Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10708

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 20 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Personen zonder wettige verblijfplaats - Arrestaties

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
officiŽle statistiek
asielzoeker
arrestatie
politiek asiel
illegale migratie

Chronologie

20/12/2013Verzending vraag
5/3/2014Herkwalificatie
17/3/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4862

Vraag nr. 5-10708 d.d. 20 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Ter aanvulling van de eerder gestelde schriftelijke vraag met nummer 5-8484 van 14/3/2013 verzoek ik de geachte minister de cijfergegevens te bezorgen van het aantal personen die zonder wettige verblijfplaats in het land verbleven en die in 2011, 2012 en 2013 zijn gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2) Hoeveel feiten inzake illegaal verblijf werden in dezelfde periode geregistreerd?

Antwoord ontvangen op 17 maart 2014 :

Ten einde u officiële en gedetailleerde gegevens te kunnen bezorgen van de Dienst Vreemdelingenzaken, verwijs ik u naar de bevoegdheid van mijn collega, de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.