 3-15 p. 33 (PDF)
   Stijging van de werkloosheid - Crisis bij Ford Genk
3-15
p. 32 3-15 p. 32 (PDF)
  3-15
p. 33 3-15 p. 33 (PDF)
   Verhoging van de begroting van Justitie
3-15
p. 26 3-15 p. 26 (PDF)
  3-15
p. 34 3-15 p. 34 (PDF)
   Vreemdelingenstemrecht
3-15
p. 34-35 3-15 p. 34-35 (PDF)
Russische waardepapieren van voor 1917 - Standpunt van de Russische minister van Buitenlandse Zaken (3-407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 343 3-5 p. 343 (PDF)
Russische waardepapieren van vůůr 1917 - Vergoeding (3-34)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 71-72 3-1 p. 71-72 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 63-64 3-1 p. 63-64 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 25 3-1 p. 25 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 217-219 3-3 p. 217-219 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 76-77 3-1 p. 76-77 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 79 3-1 p. 79 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-1
p. 53 3-1 p. 53 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-24
p. 1477 3-24 p. 1477 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 106-107 3-1 p. 106-107 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 35 3-1 p. 35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 174-175 3-2 p. 174-175 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 39 3-1 p. 39 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 179 3-2 p. 179 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 40 3-1 p. 40 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 43 3-1 p. 43 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 235 3-3 p. 235 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 112-113 3-1 p. 112-113 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 126 3-1 p. 126 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 128 3-1 p. 128 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 129 3-1 p. 129 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 47 3-1 p. 47 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Temsamani, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 49 3-1 p. 49 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 47 3-1 p. 47 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 130 3-1 p. 130 (PDF)
Stad Moeskroen - Webstek - Taalwetgeving (Tekortkomingen van de toezichthoudende overheid - Schending van een wet van openbare orde) (3-458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 461-462 3-7 p. 461-462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 579-580 3-9 p. 579-580 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 150 3-2 p. 150 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 623 3-10 p. 623 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-3
p. 206 3-3 p. 206 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 401-406 3-6 p. 401-406 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 287-288 3-4 p. 287-288 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 288-289 3-4 p. 288-289 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 267-268 3-4 p. 267-268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 350-356 3-5 p. 350-356 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 268 3-4 p. 268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 360-361 3-5 p. 360-361 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 269 3-4 p. 269 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-7
p. 484 3-7 p. 484 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 269 3-4 p. 269 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 534-535 3-8 p. 534-535 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 271 3-4 p. 271 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 272 3-4 p. 272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-7
p. 489-491 3-7 p. 489-491 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 273 3-4 p. 273 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 707 3-11 p. 707 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 275 3-4 p. 275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 371 3-5 p. 371 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 240 3-3 p. 240 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 376-378 3-5 p. 376-378 (PDF)
  Bul. 3-6
p. 439-440 3-6 p. 439-440 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 247 3-3 p. 247 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 248 3-3 p. 248 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 248 3-3 p. 248 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 303 3-4 p. 303 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 275 3-4 p. 275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 786 3-12 p. 786 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 275 3-4 p. 275 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 248 3-3 p. 248 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 276 3-4 p. 276 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 379-380 3-5 p. 379-380 (PDF)
Taalgebruik - Instellingen van internationale aard - Faciliteiten (Universiteit Leuven) (3-238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 168 3-2 p. 168 (PDF)
Taalgebruik - Uitvoeringsdiensten met werkkring over het hele land gevestigd buiten Brussel-Hoofdstad (3-237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 167-168 3-2 p. 167-168 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 698-699 3-11 p. 698-699 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 761-764 3-12 p. 761-764 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 818-819 3-13 p. 818-819 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 820-822 3-13 p. 820-822 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 802 3-13 p. 802 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 749-750 3-12 p. 749-750 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 759-760 3-12 p. 759-760 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 834-836 3-13 p. 834-836 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 808 3-13 p. 808 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1771 3-27 p. 1771 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 808 3-13 p. 808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1200 3-19 p. 1200 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 808 3-13 p. 808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 927-928 3-14 p. 927-928 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 854-856 3-13 p. 854-856 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 776 3-12 p. 776 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 779-781 3-12 p. 779-781 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 879-880 3-13 p. 879-880 (PDF)
Thornton-bank - Intentie van de regering om een windmolenpark te vestigen (Uitbating van de Thornton-bank in het kader van de concessies tot exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen) (3-41)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 29-30 3-1 p. 29-30 (PDF)
Thornton-bank - Intentie van de regering om een windmolenpark te vestigen (Uitbating van de Thornton-bank in het kader van de concessies tot exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen) (3-42)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 43 3-1 p. 43 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 179-182 3-2 p. 179-182 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2003-2004)      
  De heren Verreycken en Vanhecke vragen een aparte stemming over de inoverwegingneming van wetsvoorstellen
3-38
p. 52-53 3-38 p. 52-53 (PDF)
Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen (Reglementaire bepalingen - Vaststelling en terugbetaling van de kosten - Kredietkaart - Begrotingspost) (3-299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 240-241 3-3 p. 240-241 (PDF)
Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen (Reglementaire bepalingen - Vaststelling en terugbetaling van de kosten - Kredietkaart - Begrotingspost) (3-739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 748-749 3-12 p. 748-749 (PDF)
Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen (Reglementaire bepalingen - Vaststelling en terugbetaling van de kosten - Kredietkaart - Begrotingspost) (3-740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 836-837 3-13 p. 836-837 (PDF)
Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen (Reglementaire bepalingen - Vaststelling en terugbetaling van de kosten - Kredietkaart - Begrotingspost) (3-741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 808-809 3-13 p. 808-809 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 928-929 3-14 p. 928-929 (PDF)
Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen (Reglementaire bepalingen - Vaststelling en terugbetaling van de kosten - Kredietkaart - Begrotingspost) (3-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 880 3-13 p. 880 (PDF)
Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen (Reglementaire bepalingen - Vaststelling en terugbetaling van de kosten - Kredietkaart - Begrotingspost) (3-930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 1011-1012 3-15 p. 1011-1012 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1108-1109 3-17 p. 1108-1109 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Jaarlijks verslag van de minister met betrekking tot de toepassing van de taalwet in bestuurszaken (Buitenlandse Zaken) (3-306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 261-262 3-4 p. 261-262 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-72)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 59 3-1 p. 59 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-73)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 69 3-1 p. 69 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-74)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 72 3-1 p. 72 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-75)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 77 3-1 p. 77 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-76)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 92 3-1 p. 92 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 99 3-1 p. 99 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-78)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 104 3-1 p. 104 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-79)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 107 3-1 p. 107 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-80)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 38 3-1 p. 38 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 176 3-2 p. 176 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-81)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 108 3-1 p. 108 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-82)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 42 3-1 p. 42 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 234-235 3-3 p. 234-235 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-83)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 108-109 3-1 p. 108-109 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-84)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 115 3-1 p. 115 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-85)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-87)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 126-127 3-1 p. 126-127 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-88)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 128 3-1 p. 128 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-89)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 46 3-1 p. 46 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 548-549 3-8 p. 548-549 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-90)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Temsamani, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 131 3-1 p. 131 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-91)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 47 3-1 p. 47 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-92)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 129 3-1 p. 129 (PDF)
Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (Verspreiding van publicaties - "Magazine Carrefour de la pťriphťrie") (3-100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 21 3-1 p. 21 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-3
p. 206 3-3 p. 206 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1125 3-18 p. 1125 (PDF)
Verhoogde kinderbijslag - Verschillen tussen de gewesten - Eventuele misbruiken (3-461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 469 3-7 p. 469 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 770 3-12 p. 770 (PDF)
Verhoogde kinderbijslag - Verschillen tussen de gewesten - Eventuele misbruiken (3-877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 978-979 3-15 p. 978-979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1064-1067 3-16 p. 1064-1067 (PDF)
Verkeersovertredingen- en ongevallen - Buitenlandse weggebruikers - Betrokkenheid (o.a. vrachtwagenbestuurders) (3-462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471-472 3-7 p. 471-472 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 709-710 3-11 p. 709-710 (PDF)
Verkiezingen - Oproepingsbrieven - Nederlandstalige Brusselaars (3-46)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 88-90 3-1 p. 88-90 (PDF)
Verkiezingen 2004 - Europees Parlement - Zetelverdeling (Eťn zetel minder voor de legislatuur 2004-2009 - Verdeling van de zetels tussen de Nederlandse en Franse kiescolleges en kwestie van het behoud van de vertegenwoordiging van de Duitstalige gemeenschap) (3-49)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 91-92 3-1 p. 91-92 (PDF)
Visa en verblijfsvergunningen - Biometrische identificatiemethodes - Toepassing (3-305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-4
p. 277-278 3-4 p. 277-278 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 334-335 3-5 p. 334-335 (PDF)
Voeren - Arrondissementscommissaris - Activiteiten (3-103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 32-33 3-1 p. 32-33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 294-296 3-4 p. 294-296 (PDF)
Volksgezondheid - Gezondheidsrapporten - Verouderd cijfermateriaal (3-62)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 41 3-1 p. 41 (PDF)
Voormalige Oostbloklanden - Waardepapieren - Vergoeding (3-408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 412-413 3-6 p. 412-413 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie in verband met het eventueel achterhouden door de regering en/of door openbare instellingen van rapporten en informatie over de economische toestand van het land vůůr de verkiezingen van 18 mei 2003 en het daaropvolgende formatieberaad (3-240)      
  Voorstel van de heer Vanhecke
3-240/1
p. 1-5 3-240/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 16 van het reglement van de Senaat (Opheffing van de Voorzitter van de Senaat uit zijn functie indien hij het reglement niet toepast) (3-540)      
  Voorstel van de heer Vanhecke c.s.
