Auteurs- en sprekersregister betreffende "Elsen Marc" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Algemene beleidsnota inzake zelfstandigen en voedselveiligheid (Sociaal statuut der zelfstandigen - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) (4-722)      
  Verslag van de heer Marc Elsen
4-722/1
p. 1-10 4-722/1 p. 1-10 (PDF)
Astma en chronische obstructieve bronchopneumopathie - Behandeling - Ministerieel besluit van 7 oktober 2008 - PatiŽnten die al in behandeling zijn (4-2139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2139
Astma en chronische obstructieve bronchopneumopathie - Behandeling - Ministerieel besluit van 7 oktober 2008 - PatiŽnten die al in behandeling zijn (4-2354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2354
De afhandeling van aanvragen voor visa van korte duur door de Dienst Vreemdelingenzaken (Jaarverslag van de ombudsman - Weigering wanneer het gevaar bestaat van vestiging in ons land - Criteria - Berichtgeving aan de aanvrager) (4-842)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-72
p. 46-48 4-72 p. 46-48 (PDF)
De belastingen ter compensatie van het ontbreken van reclame op de openbare omroepen (Heffing op telecomoperatoren en leveranciers van toegang, op reclame-inkomsten van privť-omroepen, indexering kijk- en luistergeld en uitbreiding van de grondslag ervan tot computers) (4-391)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 46 4-37 p. 46 (PDF)
De betalingstermijnen van de erelonen van de artsen die aangewezen zijn door de FOD Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een handicap (4-460)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 54-56 4-46 p. 54-56 (PDF)
De coaching van gezinnen als alternatief voor opsluiting (Migranten - Asielzoekers - Situatie van families die aan de grens worden tegengehouden - Evaluatie opvang in open huizen - Ngo-bezoeken) (4-785)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 59-61 4-68 p. 59-61 (PDF)
De coŲrdinatie van de ontwikkelingsacties van verschillende Belgische actoren in de DRC (4-284)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 66-68 4-28 p. 66-68 (PDF)
De elektromagnetische stralingen van gsm-masten (Wetgeving i.v.m. de beperking van de normen - CoŲrdinatie van het beleid tussen de federale overheid en de gewesten) (4-525)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 25-26 4-52 p. 25-26 (PDF)
De evaluatie van de politiehervorming (4-369)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-35
p. 40-44 4-35 p. 40-44 (PDF)
De evaluatie van de risico's van gecumuleerde straling van gsm-masten (Volksgezondheid) (4-383)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 78-83 4-36 p. 78-83 (PDF)
De hervorming van de hulpdiensten (Stand van zaken - Raadplegen van personeel op terrein - Psychologische bijstand voor brandweerlui) (4-787)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 64-66 4-68 p. 64-66 (PDF)
De hervorming van het volkstellingssysteem in BelgiŽ (Ongerustheid van wetenschappers over kwaliteit nieuwe methode) (4-698)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-68
p. 43-44 4-68 p. 43-44 (PDF)
De mobiliteit van werknemers (Vacante betrekkingen in Vlaanderen - Probleem van interregionale mobiliteit - Problematiek van de belasting op arbeid) (4-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 46-47 4-18 p. 46-47 (PDF)
De mogelijkheid een activiteit uit te oefenen tijdens het vaderschapsverlof (4-481)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 70-71 4-46 p. 70-71 (PDF)
De numerus clausus en de oprichting van een kadaster van artsen (Kans op een tekort aan huisartsen - Stand van zaken wat betreft kadaster - Samenwerking met de gemeenschappen) (4-621)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-63
p. 15-17 4-63 p. 15-17 (PDF)
De numerus clausus en de opstelling van een artsenkadaster (4-461)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 56-58 4-46 p. 56-58 (PDF)
De opsluiting van de betogers zonder papieren (Politieexcessen - Beleid inzake regularisatie) (4-273)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-27
p. 33-36 4-27 p. 33-36 (PDF)
De opvang van kwetsbare Iraakse vluchtelingen (Gebrek aan opvangplaatsen - Statuut van vluchteling) (4-590)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-60
p. 32-33 4-60 p. 32-33 (PDF)
De privatisering van de postdiensten (Verhoging van de tarieven - Verminderde uitreikingsfrequentie - Stopzetting van de dienstverlening in weinig rendabele gebieden - Schrappen van banen) (4-482)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 88-89 4-46 p. 88-89 (PDF)
De regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte (Terugbetaling alleen na herhaalde voorafgaande onderzoeken - Mucoviscidose - Verduidelijking - Aerosoltherapie) (4-666)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 59-61 4-60 p. 59-61 (PDF)
