Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-43

van Philippe Monfils (MR) d.d. 29 oktober 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Federale politie - Cavalerie - Opleiding "Speciale Politie Yoseikan Bajutsu"

politie
paardachtige
praktijkopleiding
beroepsopleiding
arbeidsveiligheid
arbeidsongeval

Chronologie

29/10/2007Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007)
20/12/2007Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-204

Vraag nr. 4-43 d.d. 29 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2003 en 2004 hebben verschillende instructeurs een opleiding Speciale Politie Bajutsu gegeven aan de verantwoordelijken van de cavalerie van de federale politie.

In de opleiding Speciale Politie Bajutsu leren de politieagenten zelfverdedigingstechnieken te paard. Deze opleiding wordt in verschillende landen georganiseerd.

Het geheel van die technieken is gebaseerd op het gebruik van een singel voor stijgbeugels waarmee elk valrisico kan worden vermeden. De federale politie heeft tweehonderd singels besteld. De Bajutsu-instructeurs hebben de speciale gebruikstechnieken voor deze singels slechts gedurende een halve dag kunnen aanleren, wat absoluut onvoldoende is om de methode te beheersen.

Dat heeft tot gevolg dat de meeste ruiters van de cavalerie de singels niet gebruiken en dat valpartijen en ongelukken vaak voorkomen.

Denkt de minister niet dat het opportuun is elke politieagent optimale veiligheidsvoorwaarden te verschaffen ?

Denkt hij bijgevolg niet dat een volledige opleiding voor het gebruik van de singels voor de Speciale Politie Bajutsu onontbeerlijk is voor de veiligheid van de cavalerie van de federale politie ?