Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7055

van Philippe Monfils (MR) d.d. 2 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Onderhandelingen - Stand van zaken - Doelstelling - Timing - Leiding van de werkzaamheden - Vertegenwoordiging en standpunt van de Europese Unie (EU) en van BelgiŽ

namaak
computerpiraterij
intellectuele eigendom
handelsovereenkomst (EU)

Chronologie

2/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7056
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-1089

Vraag nr. 4-7055 d.d. 2 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Verschillende staten werken momenteel aan een handelsverdrag om namaak en piraterij te bestrijden ( Anti-Counterfeiting Trade Agreement ), namelijk AustraliŽ, Canada, Zuid-Korea, De Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Japan, JordaniŽ, Marokko, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de Europese Unie.

Het zou de bedoeling zijn te komen tot een internationaal multilateraal verdrag over de rechten van intellectuele eigendom, bestrijding van piraterij, illegale namaak, het downloaden en de illegale uitwisselingvan bestanden op het internet.

Het verdrag zou de auteursrechten beter beschermen, bijvoorbeeld door sancties in te voeren, geÔnspireerd door de Franse Hadopi-wet, en door de internetproviders nieuwe samenwerkingsverplichtigen op te leggen.

Die onderhandelingen worden vrij discreet gevoerd - buiten elk officieel kader zoals bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie (WTO) - en we kunnen moeilijk nagaan hoever die werkzaamheden zijn gevorderd.

Daarom zou ik er graag iets meer over vernemen.

Waarover gaat het precies†? Wie organiseert de onderhandelingen rond het akkoord†?

Wat is de precieze doelstelling? Hoever zijn de werkzaamheden gevorderd? Welke timing is vastgelegd? In welke richting gaan die onderhandelingen?

Wie vertegenwoordigt de Europese Unie in die onderhandelingen? Wie is in BelgiŽ met dat dossier belast†? Bestaat er een Europees standpunt ter zake†? Een Belgisch standpunt†?