Auteurs- en sprekersregister betreffende "Dardenne Martine" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanvullende belasting op voertuigen op "LPG" (1-540)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3049-3050 1-60 p. 3049-3050 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3133-3134 1-61 p. 3133-3134 (PDF)
Afvalverbranding (1-1580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-94
p. 4918-4919 1-94 p. 4918-4919 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5031-5032 1-95 p. 5031-5032 (PDF)
Agenda 2000 en duurzame landbouw (Liberalisering van de markten - Wereldhandelsorganisatie - Derde wereld) (1-624)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-258
p. 7460-7462 1-258 p. 7460-7462 (PDF)
Armoede - Recht op huisvesting - Problematiek van de campingbewoners      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-14
p. 718-719 1-14 p. 718-719 (PDF)
Belgische deelname aan het rehabilitatieplan van de Tsjernobyl-sarcofaag (1-1078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3896-3897 1-75 p. 3896-3897 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3969 1-76 p. 3969 (PDF)
Belgonucleaire en de technologie voor het fabriceren van MOX-brandstofstaven (Verkoop van de technologie aan ex-USSR - Japan) (1-1002)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-218
p. 6328-6329 1-218 p. 6328-6329 (PDF)
Biociden (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3504-3505 1-68 p. 3504-3505 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4171-4173 1-79 p. 4171-4173 (PDF)
Chooz - Investeringen en gevolgen voor de werkgelegenheid in BelgŽ      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1510-1511 1-31 p. 1510-1511 (PDF)
De AFCEA-wapenbeurs die zal doorgaan in het Congressenpaleis van 16 oktober tot 18 oktober 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sťmer aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-50 COM
p. 418-421 1-50 COM p. 418-421 (PDF)
De AFCEA-wapenbeurs in het Congressenpaleis te Brussel      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-50 COM
p. 418-421 1-50 COM p. 418-421 (PDF)
De BSE-problematiek in BelgiŽ (1-394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
De Belgische betrokkenheid bij de levering van wapens naar de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De Europese wapenhandel en de invloed daarvan op de toestand in de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De NGO-financiering (1-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-178
p. 5245-5248 1-178 p. 5245-5248 (PDF)
De NGO-financiering (1-837)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-178
p. 5245-5248 1-178 p. 5245-5248 (PDF)
De Nigeriaanse Ogonie-zaak (Terechtstelling van Ken Saro-Wiwa en 8 andere militanten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-13
p. 283-284 1-13 p. 283-284 (PDF)
De VN-conferentie over de herziening van het Internationaal Verdrag van 1980 inzake de beperking op het gebruik van wapens die buitensporig leed kunnen veroorzaken      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-7
p. 150-151 1-7 p. 150-151 (PDF)
De aanwezigheid van radioactieve stoffen in rookmelders (NIRAS) (1-460)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-172
p. 5104-5106 1-172 p. 5104-5106 (PDF)
De berging van laagradioactief afval (1-425)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
   Stemverklaringen van de heer Loones en de dames Dardenne en Lizin en stemming over de gemotiveerde motie
1-161
p. 4315-4317 1-161 p. 4315-4317 (PDF)
De beslissing van de Franse autoriteiten tot sluiting van drie verbrandingsovens in Noord-Frankrijk (Dioxine in de melk) (1-762)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-161
p. 4301-4303 1-161 p. 4301-4303 (PDF)
De demilitarisering en de eventuele nieuwe bestemming van de basis van Baronville (Beauraing) (1-770)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-163
p. 4338 1-163 p. 4338 (PDF)
De ecotaks op batterijen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-59
p. 1429-1430 1-59 p. 1429-1430 (PDF)
De etikettering van transgene soja en maÔs (Voorstel EG-verordening) (1-826)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-176
p. 5178-5179 1-176 p. 5178-5179 (PDF)
De eventuele bestemming van niet meer gebruikte Belgische militaire terreinen of NAVO-opslagplaatsen om er radioactief afval te bergen      
  Vraag om uitleg van de heer Bock aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-102
