Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-204

van Philippe Monfils (MR) d.d. 24 januari 2008

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu"

politie
paardachtige
praktijkopleiding
beroepsopleiding
arbeidsveiligheid
arbeidsongeval

Chronologie

24/1/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008)
19/3/2008Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-43
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-587

Vraag nr. 4-204 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2003 en 2004 hebben verschillende instructeurs een opleiding Speciale Politie Bajutsu gegeven aan de verantwoordelijken van de cavalerie van de federale politie.

In de opleiding Speciale Politie Bajutsu leren de politieagenten zelfverdedigingstechnieken te paard. Deze opleiding wordt in verschillende landen georganiseerd.

Het geheel van die technieken is gebaseerd op het gebruik van een singel voor stijgbeugels waarmee elk valrisico kan worden vermeden. De federale politie heeft tweehonderd singels besteld. De Bajutsu-instructeurs hebben de speciale gebruikstechnieken voor deze singels slechts gedurende een halve dag kunnen aanleren, wat absoluut onvoldoende is om de methode te beheersen.

Dat heeft tot gevolg dat de meeste ruiters van de cavalerie de singels niet gebruiken en dat valpartijen en ongelukken vaak voorkomen.

Denkt de minister niet dat het opportuun is elke politieagent optimale veiligheidsvoorwaarden te verschaffen ?

Denkt hij bijgevolg niet dat een volledige opleiding voor het gebruik van de singels voor de Speciale Politie Bajutsu onontbeerlijk is voor de veiligheid van de cavalerie van de federale politie ?