Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Nieuwkerke Andrť" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bank van De Post - Gegevens van de klanten - Kopie van de identiteitskaart (Personen die over meerdere rekeningen beschikken) (3-3346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4488 3-52 p. 4488 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-58
p. 5248 3-58 p. 5248 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer Van Nieuwkerke tot quaestor van de Senaat, ter vervanging van de heer Timmermans
3-76
p. 5 3-76 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2004-2005)      
  Benoeming van de heer Van Nieuwkerke tot quaestor van de Senaat
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2005-2006)      
  Benoeming van de heer Van Nieuwkerke tot quaestor van de Senaat
3-126
p. 4-5 3-126 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2006-2007)      
  Benoeming van de heer Van Nieuwkerke tot quaestor van de Senaat
3-180
p. 4 3-180 p. 4 (PDF)
Brandweerdiensten - Koninklijk besluit van 20 maart 2002 - Toepassing - Loonongelijkheid (Geldelijk in aanmerking nemen van de diensten verricht door vrijwilligers) (3-1850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2301-2302 3-33 p. 2301-2302 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2461-2462 3-34 p. 2461-2462 (PDF)
Brandweerdiensten - Reorganisatie (3-3621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4889-4891 3-55 p. 4889-4891 (PDF)
De dode bruinvissen aan onze kust (3-1089)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-159
p. 13-15 3-159 p. 13-15 (PDF)
De eventuele verruiming van de dienstencheques tot klein onderhoud en herstelling (3-1001)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-150
p. 28-30 3-150 p. 28-30 (PDF)
De luchtmachtbasis in Koksijde (Natuurbeheer van de duinen) (3-1414)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 81-82 3-153 p. 81-82 (PDF)
De oneigenlijke plaatsingen in de gemeenschapsinstellingen (Opname van moeilijk te begeleiden jongeren met een uitgesproken psychiatrische aandoening - Samenwerkingsakkoord) (3-1054)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-154
p. 20-22 3-154 p. 20-22 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Germeaux, Dedecker, Cheron en Van Nieuwkerke en mevrouw Nyssens
3-112
p. 92-94 3-112 p. 92-94 (PDF)
  3-112
p. 127 3-112 p. 127 (PDF)
De raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (Benoeming van de leden van de raad) (3-1027)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-152
p. 27 3-152 p. 27 (PDF)
De toepassing van het systeem 'ticket on line' door de NMBS (Gunsttarieven voorbehouden aan een beperkt publiek van PC-gebruikers - Discriminatie) (3-970)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-147
p. 11-12 3-147 p. 11-12 (PDF)
Dode bruinvissen aan onze kust - Toepasselijke wetgeving (3-4990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6678 3-67 p. 6678 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  de heer Van Nieuwkerke, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
3-76
p. 5 3-76 p. 5 (PDF)
FOD Justitie - Departement Gevangeniswezen - Personeel - Verlof om dwingende redenen van familiaal belang (3-2723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3490 3-44 p. 3490 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5612-5613 3-61 p. 5612-5613 (PDF)
FOD Justitie - Departement Gevangeniswezen - Personeel - Verlof om dwingende redenen van familiaal belang (3-2724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3458-3459 3-43 p. 3458-3459 (PDF)
Gerecht - Stand van zaken in het X1-dossier (Verzoek van mevrouw Regina Louf om, in het kader van het Dutroux-bis-dossier, bijkomende onderzoeksdaden te stellen) (3-3228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-48
