Frans Lozie - Agalev
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de AGALEV-Senaatsfractie
 
Geboren te Poperinge op 28 maart 1950

Licentiaat in de wetenschappen (aardrijkskunde) (KULeuven)

Leraar

1991-1995 : gecoöpteerd senator
1995-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1992-2000 : lid van de raad van bestuur van de Liga voor Mensenrechten
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2003 : voorzitter van de Agalev-fractie (Senaat)
1999- ? : lid van de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de institutionele vernieuwing

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-27/10/1993 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-31/1/1995 Lid Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-14/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
14/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
27/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
27/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
31/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
31/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
30/6/1995-13/11/1996 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
18/11/1999-10/4/2003 Lid opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
20/1/2000-25/1/2001 Lid commissie voor politieke vernieuwing
3/2/2000-29/1/2001 Eerste ondervoorzitter commissie voor politieke vernieuwing
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
14/11/2000-10/4/2003 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
25/1/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
18/10/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Dotaties" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
25/10/2001-10/4/2003 Voorzitter Werkgroep "Dotaties" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
6/11/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
10/7/2002-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden