S. 4-1185 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler
Nahima Lanjri    Philippe Mahoux    Anne Delvaux    Dirk Claes    Christiane Vienne    Marc Elsen    Yves Leterme   

recht op gezondheid
armoede
OMNIO
remgeld
ziekteverzekering
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1185/1 4-1185/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/2/2009
4-1185/2 4-1185/2 (PDF) Amendementen 5/1/2010
4-1185/3 4-1185/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/1/2010
4-1185/4 4-1185/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/2/2009   Indiening Doc. 4-1185/1 4-1185/1 (PDF)
19/2/2009   Inoverwegingneming
19/2/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/1/2010   Inschrijving op agenda
14/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
14/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o3) Hand. 4-108 Hand. 4-108 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/2/2009   Verzending naar commissie
23/6/2009   Inschrijving op agenda
23/6/2009   Niet behandeld
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Richard Fournaux
30/6/2009   Bespreking
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Hoorzitting met de heer Emmanuel Quitin, adjunct-administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
24/11/2009   Hoorzitting met de heer H. De Ridder, directeur-generaal van hetRIZIV
24/11/2009   Hoorzitting met de heer Herman Moeremans, voorzitter van het Syndidaat Vlaamse Huisartsen
24/11/2009   Hoorzitting met de heer Michel Vermeylen, voorzitter van de Association des Médecins de Famille
24/11/2009   Hoorzitting met mevrouw Ingrid Fleurquin, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
24/11/2009   Hoorzitting met mevrouw Renée Van der Veken, Nationale Vereniging van Socialistische Mutualiteiten
24/11/2009   Hoorzitting met professor Jan De Maeseneer, UGent
5/1/2010   Inschrijving op agenda
5/1/2010   Bespreking
5/1/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
5/1/2010   Aanneming na amendering
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1185/3 4-1185/3 (PDF)
12/1/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1185/4 4-1185/4 (PDF)
14/1/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/1/2010
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 30/6/2009, 24/11/2009, 5/1/2010, 12/1/2010