S. 3-245 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen
Frank Vanhecke    Joris Van Hauthem    Yves Buysse   

buitenlandse staatsburger
referendum
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-245/1 3-245/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2003
3-245/2 3-245/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2003   Indiening
Herindiening 2-582 - 2000-2001 op 27 november 2000.
Doc. 3-245/1 3-245/1 (PDF)
23/10/2003   Inoverwegingneming
23/10/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/11/2003   Inschrijving op agenda
4/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-23 Hand. 3-23 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/10/2003   Verzending naar commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Paul Wille
4/11/2003   Inleidende uiteenzetting
indiener
4/11/2003   Bespreking
Algemene bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Inleidende uiteenzetting
13/11/2003   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Einde van de algemene bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het geamendeerde wetsvoorstel nr. 3-13/1
25/11/2003   Inschrijving op agenda
25/11/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (17 stemmen)
Doc. 3-245/2 3-245/2 (PDF)
11/12/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 4/11/2003, 13/11/2003, 18/11/2003, 25/11/2003