Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Philippe Monfils

22 resultaten

4-147 Philippe Monfils (MR) 20/2/2008
  de beslissing om een einde te maken aan de steun van Defensie aan projecten betreffende de gedachtenisplicht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-162 Philippe Monfils (MR) 27/2/2008
  de resultaten van een Britse enquκte naar de effecten van antidepressiva
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-251 Philippe Monfils (MR) 24/4/2008
  de verlaging van de alcohollimiet van 0,5 naar 0,2 promille voor jonge automobilisten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-257 Philippe Monfils (MR) 30/4/2008
  de kwaliteit van de diensten die door de administratie aangeboden worden aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-259
4-421 Philippe Monfils (MR) 22/10/2008
  de slechte toepassing door de plaatselijke overheden van de recente wijzigingen in de wapenwet
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-502 Philippe Monfils (MR) 4/12/2008
  de reactie van Belgiλ betreffende het blokkeren van de luchthavens van Bangkok
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-530 Philippe Monfils (MR) 16/12/2008
  de verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-557 Philippe Monfils (MR) 14/1/2009
  de verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-603 Philippe Monfils (MR) 3/2/2009
  het feit dat de nieuwe BMW's X5, aangekocht door de wegpolitie, in de garage geblokkeerd staan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-641 Philippe Monfils (MR) 19/2/2009
  de foutieve interpretaties van de wet van 16 juli 2008 tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten
  vice-eersteminister en minister van Financiλn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-819 Philippe Monfils (MR) 18/6/2009
  de slechte wil bij de lokale overheden inzake de toepassing van de wapenwet
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-831 Philippe Monfils (MR) 25/6/2009
  de interne nota van de personeelsdienst van de FOD Justitie aangaande het dragen van religieuze tekens
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-835 Philippe Monfils (MR) 25/6/2009
  de verklaringen van de nieuwe directeur van de wegenpolitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-885 Philippe Monfils (MR) 15/10/2009
  de tekortkomingen van het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-928 Philippe Monfils (MR) 12/11/2009
  het vastlopen van de onderhandelingen met de vakbonden over het strategisch plan van Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-965 Philippe Monfils (MR) 2/12/2009
  het organiseren van een tombola in het kader van de Bob-campagne 2009
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1028 Philippe Monfils (MR) 14/1/2010
  de hervorming van het systeem van de koninklijke dotaties
  eerste minister, belast met de Coφrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1073 Philippe Monfils (MR) 3/2/2010
  de strijd tegen de zwarthandel in wapens
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1089 Philippe Monfils (MR) 11/2/2010
  de Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1487
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7055
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7056
4-1120 Philippe Monfils (MR) 4/3/2010
  de niet-toepassing van de bepalingen inzake de dwanglicentie voor reprografie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1161 Philippe Monfils (MR) 18/3/2010
  de prioriteiten van de politie inzake uitrusting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1214 Philippe Monfils (MR) 22/4/2010
  het gebruik van de nieuwe middelen die aan de politie zijn toegekend met het oog op het verhogen van de veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten