Auteurs- en sprekersregister betreffende "Sannen Ludo" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Automatic Number Plate Recognition-camera's - Gebruik - Samenwerking met de gewesten (5-8890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-8890
Banken - Versturen van e-mails - Valse e-mails - Internetbankieren - Gesloten systemen (5-8318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8318
Bedankingen voor mevrouw Inge Vervotte, uittredend minister      
  5-107 COM
p. 13-14 5-107 COM p. 13-14 (PDF)
  5-107 COM
p. 15 5-107 COM p. 15 (PDF)
  5-107 COM
p. 22-23 5-107 COM p. 22-23 (PDF)
Bedrijfsgegevens op websites (Wettelijke verplichtingen inzake informatie over de onderneming) (5-1342)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-109 COM
p. 4-5 5-109 COM p. 4-5 (PDF)
De injectietarieven voor het hoogspanningsnet (en het distributienet - Ongelijke behandeling van de kleine groenestroomproducenten en de grote producenten van elektriciteit) (5-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 10-12 5-88 COM p. 10-12 (PDF)
De Belgische deelname aan de Wereldconferentie over Internationale Communicatie in Dubai (5-9109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-9109
De Franse accijnsverhoging op bieren (Discriminatie) (5-732)      
  Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-82
p. 16-17 5-82 p. 16-17 (PDF)
De aankondiging van een verhoging van de tarieven in de banksector (Banken die staatssteun kregen - Terugwinnen van de bankentaks - Getrouwheidspremie - Concurrentie) (5-1649)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 8-11 5-113 COM p. 8-11 (PDF)
De aannemingsovereenkomsten voor de plaatsing van zonnepanelen (Bescherming van de consument) (5-1343)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-109 COM
p. 5-8 5-109 COM p. 5-8 (PDF)
De achterstand inzake stedenbouwkundige dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State (5-8404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8404
De afspraken met Nederland betreffende de verdieping van de Westerschelde (Verwarring over ontpoldering van Hedwigepolder) (5-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 39-40 5-5 p. 39-40 (PDF)
De berging van hoogradioactief afval en geothermische toepassingen in de Kempen (Compatibiliteit van het stockeren van afval en de winning van energie) (5-3234)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 19-22 5-213 COM p. 19-22 (PDF)
De collectieve onderzoekscentra (Nut van de sectorale opdeling - Aandacht voor duurzame ontwikkeling en KMO's - SynergieŽn met de andere onderzoekscentra - Energie-efficiŽntie en duurzaam bouwen) (5-2318)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-159 COM
p. 4-7 5-159 COM p. 4-7 (PDF)
De conclusies van het eerste "Alert Mechanism Report" met betrekking tot BelgiŽ en intra-Europese overschotten op de lopende rekening (Opmerkingen over de excessieve private en publieke schulden en de afname van de export in BelgiŽ door verminderde concurrentiekracht - Landen met overschotten op de lopende rekeningen - Inflatie) (5-432)      
  Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-48
p. 6-8 5-48 p. 6-8 (PDF)
De consumentenbescherming bij fraude met het internetbankieren (5-3223)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 30-31 5-218 COM p. 30-31 (PDF)
De controles op de praktijken van aanbieders van consumentenkredieten op het internet (Overtreden van de Belgische wetgeving - Maatregelen) (5-1802)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 7-9 5-133 COM p. 7-9 (PDF)
De economische aanbevelingen van de Europese Commissie (op basis van het nationaal hervormingsprogramma en het stabiliteitsprogramma - Voorstellen met betrekking tot de gezondheidszorg) (5-583)      
  Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-62
p. 18-19 5-62 p. 18-19 (PDF)
De elektrificatie van de spoorlijn Herentals-Mol (5-1823)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-124 COM
p. 10-11 5-124 COM p. 10-11 (PDF)
De fiscale impact van het gebruik van vrachtwagens voor woon-werkverkeer (door personeelsleden-chauffeurs - Belastbaar voordeel van alle aard) (5-138)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-14 COM
p. 4-5 5-14 COM p. 4-5 (PDF)
De herkapitalisering van de Spaanse banken door de Europese Unie (5-599)      
  Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-63
p. 12-16 5-63 p. 12-16 (PDF)
De inning van en de controle op de gewestbelastingen (Successierechten en onroerende voorheffing - Bevoegdheid van het Vlaams Gewest - Inning en controle door de federale overheid - Aantal ambtenaren) (5-2090)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-148 COM
p. 6-8 5-148 COM p. 6-8 (PDF)
De medewerker van de staatssecretaris wordt niet geacht zijn mening over de uitspraken van een parlementslid te geven      
  5-185 COM
p. 13 5-185 COM p. 13 (PDF)
De ondertekening van de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA - Rol van de internetproviders - Nefaste gevolgen voor de generieke geneesmiddelen, zaden, ... in de ontwikkelingslanden - Nefaste gevolgen voor de landbouwsector - Schending van grondrechten - Belgisch standpunt) (5-1941)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 16-21 5-133 COM p. 16-21 (PDF)