p. 2773-2778 1-102 p. 2773-2778 (PDF)
De eventuele vestiging van een opslagplaats voor kernafval op de basis van Baronville      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-84
p. 2219-2220 1-84 p. 2219-2220 (PDF)
De fotochemische verontreiniging bij grote hitte      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-4
p. 44-45 1-4 p. 44-45 (PDF)
De garanties dat de geplande opslagplaats voor radioactief afval geÔntegreerd zal worden in een ontwikkelingsproject (NIRAS) (1-915)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-196
p. 5677-5678 1-196 p. 5677-5678 (PDF)
De genetische gemodificeerde organismen (1-964)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-211
p. 6106-6107 1-211 p. 6106-6107 (PDF)
De geplande pensioenhervormingen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-53 COM
p. 432-441 1-53 COM p. 432-441 (PDF)
De hervorming van de ontwikkelingssamenwerking (NGO's : communautair aspect) (1-845)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-178
p. 5245-5248 1-178 p. 5245-5248 (PDF)
De inlichtingen waarover BelgiŽ beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-25 COM
p. 180-186 1-25 COM p. 180-186 (PDF)
De invoer van genetisch gemanipuleerde maÔs (Beslissing van de Europese commissie - Richtlijn inzake etikettering)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-81
p. 2166-2168 1-81 p. 2166-2168 (PDF)
De kerncentrale van Chooz : veiligheidsmaatregelen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-96 COM
p. 749-753 1-96 COM p. 749-753 (PDF)
De normen voor het dioxinegehalte in melk (1-459)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-169
p. 5040-5042 1-169 p. 5040-5042 (PDF)
De onderzoeksopdracht aan NIRAS over de berging van laagradioactief afval      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-102
p. 2773-2778 1-102 p. 2773-2778 (PDF)
De opvolging van de Conferentie van Rio ; neerlegging van de instrumenten voor ratificatie (Overeenkomst over de biodiversiteit)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-75
p. 2003-2004 1-75 p. 2003-2004 (PDF)
De opvolging van de conferentie van Rio (Verhoging van de uitstoot van gassen met broeikaseffect - CO2 - Vervoerbeleid) (1-579)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-224
p. 6523-6527 1-224 p. 6523-6527 (PDF)
De opwerking van bestraalde splijtstof en de productie van plutonium      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-27
p. 602 1-27 p. 602 (PDF)
De plannen tot berging van laagactief kernafval op militaire domeinen      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81 COM
p. 630-638 1-81 COM p. 630-638 (PDF)
De problematiek van genetisch gemanipuleerd voedsel (Europese Commissie - MaÔs - Etikettering)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-94 COM
p. 738-742 1-94 COM p. 738-742 (PDF)
De problemen in verband met het transport van plutonium in BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-60 COM
p. 488-492 1-60 COM p. 488-492 (PDF)
De radioactieve afvalstoffen te Fleurus (Site van het Instituut voor Radio-elementen - NIRAS) (1-1160)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-263
p. 7650 1-263 p. 7650 (PDF)
De reactie van BelgiŽ na de executie van negen Ogonie-activisten in Nigeria      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-11 COM
p. 81-85 1-11 COM p. 81-85 (PDF)
   Stemverklaringen van mevrouw Dardenne en de heer Devolder en stemming over de gewone motie
1-19
p. 438-439 1-19 p. 438-439 (PDF)
De reactorstop in de kerncentrales van Chooz (1-901)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-192
p. 5544-5545 1-192 p. 5544-5545 (PDF)
De rechtsvordering die de Europese Commissie tegen BelgiŽ instelt in de zaak van de gekke koeien      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-125
p. 3311-3312 1-125 p. 3311-3312 (PDF)
De repatriŽring van A. Hubert en D. Dansercoer uit de basis van Mac Murdo (Antarctica) (1-785)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-164
p. 4369-4370 1-164 p. 4369-4370 (PDF)
De sociale normen in de internationale handel (Kinderarbeid)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-71 COM
p. 554-559 1-71 COM p. 554-559 (PDF)
De stand van het onderzoek van NIRAS over de berging van laagactief afval      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-102
p. 2773-2778 1-102 p. 2773-2778 (PDF)
De tarifiŽring van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-29
