S. 3-243 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces"
Frank Vanhecke    Yves Buysse    Joris Van Hauthem   

noodweer
strafrecht
misdaad tegen de personen
eigendomsdelict

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-243/1 3-243/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2003
3-243/2 3-243/2 (PDF) Advies van de Raad van State 20/7/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2003   Indiening Doc. 3-243/1 3-243/1 (PDF)
23/10/2003   Inoverwegingneming
23/10/2003   Verzending naar commissie: Justitie
16/5/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
20/7/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-243/2 3-243/2 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/10/2003   Verzending naar commissie
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Niet behandeld
3/5/2006   Inschrijving op agenda
3/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Flor Koninckx
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Niet behandeld
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 3/5/2006, 10/5/2006