p. 3994 3-48 p. 3994 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9648 3-87 p. 9648 (PDF)
Gerecht - Stand van zaken in het X1-dossier (Verzoek van mevrouw Regina Louf om, in het kader van het Dutroux-bis-dossier, bijkomende onderzoeksdaden te stellen) (3-4622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6265 3-65 p. 6265 (PDF)
Haven van Zeebrugge - Arbeidsveiligheid (3-7229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10087-10088 3-89 p. 10087-10088 (PDF)
Mede-eigendom - Syndici - Wantoestanden (Wanbeheer - Niet-naleving van wettelijke, statutaire of deontologische verplichtingen) (3-7221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9873-9874 3-88 p. 9873-9874 (PDF)
Mede-eigendom - Syndici - Wantoestanden (Wanbeheer - Niet-naleving van wettelijke, statutaire of deontologische verplichtingen) (3-7222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9900 3-88 p. 9900 (PDF)
Mine Ban Treaty Conference in Nairobi - Engagementen van BelgiŽ (Strijd tegen de anti-persoonsmijnen) (3-1840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2164-2165 3-31 p. 2164-2165 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1į, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling (Begrip "lichte vrachtauto" - Bepaalde terreinwagens en monovolumes) (3-1494)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1494/2
p. 1 3-1494/2 p. 1 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1492/6
p. 1-24 3-1492/6 p. 1-24 (PDF)
   Aanwending van de middelen die voorzien worden in de europese meerjarenbegroting om de Belgische groei en de werkgelegenheid te stimuleren
3-1492/6
p. 20 3-1492/6 p. 20 (PDF)
   Anti-rechtsmisbruikmaatregel inzake BTW
3-1492/6
p. 7 3-1492/6 p. 7 (PDF)
   Begrotingsbeleid - Begrotingsevenwicht
3-1492/6
p. 11 3-1492/6 p. 11 (PDF)
  3-1492/6
p. 18-19 3-1492/6 p. 18-19 (PDF)
   Belang van een goed overheidsbeheer voor de economie
3-1492/6
p. 15 3-1492/6 p. 15 (PDF)
   Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten - "Werkbonus" - Ambtenaren
3-1492/6
p. 6 3-1492/6 p. 6 (PDF)
   Belastingvermindering voor verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds ter reductie van de globale energiekost - Ethische beleggingen
3-1492/6
p. 9 3-1492/6 p. 9 (PDF)
   Biobrandstoffen : accijnsvrijstelling voor koolzaadolie
3-1492/6
p. 8 3-1492/6 p. 8 (PDF)
  3-1492/6
p. 9 3-1492/6 p. 9 (PDF)
   Competitiviteit van onze economie en onze ondernemingen
3-1492/6
p. 10-11 3-1492/6 p. 10-11 (PDF)
  3-1492/6
p. 13-14 3-1492/6 p. 13-14 (PDF)
  3-1492/6
p. 19 3-1492/6 p. 19 (PDF)
   De Post : onderwerping aan de vennootschapsbelasting i.p.v. aan de rechtspersonenbelasting
3-1492/6
p. 9 3-1492/6 p. 9 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek
3-1492/6
p. 15-16 3-1492/6 p. 15-16 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid
3-1492/6
p. 17 3-1492/6 p. 17 (PDF)
   Fiscale aanmoediging van energiebesparende uitgaven voor woningen
3-1492/6
p. 6 3-1492/6 p. 6 (PDF)
   Fiscale aftrekbaarheid van giften aan het Paleis voor Schone Kunsten
3-1492/6
p. 6 3-1492/6 p. 6 (PDF)
   Fiscale definitie "lichte vrachtauto" (Auto's - Verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling, aanvullende verkeersbelasting, accijnscompenserende belasting, BTW)
3-1492/6
p. 6 3-1492/6 p. 6 (PDF)
  3-1492/6
p. 9-10 3-1492/6 p. 9-10 (PDF)
  3-1492/6
p. 21 3-1492/6 p. 21 (PDF)
   Fiscale heffing op obligatiefondsen en fondsen die voor meer dan 40% in vastrentende effecten beleggen
3-1492/6
p. 7 3-1492/6 p. 7 (PDF)
  3-1492/6
p. 21 3-1492/6 p. 21 (PDF)
   Fiscale regularisatie (Aangifte van sommen, waarden en inkomsten met het oog op het bekomen van een regularisatie-attest mits betaling van het normaal verschuldigde belastingtarief : inkomstenbelastingen en BTW)
3-1492/6
p. 7 3-1492/6 p. 7 (PDF)
  3-1492/6
p. 20 3-1492/6 p. 20 (PDF)
   Investeren in de economische groei
3-1492/6
p. 13 3-1492/6 p. 13 (PDF)