p. 668-673 1-29 p. 668-673 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vergote, Loones, mevrouw Dardenne en de heer Lallemand en stemming over de gemotiveerde motie
1-30
p. 697-698 1-30 p. 697-698 (PDF)
De te hoge ozonconcentraties in de lucht      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-51
p. 1184-1185 1-51 p. 1184-1185 (PDF)
De technische incidenten in de kerncentrale B1 van Chooz      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-95
p. 2508-2509 1-95 p. 2508-2509 (PDF)
De tenuitvoerlegging en de actualisering van het Belgisch Nationaal Programma ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, overeenkomstig de beslissingen van de Ministerraad van 1 juli 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-54 COM
p. 444-448 1-54 COM p. 444-448 (PDF)
De toekomst van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-71
p. 1852-1853 1-71 p. 1852-1853 (PDF)
De toepassing van de ecotakswet op de batterijen (Milieuheffing)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57
p. 1369-1371 1-57 p. 1369-1371 (PDF)
De toepassing van de maatregelen die in BelgiŽ zijn genomen ter bestrijding van klimaatveranderingen (Opvolging van de Conferentie van Rio - Verlaging van de uitstoot van gassen met broeikaseffect - CO2) (1-572)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Bespreking
1-224
p. 6523-6527 1-224 p. 6523-6527 (PDF)
De toepassing van de vreemdelingenwet op de VZW's die verblijven van buitenlandse kinderen in BelgiŽ organiseren (Kinderen van Tsjernobyl)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-102
p. 2764-2765 1-102 p. 2764-2765 (PDF)
De veiligheid van de bevolking in de buurt van kerncentrales (1-993)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Van den Bossche, vice-eerste mininster en minister van Binnenlandse Zaken
1-216
p. 6302-6303 1-216 p. 6302-6303 (PDF)
De veiligheid van de kerncentrales en de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-115
p. 3079-3081 1-115 p. 3079-3081 (PDF)
De vergadering van de Wereldhandelsorganisatie te Singapore en haar doelstellingen op het vlak van handel en leefmilieu      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-71 COM
p. 554-559 1-71 COM p. 554-559 (PDF)
De vernietiging van de Belgische voorraad antipersoonsmijnen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-7
p. 154-156 1-7 p. 154-156 (PDF)
De werkzaamheden van NIRAS      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Intrekking
1-129
p. 3408 1-129 p. 3408 (PDF)
Dioxine in de melk, normen (1-765)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-161
p. 4301-4303 1-161 p. 4301-4303 (PDF)
Duurzaam papier (Noodkreet van de Koninklijke Bibliotheek over de bewaring van op papier gedrukte werken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1800 1-37 p. 1800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1920-1922 1-39 p. 1920-1922 (PDF)
Ecologische weerslag van ontwikkelingsprojecten (Ontwikkelingssamenwerking)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1766 1-36 p. 1766 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2378 1-47 p. 2378 (PDF)
Ecologische weerslag van ontwikkelingsprojecten (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1766 1-36 p. 1766 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Dardenne, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Evaluatie van de werking van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (1-258)      
  Beraadslaging en indiening van moties
1-35
p. 812-827 1-35 p. 812-827 (PDF)
Gebruik van antibiotica in veevoerders      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2005-2006 1-41 p. 2005-2006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2117-2120 1-43 p. 2117-2120 (PDF)
Gevolgen van het huishoudelijk gebruik van bepaalde pesticiden      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2886 1-57 p. 2886 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3149-3151 1-61 p. 3149-3151 (PDF)
Het BSE-probleem (1-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-142
p. 3791-3798 1-142 p. 3791-3798 (PDF)
Het beheer van het laagactief kernafval (NIRAS)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81 COM
p. 630-638 1-81 COM p. 630-638 (PDF)
Het debat bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over het vraagstuk van het hormonenvlees      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-109
p. 2956-2957 1-109 p. 2956-2957 (PDF)
Het dioxinegehalte in melk (1-451)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-169
