Vraag om uitleg nr. 4-1487

4-1487 Philippe Monfils (MR) 4/2/2010
  de Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1089