2-290/5

2-290/5

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

6 FEBRUARI 2003


Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen


AMENDEMENTEN


Nr. 13 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

Art. 6

Het eerste lid van dit artikel aanvullen met een 5º, luidende :

« 5º de voorzitter van de raad van bestuur van iedere intercommunale en interprovinciale vereniging, voor de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité. »

Nr. 14 VAN MEVROUW TAELMAN C.S.

Art. 12

Het 2º van dit artikel vervangen als volgt :

« 2º punt 4 wordt vervangen als volgt :

« 4. de leden van de raden van bestuur en de directiecomités van de intercommunale en interprovinciale verenigingen; ».

Verantwoording

De amendementen zijn ingegeven vanuit de bezorgdheid om een volstrekt parallellisme tussen artikel 12 (toepassing van de wet ratione personae) en artikel 6 (bepaling van welke personen verantwoordelijk zijn voor de aangifte) van het ontwerp van bijzondere wet en het ontwerp van gewone wet (stuk Senaat, nr. 2-289/1).

Martine TAELMAN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Jean-Marie HAPPART.
Claude CHERON.
Ludwig SIQUET.
Guy MOENS.
Frans LOZIE.
Armand DE DECKER.