p. 5040-5042 1-169 p. 5040-5042 (PDF)
Het energiebeleid      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-29
p. 668-673 1-29 p. 668-673 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vergote, Loones, mevrouw Dardenne en de heer Lallemand en stemming over de gemotiveerde motie
1-30
p. 697-698 1-30 p. 697-698 (PDF)
Het gebrek aan degelijk wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke gevolgen van dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval op de gezondheid van de bevolking (1-474)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-176
p. 5192-5195 1-176 p. 5192-5195 (PDF)
Het laagactief afval (NIRAS) (1-673)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-139
p. 3727-3729 1-139 p. 3727-3729 (PDF)
Het label "BIO" (Vlees zonder hormonen) - Warenhuisketen GB      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-25
p. 551 1-25 p. 551 (PDF)
Het nieuw incident in de kerncentrale van Chooz (1-1042)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-228
p. 6653-6654 1-228 p. 6653-6654 (PDF)
Het ontwerp van Europese richtlijn met betrekking tot de juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen, en in het bijzonder over het probleem van het octrooi op levende wezens (1-346)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-111 COM
p. 854-859 1-111 COM p. 854-859 (PDF)
Het open vluchtelingencentrum van Florennes (1-610)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-244
p. 7109-7110 1-244 p. 7109-7110 (PDF)
Het recht op huisvesting (Personen die permanent op kampeerplaatsen verblijven - Armoedebestrijding - Daklozen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-30
p. 687-688 1-30 p. 687-688 (PDF)
Het stemmen bij volmacht bij een volksraadpleging (1-880)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-186
p. 5404-5405 1-186 p. 5404-5405 (PDF)
Het tarief "gezinshoofd" in alle sociale-zekerheidssectoren behalve de werkloosheid (Personen die als gehandicapten genieten van een uitkering)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-49
p. 1131-1132 1-49 p. 1131-1132 (PDF)
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-56
p. 1333 1-56 p. 1333 (PDF)
Het toepassen van de veiligheidsmaatregelen bij het opstarten van de kerncentrale Chooz B      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-60 COM
p. 493-497 1-60 COM p. 493-497 (PDF)
Het uit de markt nemen van met dioxine besmette melk (Vergoeding van de landbouwers) (1-852)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-180
p. 5299-5301 1-180 p. 5299-5301 (PDF)
Het verder onderzoek van NIRAS in verband met het radioactief afval      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-131
p. 3477-3478 1-131 p. 3477-3478 (PDF)
Het verdrag van de Raad van Europa betreffende de rechten van de mens en de medische biologie : maatschappelijk debat en ratificering      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-108
p. 2940-2943 1-108 p. 2940-2943 (PDF)
Het volgen in BelgiŽ van de nasleep van het ongeval van Tsjernobyl      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108
p. 2914-2915 1-108 p. 2914-2915 (PDF)
Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen (1-391)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-140
p. 3761-3762 1-140 p. 3761-3762 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan mevrouw Bribosia-Picard, ontslagnemend senator
1-149
p. 3954-3955 1-149 p. 3954-3955 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Invloed van elektromagnetische velden op de volksgezondheid - Studie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1179-1180 1-24 p. 1179-1180 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1315-1316 1-27 p. 1315-1316 (PDF)
Kerncentrales van Chooz B1 en B2 - Frans-Belgische samenwerking bij ongevallen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 115 1-4 p. 115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 503-504 1-11 p. 503-504 (PDF)
Laagradioactief afval (1-429)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
   Stemverklaringen van de heer Loones en de dames Dardenne en Lizin en stemming over de gemotiveerde motie
1-161
p. 4315-4317 1-161 p. 4315-4317 (PDF)
Melk - Besmetting met dioxinen en furaan - Analyseresultaten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1138-1139 1-23 p. 1138-1139 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3242-3245 1-63 p. 3242-3245 (PDF)