   Meer mensen aan het werk en anders werken
3-1492/6
p. 15-18 3-1492/6 p. 15-18 (PDF)
   Onderzoek-Ontwikkeling
3-1492/6
p. 19 3-1492/6 p. 19 (PDF)
   Oprichting Fonds ter reductie van de globale energiekost (Duurzame ontwikkeling) - Oprichting door de Federale Investeringsmaatschappij - Bevordering van besparingen op de energiekost in particuliere woningen voor de meest behoeftigen en verstrekking van goedkope leningen
3-1492/6
p. 3-5 3-1492/6 p. 3-5 (PDF)
   Overdracht aan de Staat van de eerste-pijler-pensioenverplichtingen van de publiekrechtelijke instellingen t.a.v. het statutair personeel - Pensioenfondsen
3-1492/6
p. 11-12 3-1492/6 p. 11-12 (PDF)
   Responsabilisering van de deelgebieden inzake werkloosheidsverzekering en ziekteverzekering
3-1492/6
p. 14-15 3-1492/6 p. 14-15 (PDF)
   Toelage aan particulieren voor leveringen van huisbrandolie
3-1492/6
p. 8-9 3-1492/6 p. 8-9 (PDF)
   Toestand van de overheidsfinanciŽn
3-1492/6
p. 11 3-1492/6 p. 11 (PDF)
   Verhoging van de vermindering van het tarief toegekend aan bedrijven met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling - Aanpassing tarieven voor gasolie en ongelode benzine, gebruikt als motorbrandstof
3-1492/6
p. 8 3-1492/6 p. 8 (PDF)
   Verlaagd BTW-tarief (6%) op renovatiewerken
3-1492/6
p. 20 3-1492/6 p. 20 (PDF)
   Vervanging van het opleggen van administratieve boetes aan ondernemingen die laattijdig hun jaarrekening neerleggen door een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor opsporing en opvolging van ondernemingen in financiŽle moeilijkheden (Wijziging Wetboek van vennootschappen)
3-1492/6
p. 2-3 3-1492/6 p. 2-3 (PDF)
  3-1492/6
p. 21 3-1492/6 p. 21 (PDF)
   Wijzigingen aan de jaarlijkse taks op levensverzekeringspremies
3-1492/6
p. 7 3-1492/6 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1986/3
p. 1-35 3-1986/3 p. 1-35 (PDF)
   BTW : fraudebestrijding en betere inning van de belastingen
3-1986/3
p. 2-4 3-1986/3 p. 2-4 (PDF)
   BTW-tarieven - Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden : verlaagd tarief van 6 pct.
3-1986/3
p. 12-13 3-1986/3 p. 12-13 (PDF)
   BTW-tarieven - Arbeidsintensieve diensten
3-1986/3
p. 12 3-1986/3 p. 12 (PDF)
   BTW-tarieven - Sociale huisvesting
3-1986/3
p. 12 3-1986/3 p. 12 (PDF)
   Bestrijding van belastingfraude en -ontwijking : weigering van het recht op aftrek
3-1986/3
p. 10-11 3-1986/3 p. 10-11 (PDF)
   Bijdrage aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
3-1986/3
p. 21-22 3-1986/3 p. 21-22 (PDF)
   Diensten van tussenpersonen in de vastgoedsector - Goederen gelegen buiten de Gemeenschap
3-1986/3
p. 9 3-1986/3 p. 9 (PDF)
   Externe mobiliteit - Behoud pensioenrechten Belgacom
3-1986/3
p. 24 3-1986/3 p. 24 (PDF)
   Externe mobiliteit - Wedertewerkstelling van vastbenoemde personeelsleden van autonome overheidsbedrijven
3-1986/3
p. 22-23 3-1986/3 p. 22-23 (PDF)
  3-1986/3
p. 25-26 3-1986/3 p. 25-26 (PDF)
   Fiscaal stelsel voor gefabriceerde tabak
3-1986/3
p. 17 3-1986/3 p. 17 (PDF)
   Fraudebestrijding en betere inning van de belastingen - Administratief bewarend beslag op verdachte goederen
3-1986/3
p. 2-3 3-1986/3 p. 2-3 (PDF)
  3-1986/3
p. 18 3-1986/3 p. 18 (PDF)
   Fraudebestrijding en betere inning van de belastingen - Bevoegdheid van de gewestelijke directeur om een beslissing te nemen tot sluiting van de vestiging waarin de belastingplichtige zijn economische activiteit uitoefent
3-1986/3
p. 3 3-1986/3 p. 3 (PDF)
  3-1986/3
p. 3 3-1986/3 p. 3 (PDF)
  3-1986/3
p. 18 3-1986/3 p. 18 (PDF)
  3-1986/3
p. 19 3-1986/3 p. 19 (PDF)
  3-1986/3
p. 20 3-1986/3 p. 20 (PDF)
  3-1986/3
p. 21 3-1986/3 p. 21 (PDF)
   Fraudebestrijding en betere inning van de belastingen - Meldingsplicht van bank-, wissel-, krediet en spaarinstellingen ; vaststelling van de vermogenstoestand van de belastingplichtige
3-1986/3
