S. 5-1554 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa
Ludo Sannen    Fauzaya Talhaoui    Philippe Mahoux    Marie Arena   

heractivering van de economie
politieke integratie
democratisch deficit
economische recessie
monetaire crisis
belastingharmonisatie
motie van het Parlement
internationale rol van de EU
obligatie
anticrisisplan
kredietinstelling
kapitaalbeweging
Protocol van Kyoto
eurozone
vermindering van gasemissie
overheidsschuld
Euro-emissie
EU-werkgelegenheidsbeleid
budgettair evenwicht
Europese Centrale Bank
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1554/1 5-1554/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/3/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2012   Indiening Doc. 5-1554/1 5-1554/1 (PDF)
19/4/2012   Inoverwegingneming
19/4/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/4/2012   Verzending naar commissie
2/5/2012   Inschrijving op agenda
2/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
2/5/2012   Bespreking
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/5/2012

Kruispuntbank van de wetgeving