Nabijheid van de kerncentrale van Cattenom - Preventieve maatregelen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1759-1760 1-36 p. 1759-1760 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3512-3513 1-68 p. 3512-3513 (PDF)
Niet-therapeutische experimenten op wilsonbekwame patiŽnten (Ethische vraagstukken - Raadgevend Comitť voor bio-ethiek - Ziekte van Alzheimer) (1-575)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-224
p. 6521-6523 1-224 p. 6521-6523 (PDF)
Over het probleem van de aanwezigheid in plenaire vergadering van senatoren met dubbel mandaat      
  1-47
p. 1113 1-47 p. 1113 (PDF)
Pesticiden - Herziening richtlijn 91/414/EEG (1-1655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-97
p. 5111-5112 1-97 p. 5111-5112 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Radon - Bouwvoorschriften en saneringsmaatregelen (1-804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3488 1-68 p. 3488 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-77
p. 4020-4021 1-77 p. 4020-4021 (PDF)
Ratificatie van de Conventies van Rio betreffende het klimaat en de biologische diversiteit      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 579-580 1-12 p. 579-580 (PDF)
Resultaten van epidemiologische onderzoeken - Initiatieven om de landbouwers beter te informeren      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-54
p. 2755-2756 1-54 p. 2755-2756 (PDF)
Rookdetectoren - Aanwezigheid van radioactieve stoffen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-32
p. 1561-1562 1-32 p. 1561-1562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-33
p. 1633-1635 1-33 p. 1633-1635 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2865 1-57 p. 2865 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3759-3762 1-72 p. 3759-3762 (PDF)
Schorsing van een inspecteur (volksgezondheid - provincie Luik) die verdacht wordt van corruptie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1480 1-30 p. 1480 (PDF)
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1497 1-31 p. 1497 (PDF)
Stort van Anton      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1496-1497 1-31 p. 1496-1497 (PDF)
Telerad, het systeem voor het meten van de radioactiviteit op het Belgisch grondgebied (1-356)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-112 COM
p. 862-864 1-112 COM p. 862-864 (PDF)
Vertraging en kostprijs van de werken aan het station van Namen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-35
p. 1749-1750 1-35 p. 1749-1750 (PDF)
Vervoer van dieren via regionale luchthavens - Veterinaire controle (1-992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3801 1-73 p. 3801 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3971-3972 1-76 p. 3971-3972 (PDF)
Vetmesten van eenden en ganzen (1-1641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-97
p. 5086-5087 1-97 p. 5086-5087 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5150-5151 1-98 p. 5150-5151 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (1-326)      
  Bespreking van het eindverslag
1-233
p. 6819-6840 1-233 p. 6819-6840 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval (1-528)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Dardenne
1-528/2
p. 2 1-528/2 p. 2 (PDF)
  Beraadslaging
1-94
p. 2496-2500 1-94 p. 2496-2500 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Dardenne en Van der Wildt, de hh. Loones, Coene, Hatry en Verreycken en eindstemming
1-95
p. 2534-2535 1-95 p. 2534-2535 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Hatry, Verreycken, De Decker, Erdman en van mevrouw Dardenne, aangehouden stemmingen en eindstemming
1-6
p. 125 1-6 p. 125 (PDF)
  1-6
p. 127-131 1-6 p. 127-131 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven (1-32)      
  Amendement nr 1 van de dames Dardenne en Dua
1-32/2
p. 1-2 1-32/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de dames Dardenne en Dua
1-32/4
p. 2 1-32/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de dames Dardenne en Dua
1-32/9
p. 1-2 1-32/9 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens) (1-99)      
  Amendementen nrs 1 en 4 van mevrouw Dardenne
1-99/2
p. 1 1-99/2 p. 1 (PDF)
  1-99/2
p. 2 1-99/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Amendement nr 1 van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1055/3
p. 1 1-1055/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5975-5994 1-208 p. 5975-5994 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen (Octrooien) (1-741)      
  Voorstel van mevrouw Dardenne c.s.