p. 4 3-1986/3 p. 4 (PDF)
   Gebruik voor privť-doeleinden van een woning in een tot het bedrijf behorend gebouw - Niet-gelijkstelling met verpachting en verhuur van onroerende goederen
3-1986/3
p. 8 3-1986/3 p. 8 (PDF)
   Herziening van de in aftrek gebrachte belasting inzake onlichamelijke goederen die worden afgeschreven, alsook inzake werk in onroerende staat verricht door huurders van onroerende goederen
3-1986/3
p. 10 3-1986/3 p. 10 (PDF)
   HiŽrarchie van de BTW-tarieven
3-1986/3
p. 11 3-1986/3 p. 11 (PDF)
   Laattijdige betaling van facturen door de overheid
3-1986/3
p. 18 3-1986/3 p. 18 (PDF)
   Landsverdediging - Oprichting Fonds betreffende de organisatie van het verkeer van uitzonderlijk vervoer
3-1986/3
p. 26-27 3-1986/3 p. 26-27 (PDF)
   Maatstaf van heffing voor handelingen verricht tussen partijen verenigd door een bijzondere band (Normale waarde)
3-1986/3
p. 9-10 3-1986/3 p. 9-10 (PDF)
  3-1986/3
p. 20 3-1986/3 p. 20 (PDF)
   Nationale Kas voor Rampenschade - Financiering
3-1986/3
p. 15 3-1986/3 p. 15 (PDF)
  3-1986/3
p. 17 3-1986/3 p. 17 (PDF)
   Omvorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur tot een autonoom overheidsbedrijf
3-1986/3
p. 24-25 3-1986/3 p. 24-25 (PDF)
   Oprichting door de Staat van een commerciŽle vastgoedmaatschappij - Realiseren van verkoops-, overdrachts-, promotie-, ontwikkelings- en investeringsactiviteiten inzake onroerende goederen en verzekeren van het beheer van onroerende goederen of van reŽle immobiliŽnrechten - SOPIMA - Uitsluiting van gerechtsgebouwen
3-1986/3
p. 18 3-1986/3 p. 18 (PDF)
   Personenbelasting - Bevriezing van de herschatting van het KI ingevolge uitgevoerde werken voor vernieuwing van bepaalde woningen
3-1986/3
p. 6 3-1986/3 p. 6 (PDF)
   Personenbelasting - Lastenverlaging op overuren (sociale bijdragen)
3-1986/3
p. 6 3-1986/3 p. 6 (PDF)
   Personenbelasting - Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand
3-1986/3
p. 6 3-1986/3 p. 6 (PDF)
   Personenbelasting - Vermindering voor uitgaven ter vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen
3-1986/3
p. 5-6 3-1986/3 p. 5-6 (PDF)
  3-1986/3
p. 19 3-1986/3 p. 19 (PDF)
   Personenbelasting - Vermindering voor uitgaven ter verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115gram/CO2/km of van een dieselvoertuig uitgerust met roetfilter
3-1986/3
p. 5 3-1986/3 p. 5 (PDF)
   Personenbelasting - Vermindering voor werken met het oog op energiebesparing (o.a. huurders, onderhoud stookketel) : verhoging van het bedrag
3-1986/3
p. 4-5 3-1986/3 p. 4-5 (PDF)
   Regie der Gebouwen - Staatswaarborg onder vorm van borgstelling (Bouw van het nieuwe gerechtsgebouw te Gent)
3-1986/3
p. 14-15 3-1986/3 p. 14-15 (PDF)
   Rekenhof - In overeenstemming brengen van de wet met de filosofie van het nieuwe boekhoudsysteem
3-1986/3
p. 21 3-1986/3 p. 21 (PDF)
   Schattingsprocedure - BTW
3-1986/3
p. 10 3-1986/3 p. 10 (PDF)
   Statuut van publiekrechtelijke lichamen - Onderwerping van de ondergeschikte besturen (gemeenten, OCMW's, e.a.) aan de BTW voor werken aan gebouwen
3-1986/3
p. 7-8 3-1986/3 p. 7-8 (PDF)
  3-1986/3
p. 19 3-1986/3 p. 19 (PDF)
  3-1986/3
p. 20 3-1986/3 p. 20 (PDF)
  3-1986/3
p. 21 3-1986/3 p. 21 (PDF)
   Strafrechtelijke boetes - Verhoging van het maximumbedrag van penale boetes dat de correctionele rechter mag uitspreken
3-1986/3
p. 7 3-1986/3 p. 7 (PDF)
   Strijd tegen de BTW-carrouselfraude
3-1986/3
p. 10-11 3-1986/3 p. 10-11 (PDF)
   Terugstorting van de ongebruikte middelen door NMBS-Holding, NMBS en Infrabel
3-1986/3
p. 25 3-1986/3 p. 25 (PDF)
   Vennootschapsbelasting - Onderwerping van voordelen van alle aard aan het regime van de afzonderlijke aanslag van 300 pct.
3-1986/3
p. 6 3-1986/3 p. 6 (PDF)
  3-1986/3
p. 20 3-1986/3 p. 20 (PDF)
   Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van wetenschappelijk personeel
3-1986/3
p. 7 3-1986/3 p. 7 (PDF)