De resultaten van de studie betreffende het kadaster van de huisartsen (Noodzaak om de numerus clausus aan te passen naargelang het percentage niet-actieve artsen, de artsen die buiten het RIZIV-circuit actief zijn, de deeltijdse arbeid en de regionale verschillen) (4-929)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 28-30 4-79 p. 28-30 (PDF)
De rol van Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (en van de Dienst Vreemdelingenzaken - Respectievelijke bevoegdheden - Onderzoek van [meervoudige] asielaanvragen - Beroep tot vernietiging) (4-995)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 77-80 4-82 p. 77-80 (PDF)
De sluiting van verschillende postkantoren (Voorbereiding op de liberalisering) (4-721)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 60-62 4-63 p. 60-62 (PDF)
De staking van het personeel van Fedasil en de sluiting van de dispatching (Totale verzadiging van het opvangnetwerk - Oplossing voor nieuwkomers) (4-863)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-83
p. 29-33 4-83 p. 29-33 (PDF)
De toegankelijkheid van de federale websites, en in het bijzonder van de website van De Post, voor gehandicapte personen (Toegenomen probleem sinds de sluiting van sommige postkantoren - Toekennen van het AnySurferlabel aan de website van De Post en aan de federale internetsites) (4-846)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-72
p. 49-51 4-72 p. 49-51 (PDF)
De toekomst van de Cel Educatie en Preventie (Geleidelijk opdoeken van de mobiele verkeersparcours voor de basisscholen) (4-792)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 66-67 4-68 p. 66-67 (PDF)
De toekomst van de cel educatie en preventie (Informatie en opleiding rond verkeersveiligheid door politie in scholen) (4-629)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 63-64 4-57 p. 63-64 (PDF)
De toepassing van het koninklijk besluit inzake de afbakening van de hulpverleningszones (Provincie Luik - Oprichting van een begeleidingscommissie voor de Hervorming van de Civiele Veiligheid - Tien Duitstalige gemeenten - Evaluatie van de kostprijs van de nieuwe zones) (4-543)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 61-64 4-49 p. 61-64 (PDF)
De versoepeling van artsenquota (en het probleem van de kinesistenquota's)      
  Debat
4-27
p. 16-28 4-27 p. 16-28 (PDF)
De vervanging van politieagentes met zwangerschapsverlof (4-394)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 53-55 4-37 p. 53-55 (PDF)
De werkingsregels voor de gesloten centra en de Klachtencommissie (Migranten - Asielzoekers - Opnemen van INAD-Centrum in luchthaven Brussel-Nationaal in toepassingsgebied KB 2 augustus 2002 - Gebrek aan waarborgen voor een onafhankelijke en onpartijdige behandeling van klachten - Opstellen gezondheidsattest voor en na een poging tot uitzetting) (4-786)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 61-64 4-68 p. 61-64 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Marc Elsen, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Gerecht en parket - Verviers - Uitlatingen van de burgemeester van Verviers (Royal Basket Club Verviers-Pepinster) (4-1335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1335
Gereglementeerde beroepen - Toegang tot het beroep - Examens (4-2141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2141
Gesloten centra - Opsluiting van gezinnen - Alternatieven (Woning voor gezinnen in afwachting van hun uitwijzing - Rol en profiel van de "terugkeerassistent") (4-2136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2136
Gesloten centra - Opsluiting van gezinnen - Alternatieven (Woning voor gezinnen in afwachting van hun uitwijzing - Rol en profiel van de "terugkeerassistent") (4-2702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2702
Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) - Ombudsdienst voor telecommunicatie - Personeel - Toestand - Versterking van de rol van de ombudsdienst - Te nemen maatregelen (4-3606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3606
Het noodnummer 112 en het juridisch statuut van de call takers (Centraal nummer voor medische noodhulp, brandweer en politie) (4-1044)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 35-36 4-84 p. 35-36 (PDF)
Het onderzoek van de Hoge Raad voor de gezondheid inzake gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten (Gevaar voor stigmatiseren van jongeren - Jeugddelinquentie) (4-369)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-35
p. 6-8 4-35 p. 6-8 (PDF)
Het ontbreken van een wettelijk statuut voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen afkomstig uit de landen van de Europese Economische Ruimte (aangezien de wet op de voogdij over de NBMV Europese minderjarigen uitsluit - Nood aan beschermingsmaatregelen) (4-780)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-77
p. 16-18 4-77 p. 16-18 (PDF)