1-741/1
p. 1-3 1-741/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria (1-194)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Dardenne
1-194/2
p. 1-2 1-194/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van mevrouw Dardenne, op de tekst aangenomen door de commissie
1-194/9
p. 1-2 1-194/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-58
p. 1414-1415 1-58 p. 1414-1415 (PDF)
  1-58
p. 1415 1-58 p. 1415 (PDF)
  1-58
p. 1415-1419 1-58 p. 1415-1419 (PDF)
  Stemverklaringen van mevrouw Dardenne en de heren Ceder en Hatry en eindstemming
1-59
p. 1444-1446 1-59 p. 1444-1446 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
  Replieken
1-112
p. 3037-3041 1-112 p. 3037-3041 (PDF)
  Antwoord van de regering en replieken
1-113
p. 3044-3048 1-113 p. 3044-3048 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Amendementen nrs 8 tot 12 van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
1-662/2
p. 8-11 1-662/2 p. 8-11 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
1-662/3
p. 7 1-662/3 p. 7 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-177
p. 5203-5215 1-177 p. 5203-5215 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, mevrouw Dardenne, de heren Coveliers en Lallemand en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-178
p. 5258-5259 1-178 p. 5258-5259 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand) (1-970)      
  Amendementen nrs 13 tot 17 van mevrouw Dardenne
1-970/4
p. 1-4 1-970/4 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de nachtarbeid (Gelijkheid man-vrouw) (1-508)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Dardenne
1-508/2
p. 1-2 1-508/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 5 van mevrouw Dardenne, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-508/5
p. 1-3 1-508/5 p. 1-3 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van mevrouw Dardenne
1-91
p. 2403-2404 1-91 p. 2403-2404 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-91
p. 2394-2399 1-91 p. 2394-2399 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie) (1-1310)      
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7624-7626 1-262 p. 7624-7626 (PDF)
  1-262
p. 7626-7629 1-262 p. 7626-7629 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting EG-richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt - Openstelling voor de mededinging van de elektriciteitsmarkt - Elektriciteitsproductie - Bescherming van de huishoudelijke verbruikers - Tarifering - Beheer van het transmissienet - Openbare dienstverplichtingen - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit - Bescherming leefmilieu) (1-1308)      
  Amendementen nrs 17 tot 34 van mevrouw Dardenne
1-1308/3
p. 1-7 1-1308/3 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 17, 20, 25, 28, 30 en 33 van mevrouw Dardenne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1308/6
p. 1-2 1-1308/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 42 tot 44 van mevrouw Dardenne en de heer Boutmans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1308/7
p. 1-2 1-1308/7 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Lizin en Dardenne en eindstemming
1-263
p. 7681-7682 1-263 p. 7681-7682 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring (Aanpassingen van technische en administratieve aard - Openingsuren van de slachthuizen - Administratieve geldboetes - Instituut voor Veterinaire Keuring : tuchtrecht voor keurders-ambtenaren) (1-579)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Dardenne
1-579/2
p. 1-2 1-579/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Dardenne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-579/5
p. 1 1-579/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging, bespreking van een artikel en van amendementen
1-108
p. 2927-2930 1-108 p. 2927-2930 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973, gedaan te MŁnchen op 17 december 1991 (1-253)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 881-884 1-38 p. 881-884 (PDF)
  Stemverklaringen van mevrouw Dardenne en de heer Verreycken en eindstemming
1-41
p. 949 1-41 p. 949 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I tot VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995 (1-630)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-129
p. 3413-3416 1-129 p. 3413-3416 (PDF)
  Beraadslaging, stemverklaringen van mevrouw Dardenne, de heren Mahoux, Anciaux, Verreycken, Vautmans, Erdman, Boutmans, mevrouw Lizin en terugzending naar de commissie
1-131
p. 3520-3522 1-131 p. 3520-3522 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging en met de Aanpassingen van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Kopenhagen op 25 november 1992 (1-226)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 881-884 1-38 p. 881-884 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988 (1-267)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 881-884 1-38 p. 881-884 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende de gevolgen van de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin voor een aantal bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen, gedaan te Bonn op 26 april 1994 (1-268)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 881-884 1-38 p. 881-884 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996) gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te GenŤve op 3 mei 1996 (1-1025)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-205
p. 5872-5876 1-205 p. 5872-5876 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 (1-251)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 881-884 1-38 p. 881-884 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 (1-683)      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Devolder en mevrouw Dardenne en eindstemming
1-176
p. 5185 1-176 p. 5185 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan, gedaan te Oslo op 18 september 1997 (1-1053)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-205
p. 5872-5876 1-205 p. 5872-5876 (PDF)
  1-205
p. 5876 1-205 p. 5876 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan te Wenen op 20 september 1994 (Kerninstallaties - Landen van Centraal- en Oost-Europa en bepaalde ontwikkelingslanden) (1-314)      
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1317-1320 1-55 p. 1317-1320 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, de dames Sťmer en Lizin, de heren Boutmans en Loones, mevrouw Dardenne en eindstemming
1-56
p. 1355-1356 1-56 p. 1355-1356 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 139 betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beÔnvloeden, aangenomen te GenŤve op 24 juni 1974 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar negenenvijftigste zitting (1-265)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 881-884 1-38 p. 881-884 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 162 betreffende de veiligheid bij het gebruik van asbest, aangenomen te GenŤve op 4 juni 1986 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tweeŽnzeventigste zitting (1-266)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 881-884 1-38 p. 881-884 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriŽle ongevallen, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tachtigste zitting (1-254)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 881-884 1-38 p. 881-884 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 27 januari 1993 (1-232)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 881-884 1-38 p. 881-884 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendement nr 40 van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
   Sekten
1-758/6
p. 2-3 1-758/6 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 41 tot 50 van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
1-758/6
p. 3-5 1-758/6 p. 3-5 (PDF)
  Amendementen nrs 104 tot 112 van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
1-758/14
p. 1-4 1-758/14 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 24 van de dames Dua en Dardenne
   Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-297/2
p. 15-16 1-297/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 25 van de dames Dua en Dardenne
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-297/2
p. 16 1-297/2 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 27 van de dames Dua en Dardenne
   Medische verkiezingen
1-297/2
p. 16-17 1-297/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendementen nrs 24 en 25 van de dames Dua en Dardenne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-297/4
p. 1-2 1-297/4 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-PÍtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendement nr 47 van mevrouw Dardenne c.s.