   Wetboek Registratierechten - Registratie van huurcontracten
3-1986/3
p. 13-14 3-1986/3 p. 13-14 (PDF)
  3-1986/3
p. 18 3-1986/3 p. 18 (PDF)
  3-1986/3
p. 19 3-1986/3 p. 19 (PDF)
   Wetboek Successierechten - Verhoging van het maximumbedrag van strafrechtelijke boetes
3-1986/3
p. 14 3-1986/3 p. 14 (PDF)
   Wetboek Zegelrechten - Registratie van huurcontracten
3-1986/3
p. 14 3-1986/3 p. 14 (PDF)
   Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen - Verzekering rechtsbijstand
3-1986/3
p. 14 3-1986/3 p. 14 (PDF)
   Wettelijke intrest : Euribor-rentevoet ; wettelijke rentevoet in fiscale zaken
3-1986/3
p. 15-17 3-1986/3 p. 15-17 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (3-1987)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1987/3
p. 1 3-1987/3 p. 1 (PDF)
Palliatieve thuiszorg - Diamorfine - Terugbetaling (3-2827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3649-3650 3-45 p. 3649-3650 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3831-3832 3-46 p. 3831-3832 (PDF)
Politieke gevangenen 1940-1945 - Eretekens in de nationale Orden (3-1419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1674 3-27 p. 1674 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1895-1896 3-28 p. 1895-1896 (PDF)
RIZIV - Geneesmiddelen die vanuit het buitenland moeten ingevoerd worden - Terugbetaling (3-1831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2230 3-32 p. 2230 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2605-2607 3-35 p. 2605-2607 (PDF)
Rijden met mentoestellen op de openbare weg - Behalen van een B-brevet - Verplichting (3-2265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2899 3-38 p. 2899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3783 3-45 p. 3783 (PDF)
Station Brugge - Bewaakte fietsstallingen (3-3466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4611 3-53 p. 4611 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
Bul. 3-74
p. 7958-7959 3-74 p. 7958-7959 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in BelgiŽ" (3-2354)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-2354/3
p. 1-3 3-2354/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte (3-2023)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-2023/3
p. 1-6 3-2023/3 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen (Regeling waarbij de federale instellingen of administraties aan de gemeenschapsinstellingen of -administraties meedelen welke belastingplichtigen beantwoorden aan de criteria voor het toekennen van een studiebeurs) (3-1450)      
  Voorstel van de heer Van Nieuwkerke
3-1450/1
p. 1-5 3-1450/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het gebruik van Tax-on-web (Belastingaangifte in de personenbelasting via internet) (3-1323)      
  Voorstel van de heren Van Nieuwkerke en Koninckx
3-1323/1
p. 1-3 3-1323/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake antipersoonsmijnen, antihanteerbaarheidmechanismen en clustermunitie (Verbod op het gebruik, de productie en het stockeren van clustermunitie) (3-1258)      
  Voorstel van de heer Van Nieuwkerke
3-1258/1
p. 1-4 3-1258/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Voorstel van de heer Van Nieuwkerke
3-1072/1
p. 1-3 3-1072/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om de snelheidsbeperkingen van 90 km/u op de zogenaamde secundaire wegen terug te brengen tot 70 km/u (3-1315)      
  Voorstel van de heren Koninckx en Van Nieuwkerke
3-1315/1
p. 1-5 3-1315/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij (ICT-beleid) (3-1430)      
  Amendementen nrs 13 tot 22 van de heer Van Nieuwkerke en mevrouw Zrihen
3-1430/3
p. 1-7 3-1430/3 p. 1-7 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Zrihen en de heer Van Nieuwkerke
3-159
p. 83 3-159 p. 83 (PDF)
  3-159