3-540/1
p. 1-2 3-540/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten (3-493)      
  Voorstel van de heer Vanhecke c.s.
3-493/1
p. 1-2 3-493/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten (3-615)      
  Voorstel van de heer Vanhecke c.s.
3-615/1
p. 1-17 3-615/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (3-518)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Vanhecke
3-518/1
p. 1-3 3-518/1 p. 1-3 (PDF)
Werkgelegenheidsgraad - Vaststelling - Telmethodes (3-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders (3-63)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 41-42 3-1 p. 41-42 (PDF)
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Taalgebruik (Webstek, rapporten via de web verspreid en publicaties) (3-61)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 41 3-1 p. 41 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 23 3-1 p. 23 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-7
p. 479 3-7 p. 479 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 73 3-1 p. 73 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 78 3-1 p. 78 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 95 3-1 p. 95 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 33 3-1 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 226-227 3-3 p. 226-227 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 105 3-1 p. 105 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 646 3-10 p. 646 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 38 3-1 p. 38 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10207 3-89 p. 10207 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 39 3-1 p. 39 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 43 3-1 p. 43 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 541-542 3-8 p. 541-542 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 45 3-1 p. 45 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
Bul. 3-20
p. 1248-1249 3-20 p. 1248-1249 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 116 3-1 p. 116 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Van Den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 119 3-1 p. 119 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 29-50 3-20 p. 29-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (3-462)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Verwerping
3-38
p. 6-7 3-38 p. 6-7 (PDF)
  3-38
p. 51-53 3-38 p. 51-53 (PDF)
  3-38
p. 71 3-38 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Voorstel van de heer Vanhecke c.s.
3-245/1
p. 1-3 3-245/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van de nationale erkentelijkheid) (Periode van geldige oorlogsdienst, 1944-1945) (3-24)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Vanhecke
3-35
p. 39-40 3-35 p. 39-40 (PDF)
  3-35
p. 43 3-35 p. 43 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Amendementen nrs 14 tot 55 en 160 van de heer Vanhecke c.s.
3-13/3
p. 4-40 3-13/3 p. 4-40 (PDF)
  3-13/3
p. 42 3-13/3 p. 42 (PDF)
  Amendementen nrs 211 tot 213 van de heer Vanhecke c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-13/7
p. 6-7 3-13/7 p. 6-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 52 en 53, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid, als beroepskosten, van restaurant- en receptiekosten en van kosten voor relatiegeschenken) (3-242)      
  Voorstel van de heer Vanhecke c.s.
3-242/1
p. 1-4 3-242/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" (Uitbreiding van het begrip "wettige zelfverdediging" tot de bescherming van goederen) (3-243)      
  Voorstel van de heer Vanhecke c.s.
3-243/1
p. 1-5 3-243/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Eentaligheid van de taalgebieden - met uitzondering van Brussel-Hoofdstad - ook op het vlak van de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt) (3-244)      
  Voorstel van de heer Vanhecke c.s.
3-244/1
p. 1-6 3-244/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A in de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, met het oog op de invoering van een BTW-tarief van 6% voor het verschaffen van spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse in hotels, restaurants, cafťs en aanverwante bedrijven (3-241)      
  Voorstel van de heer Vanhecke en mevrouw Van dermeersch
3-241/1
p. 1-4 3-241/1 p. 1-4 (PDF)
Wettelijk depot - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Microfilms en digitale dragers (3-680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 735 3-12 p. 735 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1147-1148 3-18 p. 1147-1148 (PDF)
Zendmast te Mesen - Reglementaire bepalingen - Naleving (Inplanting van relais-stations op gebouwen van de eredienst - GSM-mast) (3-60)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 40 3-1 p. 40 (PDF)
Ziekenhuizen - Geneeskundige apparatuur - Verschillen tussen de gewesten (3-674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 732-733 3-12 p. 732-733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 929-930 3-14 p. 929-930 (PDF)
Ziekenhuizen - Verbruik van geneesmiddelen - Verschillen tussen de gewesten (3-675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 733 3-12 p. 733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1051-1056 3-16 p. 1051-1056 (PDF)
Zorgverstrekkers - Voorschrijfgedrag (3-676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 733 3-12 p. 733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1280-1280 3-21 p. 1280-1280 (PDF)
Zuid-Afrika - Moorden op blanke boeren (Systematische gruweldaden gepleegd door zwarten - Betrekkingen BelgiŽ-Zuid-Afrika) (3-269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 161-164 3-2 p. 161-164 (PDF)
Zuid-Afrika.- Moorden op blanke boeren (Systematische gruweldaden gepleegd door zwarten - Betrekkingen BelgiŽ-Zuid-Afrika) (3-270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 175 3-2 p. 175 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999