De ondertekening van het ACTA-verdrag door de EU en BelgiŽ (Antinamaakakkoord - Impact - Aan banden leggen van websites - Schending grondrechten - Belgisch standpunt) (5-1871)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 16-21 5-133 COM p. 16-21 (PDF)
De stijging van het aantal fraudegevallen bij internetbankieren (5-2514)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-175 COM
p. 6-9 5-175 COM p. 6-9 (PDF)
De toepassing van de duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB-test, verplicht voor alle wetsontwerpen en ontwerpen van koninklijke besluiten - Wet van 30 juli 2010 - Uitvoeringsbesluiten) (5-1748)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-148 COM
p. 4-6 5-148 COM p. 4-6 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Ludo Sannen, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid voor de Senaat om de aanwezigheid van ministers te vorderen voor haar recht op onderzoek) (5-106)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-106/1
p. 1-2 5-106/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de onverenigbaarheid van het mandaat van lid van een Gemeeschaps- of Gewestparlement met het mandaat van senator) (5-107)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-107/1
p. 1-2 5-107/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Regeling van belangenconflicten) (5-108)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-108/1
p. 1-2 5-108/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 195 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan) (5-96)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-96/1
p. 1-15 5-96/1 p. 1-15 (PDF)
  Intrekking
5-52
p. 82 5-52 p. 82 (PDF)
Herziening van artikel 45 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Opheffing van de mogelijkheid tot verdaging door de Koning) (5-97)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-97/1
p. 1-2 5-97/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 56 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van het recht van onderzoek tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-98)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-98/1
p. 1-2 5-98/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Beperking van de behandeling van verzoekschriften tot de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-99)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-99/1
p. 1-2 5-99/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-100)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-100/1
p. 1-2 5-100/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de kamerleden voor vijf jaar - Gelijktijdige verkiezingen voor de kamerleden en de leden van de gemeeschaps- en gewestparlementen) (5-101)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-101/1
p. 1-2 5-101/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Samenstelling van de Senaat - Senatoren aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen) (5-102)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-102/1
p. 1-4 5-102/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 68 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Indeling in taalgroepen) (5-103)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-103/1
p. 1-3 5-103/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de senatoren voor vijf jaar) (5-104)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-104/1
p. 1-2 5-104/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 49 5-124 p. 49 (PDF)
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-105)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Bert Anciaux, Ludo Sannen, Guy Swennen en Frank Vandenbroucke en de dames Marleen Temmerman en GŁler Turan
5-105/1
p. 1-2 5-105/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 41 van de wet van 15 december 2009 die een meerjarentariefsysteem voor distributienettarieven bekrachtigde (De CREG is als enige bevoegd om de elektriciteitstarieven vast te leggen - Zie ook mondelinge vraag 5-187) (5-180)      
  Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-25
p. 31-34 5-25 p. 31-34 (PDF)
Het bijna elektriciteitstekort van 17 januari 2013 (5-911)      
  Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-96
p. 33-36 5-96 p. 33-36 (PDF)
Het grensoverschrijdend personenvervoer per spoor (Bijkomende spoorverbinding met Nederland) (5-2804)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 27-29 5-211 COM p. 27-29 (PDF)
Het idee van een Europese supercommissaris inzake begrotingen van nationale parlementen (Europees begrotingstoezicht) (5-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-76
p. 6-8 5-76 p. 6-8 (PDF)
Het instellen van een Belgisch stookolietankfonds (voor de sanering van vervuilde gronden) (5-3195)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 17-18 5-213 COM p. 17-18 (PDF)
Het recht op onderwijs in noodsituaties (Aandacht voor onderwijs in humanitaire interventies) (5-2765)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-210 COM
p. 10-12 5-210 COM p. 10-12 (PDF)
Het risico van sparen en de invoering van de bankenunie (Mogelijkheid om een belasting op te leggen voor spaargeld boven 100.000 euro wanneer een bank geherstructureerd of ontmanteld wordt) (5-942)      
  Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-98
p. 27-31 5-98 p. 27-31 (PDF)
Het verdwijnen van de voorposten bij de civiele bescherming in Limburg (5-507)      
  Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 30-33 5-40 COM p. 30-33 (PDF)
Invullen van belastingaangiftes - Hulp - Organisatie van spreekuren (5-1665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1665
Kunstveilingen - Openbare verkoop van kunstwerken - KopieŽn - Wettelijkheid - Maatregelen (5-8974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8974
Leopoldsburg - Museum van het Kamp van Beverlo - Bezoekers - Beheer - Plannen (5-8892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8892
Ontslag van senatoren (2013-2014)      
  de heer Ludo Sannen (vervangen door de heer Jan Roegiers)
5-118
p. 6 5-118 p. 6 (PDF)
Protest tegen de afwezigheid van de nieuwe minister van FinanciŽn in de plenaire en in de commissievergaderingen      
  5-98
p. 25-26 5-98 p. 25-26 (PDF)
  5-98
p. 26 5-98 p. 26 (PDF)
  5-98
p. 27 5-98 p. 27 (PDF)
  5-98
p. 32 5-98 p. 32 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Begrotingsbeleid van de Vlaamse regering
5-80
p. 8 5-80 p. 8 (PDF)
  5-80
p. 13 5-80 p. 13 (PDF)
  5-80
p. 34-37 5-80 p. 34-37 (PDF)
  5-80
p. 34-35 5-80 p. 34-35 (PDF)
   Begrotingsbesparingen
5-80
p. 33-37 5-80 p. 33-37 (PDF)
   Begrotingsbesparingen : maatregelen
5-80
p. 8-11 5-80 p. 8-11 (PDF)
  5-80
p. 11-14 5-80 p. 11-14 (PDF)
   Kritiek op de regeringsmaatregelen
5-80
p. 6-15 5-80 p. 6-15 (PDF)
   Sociaal overleg : begrotingsbesparingen
5-80
p. 9-10 5-80 p. 9-10 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen, Yoeri Vastersavendts en Bert Anciaux en de dames Olga Zrihen, Sabine Vermeulen, Dominique Tilmans en Vanessa Matz
5-2119/1
p. 1-7 5-2119/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa (Politieke integratie - ECB - Gemeenschappelijk beheer soevereine schuld - Agentschap schuldstabilisatie - Euro-obligaties - Europees ratingagentschap - Regulering bankensector - Taks financiŽle transacties - Begrotingsevenwicht - Jobcreatie - EU 2020-strategie - Sociaaleconomische integratie - Fiscale harmonisatie - Klimaat - Democratische legitimiteit EU - Eensgezind EU-optreden op wereldniveau) (5-1554)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen en Philippe Mahoux en de dames Fauzaya Talhaoui en Marie Arena
5-1554/1
p. 1-10 5-1554/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt over de zware Franse accijnsverhoging voor bier (5-1836)      
  Bespreking
5-80
p. 56-59 5-80 p. 56-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van het wegschenken van voedseloverschotten (BTW-vrijstelling) (5-2205)      
  Bespreking
5-114
p. 74-80 5-114 p. 74-80 (PDF)
Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (Informatie over de oorsprong van mineralen en metalen gebruikt in mobiele telefoons, computers, ... - Conflictmineralen) (5-1475)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Ludo Sannen c.s.
5-1475/2
p. 1-4 5-1475/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Bespreking
5-46
p. 27-36 5-46 p. 27-36 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Fauzaya Talhaoui en de heren Ludo Sannen, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1950/1
p. 1-11 5-1950/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs (5-1587)      
  Bespreking
5-87
p. 42-47 5-87 p. 42-47 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt (5-975)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Ludo Sannen
5-975/1
p. 1-3 5-975/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Hervorming van de NMBS-groep - Tweeledige structuur : spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder) (5-2202)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 18-25 5-113 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Mechanisme om de stabiliteit van de eurozone te waarborgen - Stringente voorwaarden voor de verlening van financiŽle steun) (5-1536)      
  Algemene bespreking
5-59
p. 37-41 5-59 p. 37-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (om rekening te houden met de technische kenmerken van sommige types van ruimtevoorwerpen waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van projecten en activiteiten die BelgiŽ kunnen aangaan - Toelichting van het toepassingsgebied van de Ruimtewet : uitsluiting van suborbitale ruimtevluchten ; identificatie van de operator van niet-manoeuvreerbare satellieten) (5-2190)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 16-17 5-113 p. 16-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Gemeentelijke administratieve sancties - Leeftijd van 14 jaar - Zie ook doc. 5-2129) (5-2130)      
  Algemene bespreking
5-108
p. 55-67 5-108 p. 55-67 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Inning van de honoraria van de ziekenhuisgeneesheren door het ziekenhuis - Een enkele factuur voor de patiŽnt - Verplichting om de noodzakelijke gezondheidszorg te verstrekken aan personen met een laag inkomen of betalingsmoeilijkheden - Informatie betreffende de financiŽle gevolgen bij ziekenhuisopname - Verbod op het vragen van een voorschot - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 en van het KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) (5-2206)      