1-520/18
p. 3 1-520/18 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 57 van mevrouw Dardenne c.s., ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag
1-520/23
p. 3 1-520/23 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-138
p. 3692-3717 1-138 p. 3692-3717 (PDF)
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones, Boutmans, de dames Van der Wildt, Dardenne en Cantillon
1-143
p. 3814-3818 1-143 p. 3814-3818 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-143
p. 3807-3814 1-143 p. 3807-3814 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid (Verhogen van de leesbaarheid van de wetgeving - Omzetting EG-richtlijnen betreffende gelijke behandeling in aanvullende socialezekerheidsregelingen en betreffende verdeling van bewijslast bij discriminatie - Ongewenst sexueel gedrag op het werk - Beroepenclassificaties - Aanpassing van de regelgeving aan de gewijzigde grondwettelijke context en aan de gewijzigde wetgeving) (Zie ook doc. Senaat 1-1336) (1-1335)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Dardenne
1-1335/2
p. 1-2 1-1335/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Dardenne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1335/5
p. 1 1-1335/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-267
p. 7748-7750 1-267 p. 7748-7750 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 31 van de dames Dua en Dardenne
   Tewerkstellingsakkoorden - Deeltijdse arbeid
1-386/3
p. 20 1-386/3 p. 20 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 32 van de dames Dua en Dardenne
   Uitzendarbeid
1-386/3
p. 21 1-386/3 p. 21 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 33 van de dames Dua en Dardenne
   Arbeidsduurvermindering
1-386/3
p. 21 1-386/3 p. 21 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51
   Amendementen nrs 31 tot 33 van de dames Dua en Dardenne, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/7
p. 3-4 1-386/7 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn (Pensioenleeftijd) (1-319)      
  Beraadslaging
1-47
p. 1102-1113 1-47 p. 1102-1113 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Coene, de dames Dardenne en Bribosia-Picard, de heren Verreycken, Destexhe en Anciaux en eindstemming
1-49
p. 1139-1140 1-49 p. 1139-1140 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Amendement nr 108 van de dames Dardenne en Dua
   Verlaging van de werkgeversbijdragen
1-384/2
p. 47-48 1-384/2 p. 47-48 (PDF)
  Amendement nr 110 van de dames Dardenne en Dua
   Remgeld
1-384/2
p. 48 1-384/2 p. 48 (PDF)
  Amendement nr 113 van de dames Dardenne en Dua
   Modernisering van de kinderbijslag
1-384/2
p. 49 1-384/2 p. 49 (PDF)
  Amendement nr 107 van de dames Dardenne en Dua
   Globaal financieel beheer van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 47 1-384/2 p. 47 (PDF)
  Amendement nr 109 van de dames Dardenne en Dua
   Financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 48 1-384/2 p. 48 (PDF)
  Amendement nr 114 van de dames Dardenne en Dua
   Aanvullend pensioen
1-384/2
p. 49 1-384/2 p. 49 (PDF)
  Amendement nr 115 van de dames Dardenne en Dua
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
1-384/2
p. 49 1-384/2 p. 49 (PDF)
  Amendement nr 116 van de dames Dardenne en Dua
   Vakantiegeld voor minvermogenden
1-384/2
p. 49-50 1-384/2 p. 49-50 (PDF)
  Amendement nr 119 van de dames Dardenne en Dua
   Pensioenen : gelijkheid man-vrouw
1-384/2
p. 50-51 1-384/2 p. 50-51 (PDF)
  Amendementen nrs 111 en 112 van de dames Dardenne en Dua
   Pensioenhervorming
1-384/2
p. 48-49 1-384/2 p. 48-49 (PDF)
  Amendementen nrs 117 en 118 van de dames Dardenne en Dua
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 50 1-384/2 p. 50 (PDF)
  Amendementen nrs 107 tot 119 van de dames Dardenne en Dua, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-384/8
p. 1-6 1-384/8 p. 1-6 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Modernisering van de sociale zekerheid - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - CO2/energietaks - Algemene sociale bijdrage - Vermindering van de overheidsschuld : vermogensbelasting - Generische geneesmiddelen - Leefmilieu en gezondheid - Noord-Zuid-transfers - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen
