Frans Lozie - Agalev
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de AGALEV-Senaatsfractie
 
Geboren te Poperinge op 28 maart 1950

Licentiaat in de wetenschappen (aardrijkskunde) (KULeuven)

Leraar

1991-1995 : gecoöpteerd senator
1995-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1992-2000 : lid van de raad van bestuur van de Liga voor Mensenrechten
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2003 : voorzitter van de Agalev-fractie (Senaat)
1999- ? : lid van de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de institutionele vernieuwing

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003