BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
20 december 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10708

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Personen zonder wettige verblijfplaats - Arrestaties
________
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
officiŽle statistiek
asielzoeker
arrestatie
politiek asiel
illegale migratie
________
20/12/2013Verzending vraag
5/3/2014Herkwalificatie
17/3/2014Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4862
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10708 d.d. 20 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Ter aanvulling van de eerder gestelde schriftelijke vraag met nummer 5-8484 van 14/3/2013 verzoek ik de geachte minister de cijfergegevens te bezorgen van het aantal personen die zonder wettige verblijfplaats in het land verbleven en die in 2011, 2012 en 2013 zijn gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2) Hoeveel feiten inzake illegaal verblijf werden in dezelfde periode geregistreerd?

Antwoord ontvangen op 17 maart 2014 :

Ten einde u officiële en gedetailleerde gegevens te kunnen bezorgen van de Dienst Vreemdelingenzaken, verwijs ik u naar de bevoegdheid van mijn collega, de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.