Vraag om uitleg nr. 5-4862

5-4862 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  het aantal arrestaties van personen zonder wettige verblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10708