Het onthaal van kinderen en jongeren in psychiatrische diensten in BelgiŽ (4-226)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-25
p. 14-17 4-25 p. 14-17 (PDF)
Het opsluiten van gezinnen in gesloten centra (Asielzoekers met minderjarige kinderen) (4-649)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 67-69 4-59 p. 67-69 (PDF)
Het proces wegens rassendiscriminatie tegen een interimmaatschappij (Registratie van ras, huidskleur en afkomst van de uitzendkrachten - Procedurefout - Mogelijke vergissing) (4-1039)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 28-29 4-84 p. 28-29 (PDF)
Het trage overzenden van dossiers aan de provinciale medische centra van de FOD Sociale Zekerheid (Vertraging in behandeling uitkeringsaanvragen personen met een handicap) (4-779)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 46-48 4-68 p. 46-48 (PDF)
Het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten (Beperking van het aantal studenten t.g.v. misbruiken - Overleg met de deelgebieden - Controle op de gegrondheid van de visumaanvraag - Europese richtlijn) (4-480)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-49
p. 24-26 4-49 p. 24-26 (PDF)
Het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten (Verscherpte toekenning van visa om misbruiken te beperken - Statistische gegevens) (4-631)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 60-63 4-57 p. 60-63 (PDF)
Jonge informanten voor de politie (Kwestie die niet alleen het onderwerp is van een juridische, maar ook van een ethische reflectie) (4-161)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-17
p. 20 4-17 p. 20 (PDF)
Migratie- en asielbeleid - Mensenrechtencommissaris Raad van Europa - Bezoek aan BelgiŽ - Verslag - aanbevelingen - Follow-up (4-3817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-3817
Ontslag van senatoren (2009-2010)      
  de heer Marc Elsen (vervangen door de heer Dimitri Fourny)
4-88
p. 7-8 4-88 p. 7-8 (PDF)
RIZIV - Antilichamen van bronchiolitis bij zuigelingen - Terugbetalingscriteria (4-2123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2123
RIZIV - Antilichamen van bronchiolitis bij zuigelingen - Terugbetalingscriteria (4-2350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2350
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Civiele veiligheid - Brandweer
4-45
p. 31 4-45 p. 31 (PDF)
   Immigratiebeleid - Asielzoekers - Regularisatie
4-45
p. 32 4-45 p. 32 (PDF)
   Politiehervorming
4-45
p. 31-32 4-45 p. 31-32 (PDF)
Sans-papiers - Regularisatierondzendbrief - Stand van zaken - Voortzetting van het uitwijzingsbeleid van de Dienst Vreemdelingenzaken (4-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1669
Sans-papiers - Regularisatierondzendbrief - Stand van zaken - Voortzetting van het uitwijzingsbeleid van de Dienst Vreemdelingenzaken (4-2691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2691
Schijnhuwelijken - Internetsites - Zoeken van contact - Federale politie - Cel Schijnhuwelijken en Computer crime unit (CCU) - Specifiek toezicht - Klachten - Maatregelen - Slachtoffers van schijnhuwelijken - Ondersteuning (4-4263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4263
Vervoersmogelijkheden voor personen met beperkte mobiliteit en de rechten van gehandicapte personen (Bekrachtiging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) (4-280)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 69-71 4-28 p. 69-71 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (4-828)      
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (4-1263)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Marleen Temmerman, Anne Delvaux en Sabine de Bethune en van de heer Marc Elsen
4-1263/1
p. 1-9 4-1263/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een grotere betrokkenheid van BelgiŽ in de strijd tegen HIV en aids in zwart Afrika (4-1213)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Nahima Lanjri en de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-1213/1
p. 1-7 4-1213/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux en Christiane Vienne en van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Marc Elsen en Yves Leterme
4-1185/1
p. 1-6 4-1185/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Amendementen nrs 15 en 16 van de heer Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-755/2
p. 8-9 4-755/2 p. 8-9 (PDF)
Vreemdelingen opgesloten in gesloten centra - Persoonlijke bezittingen - Bescherming - Grondwet - Wet van 15 september 1980 - Tegenstrijdigheid (4-3428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3428
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 71-73 4-9 p. 71-73 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen (Probleem van de mishandeling van ouderen op strafrechtelijk vlak) (4-384)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Francis Delpťrťe, Georges Dallemagne en Marc Elsen
4-384/1