p. 132-133 3-159 p. 132-133 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft (Doen vervallen van de bepaling die stelt dat een bestuurder die voorrang van rechts heeft, deze verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben) (3-1703)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1703/1
p. 1-4 3-1703/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen (Verbod op het links inhalen van een motorfiets of bromfiets in bepaalde gevallen) (3-1705)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1705/1
p. 1-4 3-1705/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde bankdiensten (Vergroten van de concurrentie tussen de banken - Vergemakkelijken van de mobiliteit van de consumenten - Kosteloos afsluiten van een rekening) (3-2416)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-2416/2
p. 1-12 3-2416/2 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid (Verkeersveiligheidsfonds - Overeenkomsten met de politiezones) (3-1427)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1427/3
p. 1-6 3-1427/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-133
p. 40-44 3-133 p. 40-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (3-1811)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1811/2
p. 1-3 3-1811/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1447)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1447/4
p. 1-6 3-1447/4 p. 1-6 (PDF)
   Beperking van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren en sanctionering van het misbruik van de beroepstitel ; uitzonderingen op het beroepsgeheim
3-1447/4
p. 4 3-1447/4 p. 4 (PDF)
  3-1447/4
p. 4 3-1447/4 p. 4 (PDF)
   Collectief beheer van de beleggingsportefeuilles : uitbreiding van de wet van 20 juli 2004 tot vennootschappen die zich bezig houden met het beheer van de portefeuilles van ICB's
3-1447/4
p. 3 3-1447/4 p. 3 (PDF)
   Manier waarop de Belgische Staat de BTW betaalt verschuldigd aan de NIRAS in het kader van de sanering van de nucleaire passiva BP1/BP2
3-1447/4
p. 4 3-1447/4 p. 4 (PDF)
   Minimumbedragen voor dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van spoorwegondernemingen
3-1447/4
p. 4-5 3-1447/4 p. 4-5 (PDF)
   Misbruik van de beroepstitel : gelijkaardige sancties voor accountants en belastingconsulenten enerzijds, boekhouders(-fiscalisten) anderzijds
3-1447/4
p. 4 3-1447/4 p. 4 (PDF)
   Ontbinding van de Amortisatiekas en overname van haar opdrachten door FOD FinanciŽn, Thesaurie - Aankoop van gedematerialiseerde effecten door de Thesaurie
3-1447/4
p. 3 3-1447/4 p. 3 (PDF)
   Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen die een voertuig onverzekerd of zonder kenteken in het verkeer hebben gebracht
3-1447/4
p. 3 3-1447/4 p. 3 (PDF)
   Thesauriebewijzen : verlaging van de minimumcoupures (Consolidatie van de overheidsschuld)
3-1447/4
p. 2 3-1447/4 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-2121/3
p. 1-10 3-2121/3 p. 1-10 (PDF)
   Aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek en bestrijding van de braindrain : belasting aan een afzonderlijk tarief van de vergoedingen die de onderzoekers krijgen van erkende onderzoeksinstellingen, in het kader van de commercialisering van sommige uitvindingen en ontdekkingen
3-2121/3
p. 2 3-2121/3 p. 2 (PDF)
   Hoofdelijke aansprakelijkheid van de BTW-belastingplichtigen die deel uitmaken van een BTW-eenheid en dus als ťťn belastingplichtige worden aangemerkt
3-2121/3
p. 2 3-2121/3 p. 2 (PDF)
  3-2121/3
p. 3-4 3-2121/3 p. 3-4 (PDF)
   Invoering van de bemiddeling inzake BTW, inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, successie en registratie en inzake douane en accijnzen
3-2121/3
p. 3 3-2121/3 p. 3 (PDF)
  3-2121/3
p. 4-5 3-2121/3 p. 4-5 (PDF)
   Slapende rekeningen : instelling van meer transparantie en aansporing van de banken tot actief onderzoek naar de titularis
3-2121/3
p. 6-7 3-2121/3 p. 6-7 (PDF)
   Voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales : omvorming van het Opvolgingscomitť in een Commissie voor nucleaire voorzieningen en mogelijkheid om geld uit het nucleair passief aan niet-kernexploitanten te lenen tegen een lagere rentevoet dan de marktrente
3-2121/3
p. 5-6 3-2121/3 p. 5-6 (PDF)
   Vrijstelling van belastingen van premies en kapitaal- en intrestsubsidies door Gewestelijke instellingen toegekend aan vennootschappen om het onderzoek en de ontwikkeling aan te moedigen
3-2121/3
p. 3 3-2121/3 p. 3 (PDF)
  3-2121/3
p. 5 3-2121/3 p. 5 (PDF)
   Vrijstelling van meerwaarden gerealiseerd bij vervreemding van binnenschepen bestemd voor de commerciŽle vaart op voorwaarde van herbelegging
3-2121/3
p. 3 3-2121/3 p. 3 (PDF)
  3-2121/3
p. 4 3-2121/3 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie (Sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen - Werkgelegenheidsbeleid - Ontwikkeling van de lokale dienstenwerkgelegenheid - ActiviteitencoŲpťratieven - Overlegcomitť - Vennootschappen met sociaal oogmerk - Sociale inschakelingseconomie) (3-1459)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1459/2
p. 1-7 3-1459/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 (3-2417)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-2417/2
p. 1-2 3-2417/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 127 3-216 p. 127 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 33 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Vluchtmisdrijf - Rijden zonder rijbewijs - Opheffing van het verval van het recht tot sturen) (3-2124)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-2124/3
p. 1-3 3-2124/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Omzetting richtlijn "oneerlijke handelspraktijken" - Harmonisatie van de consumentenbescherming en bevordering van het grensoverschrijdende handelsverkeer binnen de EU - Verbod op oneerlijke praktijken die het economische gedrag van de consumenten verstoren - Misleidende en vergelijkende reclame) (3-2407)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-2407/2
p. 1-4 3-2407/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 51 3-214 p. 51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ten einde recidive voor vluchtmisdrijven strenger te bestraffen (3-2125)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-2125/3
p. 1-3 3-2125/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel dat ertoe strekt te waarborgen dat zichtrekeningen bij kredietinstellingen kosteloos kunnen worden gesloten (3-1406)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1406/2
p. 1 3-1406/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van submunitie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie) (3-1968)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1968/4
p. 1-8 3-1968/4 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik (3-1606)      
  Verslag van de heer Van Nieuwkerke
3-1606/2
p. 1-10 3-1606/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie) (Clusterbommen of splinterbommen : invoeren van een verbod) (3-1152)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Van Nieuwkerke
3-123
p. 53 3-123 p. 53 (PDF)
  3-123
p. 102 3-123 p. 102 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie, wat de antihanteerbaarheidsmechanismen betreft (Follow-up van het Verdrag van Ottawa - Mechanisme, bestemd voor het beschermen van een mijn dat in werking wordt gesteld wanneer een poging wordt gedaan de mijn te manipuleren, wordt beschouwd als antipersoonsmijn) (3-1042)      
  Voorstel van de heer Van Nieuwkerke
3-1042/1
p. 1-4 3-1042/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen (Rituele slachtingen : opheffen van de uitzonderingen en verplichting tot etikettering) (3-808)      
  Amendement nr 11 van de heren Van Nieuwkerke en Vandenhove
3-808/8
p. 1-2 3-808/8 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999