1-63
p. 1526-1529 1-63 p. 1526-1529 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames de Bethune, Bribosia-Picard en Maximus, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Anciaux, Van Hauthem, Foret en de dames Cornet d'Elzius en Lizin en eindstemming
1-67
p. 1726-1729 1-67 p. 1726-1729 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Amendementen nrs 52, 53 en 129 van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
1-704/2
p. 29-30 1-704/2 p. 29-30 (PDF)
  1-704/2
p. 67 1-704/2 p. 67 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Foret, mevrouw Dardenne, de heren Boutmans, Coveliers, Erdman, mevrouw Delcourt-PÍtre, de heren Vandenberghe, Lallemand en Loones en eindstemming
1-161
p. 4311-4315 1-161 p. 4311-4315 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Betreden van bewoonde lokalen in het kader van de controle van de gezinssituatie van de sociaal verzekerde - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en voorzitter arbeidsrechtbank) (Zie ook doc. Senaat 1-1282) (1-1283)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Dardenne
1-1283/4
p. 1-3 1-1283/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7423-7427 1-257 p. 7423-7427 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid (Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank) (Zie ook doc. Senaat 1-1335) (1-1336)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-267
p. 7748-7750 1-267 p. 7748-7750 (PDF)
  1-267
p. 7751 1-267 p. 7751 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van arbeiders bij te hoge concentraties van troposferische ozon (1-39)      
  Voorstel van mevrouw Dardenne c.s.
1-39/1
p. 1-4 1-39/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de levering aan het openbare net van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (1-144)      
  Voorstel van mevrouw Dardenne c.s.
1-144/1
p. 1-12 1-144/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Dardenne
1-144/2
p. 1-2 1-144/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgverlof voor werknemers (Zorgdagen voor vaders bij geboorte en voor ouders van zieke kinderen - Loopbaanonderbreking voor de verzorging van zieken - Ouderschapsverlof - Onbetaalde dagen om persoonlijke redenen) (1-724)      
  Voorstel van de dames Dua en Dardenne
1-724/1
p. 1-10 1-724/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de verbetering van de situatie van slachtoffers van gewelddelicten, inzonderheid van seksueel geweld (Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Verjaring) (1-132)      
  Voorstel van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
1-132/1
p. 1-4 1-132/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van de werknemers bij collectief ontslag (1-581)      
  Voorstel van mevrouw Dardenne c.s.
1-581/1
p. 1-7 1-581/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake werknemerspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, conventionele brugpensioenen en ziekte- en invaliditeitsverzekering (1-334)      
  Voorstel van de dames Dardenne en Dua
1-334/1
p. 1-4 1-334/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, met aangepaste bedrijfsstraffen (1-131)      
  Voorstel van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
1-131/1
p. 1-38 1-131/1 p. 1-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 35, eerste lid, en 36 van het Veldwetboek (Nabuurschap : rooien van een boom) (1-737)      
  Voorstel van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
1-737/1
p. 1-3 1-737/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 173, ß1, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 met betrekking tot de opstelling van een uitrustingsprogramma voor de elektriciteitssector (1-179)      
  Voorstel van de dames Dardenne en Dua
1-179/1
p. 1-2 1-179/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen (Aandelenopties) (Stock option) (1-42)      
  Algemene beraadslaging
1-257
p. 7423-7425 1-257 p. 7423-7425 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999