Guy Moens - sp.a
 
Eresenator
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Tienen op 29 maart 1938

Licentiaat in de Germaanse filologie (KULeuven)
Doctor in de letteren en de wijsbegeerte (Germaanse filologie) (Centrale Examencommissie)

Gewezen leraar
Gewezen provinciaal ziekenfondssecretaris

1975-1991 : lid van de raad van bestuur van de Vereniging Wetenschappelijk Onderwijs (Economische Hogeschool)
1977-1979 : kabinetsadviseur (vice-eerste minister en minister van Openbaar Ambt)
1979-1980 : adjunct-kabinetschef (vice-eerste minister en minister van Begroting)
1981-1987 : lid van de raad van bestuur van de Kempense Steenkolenmijnen (Houthalen)
1984-1991 : voorzitter van het Postuniversitair Centrum Limburg
1985-1995 : senator voor het arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik
1985-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1989-2006 : gemeenteraadslid (Tongeren)
1995-2003 : senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1999 : ondervoorzitter van de Senaat
1999-2001 : voorzitter van het College van quaestoren van de Senaat
2001-2003 : quaestor van de Senaat

Officier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999