SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
27 juillet 2011 27 juli 2011
________________
Question écrite n° 5-2860 Schriftelijke vraag nr. 5-2860

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Contrôles de vitesse - Excès de vitesse - Procès-verbaux - Amendes - Perception Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning 
________________
sécurité routière
réglementation de la vitesse
amende
contrôle de police
infraction au code de la route
verkeersveiligheid
snelheidsvoorschriften
geldboete
politiecontrole
overtreding van het verkeersreglement
________ ________
27/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
27/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-2859
Aussi posée à : question écrite 5-2861
Aussi posée à : question écrite 5-2862
Réintroduite comme : question écrite 5-4484
Aussi posée à : question écrite 5-2859
Aussi posée à : question écrite 5-2861
Aussi posée à : question écrite 5-2862
Réintroduite comme : question écrite 5-4484
________ ________
Question n° 5-2860 du 27 juillet 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2860 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Peut-on me communiquer les chiffres suivants pour l'année 2010, par région :

1) Combien de contrôles de vitesse out-ils été opérés ?

2) Combien d'excès de vitesse ont-ils été constatés ?

3) Combien de procès-verbaux ont-ils été établis à la suite de ces infractions ?

4) Combien d'excès de vitesse ont-ils été transmis aux tribunaux de police ?

5) Combien de conducteurs ont-ils été condamnés pour excès de vitesse ?

6) Quel est le montant total des amendes imposées à la suite de ces infractions ?

7) Quelle somme a-t-elle été effectivement perçue par rapport à ce montant ?

 

Kan mij voor het jaar 2010 en dit telkens opgesplitst per gewest het volgende worden meegedeeld:

1) Hoeveel snelheidscontroles werden er verricht?

2) Hoeveel snelheidsinbreuken werden er vastgesteld?

3) Hoeveel processen-verbaal werden er opgesteld naar aanleiding van de inbreuken uit vraag 2?

4) Hoeveel snelheidsovertredingen werden doorgestuurd naar de politierechtbanken?

5) Hoeveel bestuurders werden er veroordeeld wegens het begaan van snelheidsovertredingen?

6) Wat was het totaal bedrag aan boetes dat hiervoor werd uitgeschreven?

7) Hoeveel hiervan werd effectief geïnd?