Richard Miller - MR
 
Geboren te Charleroi op 16 november 1954

Licentiaat in de wijsbegeerte (ULB)
Diploma études approfondies (DEA) in de wijsbegeerte en in de cultuur (ULB)

Gewezen adjunct-directeur-generaal (Waalse Gewestraad)
Gewezen kabinetschef

1999-2000 : lid van de Waalse Gewestraad
1999-2000 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
6 - 11 juli 1999 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1999-2000 : voorzitter van de Waalse Gewestraad
1999-2001 : lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
4 april - 16 oktober 2000 : voorzitter van de Raad van de Franse Gemeenschap
2000-2019 : gemeenteraadslid (Bergen)
2000-2010 : schepen (Bergen)
2000-2003 : minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector (regering van de Franse Gemeenschap)
2004-2014 : lid van het Waals Parlement
2004-2014 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2010-2014 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Grootofficier in de Leopoldsorde (25 mei 2019)
Grootofficier in de orde van de Francophonie et du Dialogue des Cultures (januari 2004)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
7/3/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
6/11/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer