Armand De Decker - MR
 
Erevoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 
Minister van Staat
 
Doctor honoris causa (Universiteit van Yerevan - ArmeniŽ)
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Brussel op 8 oktober 1948

Licentiaat in de rechten (ULB)

Advocaat
Reserveofficier

Mei - oktober 1980 : kabinetsadviseur (minister van Landsverdediging)
1981-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1981-2003 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1981-1985 : secretaris van de Raad van de Franse Gemeenschap
1982-1996 : plaatsvervangend lid; 1996-1997 : vast lid; 1997-1999 : plaatsvervangend lid en 2003-2004 en 2010-2011 : vast lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
1984-1986 : ondervoorzitter van de Assemblee van de West-Europese Unie
1985-1995 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-1989 : voorzitter van de PRL-fractie (Raad van de Franse Gemeenschap)
1986-1999 : voorzitter van de liberale fractie van de Assemblee van de West-Europese Unie
1989-1991 en 1995-2003 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1989-1991 : voorzitter van de PRL-fractie (Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
1989-1995 : gemeenteraadslid (Ukkel)
1989-1995 : schepen (Ukkel)
1992-1995 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
1995-2003 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1995-1999 : voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1995-1996 : voorzitter van de Belgische delegatie naar de Assemblee van de West-Europese Unie
1996-1999 : voorzitter van de commissie Defensie van de Assemblee van de West-Europese Unie
1996-2004 : ondervoorzitter van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger
1999-2004 : voorzitter van de Senaat
2003-2004 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege

2003-2004 : voorzitter van de Assemblee van de West-Europese Unie
2004-2007 : minister van Ontwikkelingssamenwerking
2006-2018 : gemeenteraadslid (Ukkel)
2006-2017 : burgemeester (Ukkel)
2007-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2007-2010 : voorzitter van de Senaat
Sinds 24 november 2009 : minister van Staat
2010-2014 : derde ondervoorzitter van de Senaat
2011-2014 : vast lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
2014-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2014-2016 : ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Grootkruis in de Kroonorde (6 juni 2010)
Grootkruis in de orde van Leopold II (11 mei 2003)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)


Overleden op 12 juni 2019 te Sint-Lambrechts-Woluwe


Heeft in de Senaat 6 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999