  Voorstel van de dames Leona DetiŤge, Dalila Douifi, Fatma Pehlivan en Fauzaya Talhaoui et de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-2206/1
p. 1-17 5-2206/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van het statuut van de uitzendkrachten (Loon bij ziekte of op betaalde feestdagen - Overhandigen van de arbeidsovereenkomst - AnciŽnniteit - Arbeidsongevallen) (5-1358)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-1358/1
p. 1-11 5-1358/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Louis Siquet, Ludo Sannen, Richard Miller en Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-1873/1
p. 1-6 5-1873/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat de diefstal van kunst- en cultuurgoederen betreft (5-1040)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen et Bert Anciaux
5-1040/1
p. 1-3 5-1040/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de banksector (Vergrendeling van de spaarbanken - Betere consumentenbescherming - Instelling van een verbod op variabele verloning voor bepaalde financiŽle instellingen) (5-1346)      
  Voorstel van de heer Ludo Sannen
5-1346/1
p. 1-11 5-1346/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (5-1017)      
  Voorstel van mevrouw GŁler Turan en de heren Bert Anciaux en Ludo Sannen
5-1017/1
p. 1-8 5-1017/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening (Anticrisismaatregel - Uitgifte van de leningen door het Toekomstfonds - Financiering van strategische investeringen door het Toekomstfonds - Van roerende voorheffing vrijgestelde intresten - Staatswaarborg) (5-933)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Frank Vandenbroucke, Ludo Sannen, GŁler Turan, Guy Swennen en Bert Anciaux en mevrouw Marleen Temmerman
5-933/1
p. 1-7 5-933/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een federale enveloppefinanciering van de bedienaren der erkende erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing en een bindende aanwijzing door de belastingplichtige (WIB 1992) (5-607)      
  Voorstel van de heer Ludo Sannen en mevrouw Marleen Temmerman
5-607/1
p. 1-7 5-607/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Ludo Sannen en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-607/2
p. 1-10 5-607/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (5-1150)      
  Algemene bespreking
5-95
p. 31-40 5-95 p. 31-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad (5-913)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Karl Vanlouwe, Ludo Sannen en Huub Broers
5-913/1
p. 1-3 5-913/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, ß 5, van het Veldwetboek (Uitbreiding van het bosareaal - Administratieve vereenvoudiging - Bebossingsmachtigingen) (5-1018)      
  Voorstel van de heer Ludo Sannen
5-1018/1
p. 1-4 5-1018/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet (Gevallen waarin de verpachter een einde kan maken aan de pachtovereenkomst : bebossing) (5-1019)      
  Voorstel van de heer Ludo Sannen
5-1019/1
p. 1-4 5-1019/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Voorstel van de heer Ludo Sannen
5-1264/1
p. 1-4 5-1264/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs (Koppeling van de vier onderwijsniveaus in BelgiŽ aan de acht niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk voor levenslang leren - Opheffing van de federale bepalingen over de minimumduur van de onderwijsniveaus) (5-1697)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Dťsir, Liesbeth Homans en Mieke Vogels en de heren Jan Durnez, Gťrard Deprez, Bart Tommelein, Francis Delpťrťe en Ludo Sannen
5-1697/1
p. 1-6 5-1697/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling naar de euro, met het oog op het afschaffen van de mogelijkheid om de Belgische frank om te wisselen (5-1603)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Ahmed Laaouej, Ludo Sannen en Bart Tommelein
5-1603/1
p. 1-7 5-1603/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie betreffende de afgiftetarieven van mobiele telefonie (Geleidelijke afschaffing van de afgiftetarieven om de concurrentie aan te scherpen en de tarieven voor de eindgebruikers te verlagen) (5-1016)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen en Bert Anciaux
5-1016/1
p. 1-4 5-1016/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (5-1359)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-1359/1
p. 1-4 5-1359/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Machtiging voor de Koning om de halfautomatische versies van bepaalde vuurwapens ontworpen voor militaire doeleinden te verbieden) (5-857)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Ludo Sannen
5-857/1
p. 1-3 5-857/1 p. 1-3 (PDF)
Winkeldiefstallen - Vervolgingen - Minnelijke schikkingen (5-892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-892
de plicht van financiŽle instellingen om hun door hacking getroffen klanten te vergoeden (5-5772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5772
de toepassing van de emissiehandel voor luchtvaartmaatschappijen (5-9605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9605
het onderzoek en de klacht van de NMBS naar aanleiding van de aankoopprocedure van de Fyra (5-9636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-9636
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999