Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-587

van Philippe Monfils (MR) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu"

politie
paardachtige
praktijkopleiding
beroepsopleiding
arbeidsveiligheid
arbeidsongeval

Chronologie

3/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
1/7/2008Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-204

Vraag nr. 4-587 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2003 en 2004 hebben verschillende instructeurs een opleiding Speciale Politie Bajutsu gegeven aan de verantwoordelijken van de cavalerie van de federale politie.

In de opleiding Speciale Politie Bajutsu leren de politieagenten zelfverdedigingstechnieken te paard. Deze opleiding wordt in verschillende landen georganiseerd.

Het geheel van die technieken is gebaseerd op het gebruik van een singel voor stijgbeugels waarmee elk valrisico kan worden vermeden. De federale politie heeft tweehonderd singels besteld. De Bajutsu-instructeurs hebben de speciale gebruikstechnieken voor deze singels slechts gedurende een halve dag kunnen aanleren, wat absoluut onvoldoende is om de methode te beheersen.

Dat heeft tot gevolg dat de meeste ruiters van de cavalerie de singels niet gebruiken en dat valpartijen en ongelukken vaak voorkomen.

Denkt de minister niet dat het opportuun is elke politieagent optimale veiligheidsvoorwaarden te verschaffen ?

Denkt hij bijgevolg niet dat een volledige opleiding voor het gebruik van de singels voor de Speciale Politie Bajutsu onontbeerlijk is voor de veiligheid van de cavalerie van de federale politie ?

Antwoord ontvangen op 1 juli 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen. Ik heb al in het verleden zulke informaties bezorgd en ik verwijs onder andere naar de schriftelijke vraag nr. 52-62 van 8 november 2007 van de heer Volksvertegenwoordiger Charles Michel (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 52-006, blz. 339).

1. Het is zo, zoals het geachte lid het onderstreept, dat het risico op een valpartij inherent is aan het operationeel werk te paard. De cijfers zijn er echter om de inschatting van dit risico te objectiveren. Wij stellen inderdaad vast dat het aantal ongevallen dat te wijten is aan een val tijdens een politieoperatie (met uitzondering van de omstandigheden waarbij het paard zelf gevallen is, want hierbij biedt de singel in kwestie geen hulp), als volgt is verdeeld over de jongste vijf jaren :

— 2007 : 3;

— 2006 : 5;

— 2005 : 3;

— 2004 : 6;

— 2003 : 3.

De volgende cijfers betreffen het aantal uren inzet van politieruiters voor opdrachten van « patrouille » en « ordedienst » :

— 2007 : 5 149 (eerste semester);

— 2006 : 8 588;

— 2005 : 9 404;

— 2004 : 9 174.

Wij kunnen dus stellen dat het aantal ongevallen tijdens operationele diensten zeer beperkt is. Andere ongevallen komen voor bij training, maar dit wordt niet bedoeld in de gestelde vraag. Wat er ook van zij, vele trainingen moeten om didactische redenen gedaan worden zonder singels.

Met de bedoeling de risico's te minimaliseren, zelfs de kleinste, werd er beslist singels aan te kopen en een opleiding te geven. Het gebruik van de singel werd bovendien toegelaten voor de operationele diensten, maar met vrije keuze van de ruiter (met uitzondering van de opdrachten van het Koninklijk Escorte).

2. De defensieve technieken van de « Yoseikan Bajutsu », evenals het evenwicht te paard met « speciale singel » werden geïntegreerd in de functionele opleiding van politieruiter. De federale politie is niet van plan deze initiatie met een bijkomende vorming aan te vullen.