p. 1-30 4-384/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten (4-422)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen, Georges Dallemagne en Francis Delpťrťe
4-422/1
p. 1-3 4-422/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst (4-374)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-374/1
p. 1-14 4-374/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Mobiele bewakingscamera's geplaatst door de politiediensten - Advies van de korpschef betreffende de plaatsing van camera's in niet-besloten plaatsen) (4-1149)      
  Amendementen nrs 12 tot 14 van de heer Marc Elsen
4-1149/2
p. 9-10 4-1149/2 p. 9-10 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende op de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen (Niet-tijdige betaling van sociale bijdragen - RSVZ) (4-1059)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heer Marc Elsen
4-1059/1
p. 1-4 4-1059/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten (Inkomensgarantie voor ouderen : uitkering voor ouderen die er niet in geslaagd zijn een loopbaan op te bouwen die lang genoeg is om toereikende inkomsten te krijgen als gevolg van persoonlijke omstandigheden - Wijziging KB 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden) (4-1006)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en Anne Delvaux
4-1006/1
p. 1-3 4-1006/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde korte bedrijfsstages te gebruiken als middel om vooroordelen weg te werken en discriminatie bij indienstnemingen te bestrijden (Vooroordelen tegen allochtone en/of onervaren jongeren, alsook tegen langdurig werklozen) (4-372)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen
4-372/1
p. 1-8 4-372/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen (4-385)      
  Voorstel van de heren Francis Delpťrťe, Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-385/1
p. 1-10 4-385/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten (Leden van de Interventiedienst of van de Arrestatiedienst van de bijzondere eenheden van de federale politie tegen wie klacht wordt ingediend met burgerlijke-partijstelling) (4-1036)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en mevrouw Vanessa Matz
4-1036/1
p. 1-3 4-1036/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit (Oprichting van een openbare instelling, die tot taak heeft de verbintenissen van de huurders m.b.t. de hoofdverblijfplaats te waarborgen - Instelling van een specifieke huurwaarborg die een voorrecht op het geldbedrag op de geÔndividualiseerde rekening combineert met een waarborg van het Fonds - Nietigheid van elke andere vorm van waarborg) (4-369)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen, Georges Dallemagne en Francis Delpťrťe
4-369/1
p. 1-11 4-369/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden (4-1191)      
  Voorstel van de heren Roland Duchatelet, Dirk Claes, Alain Courtois, Marc Elsen, Philippe Moureaux en Pol Van Den Driessche
4-1191/1
p. 1-8 4-1191/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning aan alle betrokkenen met de Belgische nationaliteit van een herstelpensioen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden (Wijziging art. 1 van de wet van 15 maart 1954) (4-1078)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-1078/1
p. 1-4 4-1078/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de regeling inzake verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en inzake palliatief verlof (Verlof voor bijstand aan een zwaar ziek kind : opheffing van het onderscheid tussen alleenstaande en samenwonende werknemers; uitbreiding tot onderwijzend personeel en personeel van de psycho-medisch-sociale centra - Palliatief verlof : verlenging van de maximumduur - Wijziging van art. 100 bis, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, van het KB van 12 augustus 1991 betreffende toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan personeelsleden van het onderwijs en de PMS-centra, van het KB van 22 maart 1995 inzake palliatief verlof, van het KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand van een zwaar ziek gezins- of familielid, van het KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van het KB van 10 juni 2002 betreffende toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan personeelsleden van de overheidsbedrijven) (4-1070)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heer Marc Elsen
4-1070/1
p. 1-6 4-1070/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, teneinde de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap te versnellen (4-674)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-674/1
p. 1-6 4-674/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 24 december 2002, teneinde te voorzien in sterkere, op de lage lonen gerichte verminderingen van de werkgeversbijdragen, om de kosten voor laaggeschoolde arbeid terug te dringen en de werkgelegenheidsgraad te verhogen (4-1346)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en van mevrouw Anne Delvaux
