Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Marleen Temmerman

16 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-5283 Marleen Temmerman (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland - Zelfstandigen - Bilaterale verdragen - Aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4455
4-4455 Marleen Temmerman (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland - Zelfstandigen - Bilaterale verdragen - Aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5283
4-3692 Marleen Temmerman (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneeskundige verzorging - Zelfstandigen - Bilaterale overeenkomsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 2/7/2009
  Antwoord 13/7/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-988
4-3184 Marleen Temmerman (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleidsnota "Het recht op gezondheid en gezondheidszorg" - Thema "Seksuele en reproductieve gezondheidszorg"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 13/3/2009
  Antwoord 20/4/2009
4-2909 Marleen Temmerman (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Iran - Nobelprijswinnares Shirin Ebadi - Dreigingen - Steun van de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-2893 Marleen Temmerman (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  High Level Forum on Aid Effectiveness van 2 tot 4 december 2008 te Accra - Opvolging - Implementatie (Evaluatie van de vooruitgang van de uitvoering van de Verklaring van Parijs - Accra Agenda for Action)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 28/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2812 Marleen Temmerman (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Democratische Republiek Congo (DRC) - Seksueel geweld - Beleid van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2811 Marleen Temmerman (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Verplicht verslag - Laattijdige voorlegging aan de Wetgevende Kamers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2351 Marleen Temmerman (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Morning-after pil - Toegankelijkheid - Prijsverlaging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2132
4-2132 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Morning-after pil - Toegankelijkheid - Prijsverlaging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2351
4-1992 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria - Bijdrage van BelgiŽ voor 2008-2011 - Aidsambassadeur - Aanstelling - Functieomschrijving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 17/11/2008
  Antwoord 19/12/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-505
4-1746 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Libanon - Exit-strategie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 8/11/2008
4-1011 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) - FinanciŽle steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008) 3/6/2008
  Antwoord 3/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-310
4-642 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Personeelsleden die hun opdracht in het buitenland vervullen - Verzekeringsdekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 13/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-476
4-476 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Personeelsleden die hun opdracht in het buitenland vervullen - Verzekeringsdekking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008) 12/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-147
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-642
4-92 Marleen Temmerman (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Levensbewijs - Gepensioneerden die in het buitenland verblijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2008) 29/11/2007
  Antwoord 20/12/2007