4-1346/1
p. 1-16 4-1346/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste (4-617)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux, Els Schelfhout en Miet Smet en de heren Georges Dallemagne, Wouter Beke, Dirk Claes en Marc Elsen
4-617/1
p. 1-6 4-617/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de overeenkomsten inzake mobiele telefonie te reglementeren en de naleving van de consumentenrechten te waarborgen (Abonnementenaanbod GSM -Bescherming tegen malafide handelspraktijken) (4-1085)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-1085/1
p. 1-6 4-1085/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden (4-1210)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-1210/1
p. 1-3 4-1210/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren (Reclame waarin wordt verwezen naar kinderfeesten - Minimumcriteria waaraan reclameboodschappen moeten voldoen om minderjarigen geen moreel of fysiek nadeel te berokkenen - Oprichting van een adviescommissie binnen de Raad voor het Verbruik - Verstrenging van de verplichtingen tot voorlichting van de minderjarige consument - Verbod op e-mailreclame voor minderjarigen die geen 12 jaar oud zijn) (4-383)      
  Voorstel van de heren Georges Dallemagne, Jean-Paul Procureur, Francis Dťlpťrťe en Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-383/1
p. 1-8 4-383/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan (Gemeente- of provincieraadslid, raadslid van een politiezone, OCMW-raadslid) (4-609)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-609/1
p. 1-2 4-609/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regeling van de dienstencheques uit te breiden en te veralgemenen (Uitbreiding van het activiteitsgebied - Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de gebruikers - Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de werknemers - De aankoopprijs van de dienstencheque stabiel maken - Het bedrag van de terugbetaling voor dienstencheques stabiliseren - Een einde maken aan de RSZ-afwijking voor "huisbedienden" teneinde die werknemers de mogelijkheid te bieden toe te treden tot de regeling - De overdracht van de PWA-activiteiten naar de regeling van de dienstencheques bespoedigen) (4-375)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Georges Dallemagne en Marc Elsen
4-375/1
p. 1-14 4-375/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, met hetoog op het verbieden van elk gebruik van nazisymbolen (4-1164)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Vanessa Matz en van de heren Francis Delpťrťe, Jean-Paul Procureur en Marc Elsen
4-1164/1
p. 1-4 4-1164/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar (4-649)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-649/1
p. 1-3 4-649/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (Verhelpen van discriminerende toestanden - Bekomen van een billijke inschaling - Voormalige korpsen van rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie - Arresten Grondwettelijk Hof) (4-1165)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Philippe Moureaux en Marc Elsen
4-1165/1
p. 1-5 4-1165/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek (Zie ook doc. 3-689) (4-880)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Wouter Beke en de dames Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-880/1
p. 1-37 4-880/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op te schorten (Artsen : numerus clausus) (4-608)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-608/1
p. 1-5 4-608/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, om de cumulatie toe te staan van het werknemerspensioen met de uitkeringen in geval van loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties teneinde palliatieve zorg te verstrekken, voor ouderschapsverlof of voor het bijstaan of verzorgen van een familielid (4-929)      
  Voorstel van de heer Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-929/1
p. 1-8 4-929/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde komaf te maken met een werkloosheidsval voor onvrijwillig deeltijdwerkers met een inkomensgarantie-uitkering (Gelijkstelling van de inkomensgarantie-uitkering aan een deel van de voltijdse werkloosheidsuitkering in verhouding tot de niet-gepresteerde arbeidstijd t.a.v. een voltijdse loopbaan) (4-402)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-402/1
p. 1-17 4-402/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiŽle bonus te waarborgen van ten minste 20 % vergeleken bij zijn vroegere situatie (want als de arbeid onvoldoende loont in vergelijking met het vervangingsinkomen en de daarmee gepaard gaande voordelen, worden de betrokkenen er niet toe aangezet een baan aan te nemen) (4-376)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-376/1
p. 1-17 4-376/1 p. 1-17 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999