Auteurs- en sprekersregister betreffende "Germeaux Jacques" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Autopsie bij wiegendood (Uitvoeringsbesluiten en financiering) (3-489)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-95
p. 68-69 3-95 p. 68-69 (PDF)
Buitenlandse zorgverstrekkers - Gelijkstelling van diploma's en studiegetuigschriften - Europese professionele identiteitskaart (3-3949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5356-5357 3-59 p. 5356-5357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5864-5865 3-62 p. 5864-5865 (PDF)
Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden - XXXe COSAC, Rome 6 en 7 oktober 2003 (3-237)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Germeaux (S) en Moriau (K)
   Ontwerp van Europees grondwettelijk verdrag - Nabuurschapsbeleid van de EU : Middellandse zee, Balkan, Oost-Europa - Trojkasecretariaat van COSAC - Rol van de regionale parlementen bij COSAC - Wijziging van het reglement van COSAC
3-237/1
p. 1-43 3-237/1 p. 1-43 (PDF)
De Europese maatregelen inzake het autorijden met de lichten aan overdag (3-920)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-142
p. 26-27 3-142 p. 26-27 (PDF)
De aanbeveling van de Raad van Europa betreffende de harmonisatie van de regels inzake de gerechtelijk geneeskundige autopsie (3-488)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 35-36 3-90 p. 35-36 (PDF)
De aangekondigde initiatieven tegen het roken ("Reglementitis" in ons land - Invloed van passief rokers op de gezondheid) (3-109)      
  Vraag om uitleg van de heer Dedecker aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-41
p. 112-118 3-41 p. 112-118 (PDF)
De aanpak van dopinggebruik (Erkenning van synthetische producten als doperende producten - Overproductie door farmaceutische bedrijven) (3-1063)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 47-49 3-131 p. 47-49 (PDF)
De achterstand in de sector van de beroepsziekten (3-264)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-60
p. 52-53 3-60 p. 52-53 (PDF)
De autopsie bij wiegendood (Uitvoeringsbesluiten - Financiering) (3-178)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-41
p. 24-25 3-41 p. 24-25 (PDF)
De besparingen in de cardiale revalidatie (3-750)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-108
p. 77-79 3-108 p. 77-79 (PDF)
De cross border leasetransacties (Gemeenten die met behulp van Amerikaanse investeerders hun riolering willen te gelde maken - Constructie om de betaling van roerende voorheffing te vermijden - Rulingaanvraag - Mogelijke witwaspraktijken) (3-205)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 18-19 3-44 p. 18-19 (PDF)
De enorme inkomenskloof tussen huisartsen en specialisten (3-844)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 23-25 3-132 p. 23-25 (PDF)
De erkenning van centra voor de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) (Erkenning van de referentiecentra - AZ-VUB - Erkenning van invaliditeit) (3-176)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-47
p. 80-82 3-47 p. 80-82 (PDF)
De functie Directeur Medische Hulpverlening (DMH) (3-749)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-108
p. 75-77 3-108 p. 75-77 (PDF)
De hormonenbestrijding door de federale politie (3-425)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-83
p. 28-29 3-83 p. 28-29 (PDF)
De knelpuntennota van het Limburgs Platform Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (FOD Justitie - Justitiehuizen) (3-558)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 30-31 3-95 p. 30-31 (PDF)
De koppeling van de accreditering van huisartsen aan het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen (versus positieve incentive voor huisartsen - Generieke geneesmiddelen) (3-760)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-121
p. 14-15 3-121 p. 14-15 (PDF)
De kostprijs van geneesmiddelen (Te hoge prijzen - Farmaceutische industrie - Systeem van openbare aanbestedingen) (3-413)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-83
p. 55-57 3-83 p. 55-57 (PDF)
De kredieten voor de functie "Directeur Medische Hulpverlening" in de provincie Limburg (CoŲrdinatie van de medische interventies bij afkondiging van een medisch rampenplan) (3-702)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-104
p. 78-80 3-104 p. 78-80 (PDF)
De leugendetector als beveiligingstechniek op luchthavens (Techniek van stemanalyse GK-1) (3-1162)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 31-33 3-137 p. 31-33 (PDF)
De onrust bij de studenten kinesitherapie (Contingentering van kinesitherapeuten - Riziv-erkenning voor zelfstandige kinesisten) (3-711)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van de Casteele aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Indiening van moties
3-104
p. 82-83 3-104 p. 82-83 (PDF)
De opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra (Bezoek van parlementsleden aan het gesloten vluchtelingencentrum 127bis in Steenokkerzeel)      
  Debat
3-119
p. 8-18 3-119 p. 8-18 (PDF)
De opvang van comapatiŽnten (3-89)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 50-51 3-36 p. 50-51 (PDF)
De parkeerkaart voor artsen (en ander medisch personeel, af te leveren door de gemeente) (3-660)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 92-93 3-110 p. 92-93 (PDF)
De plannen met het Sint-Pietersziekenhuis te Leuven (Schadeloosstellingspremie voor het technische blok - Bouwtoelating voor de derde vleugel - Bedrag afschrijvingen) (3-824)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 11-12 3-131 p. 11-12 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Verslag van de heren Germeaux en Wilmots
3-366/1
p. 1-198 3-366/1 p. 1-198 (PDF)
  Tweede verslag van de heren Germaux en Wilmots
3-366/3
p. 1-5 3-366/3 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heren Germeaux en Wilmots, na terugzending door de plenaire vergadering
3-366/6
p. 1-2 3-366/6 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-112
p. 27-42 3-112 p. 27-42 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Germeaux, Dedecker, Cheron en Van Nieuwkerke en mevrouw Nyssens
3-112
p. 92-94 3-112 p. 92-94 (PDF)
  3-112
p. 127 3-112 p. 127 (PDF)
De risico's van het gebruik van ioniserende branddetectoren (Verspreiding van radioactieve bestanddelen in de lucht via afvalverbranding) (3-211)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-52
p. 35-37 3-52 p. 35-37 (PDF)
De rol van de huisarts bij preventieve darmkankerscreening (Verschil in aanpak tussen de federale overheid en de gemeenschappen - GeÔntegreerd zorgprogramma) (3-1284)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 55-57 3-146 p. 55-57 (PDF)
  3-146
p. 57-58 3-146 p. 57-58 (PDF)
De sluiting van postkantoren (Genk 2) (3-227)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 15-16 3-45 p. 15-16 (PDF)
De tegemoetkomingen in het kader van de mantelzorg (Repercussies van de vergoeding in het raam van de zorgverzekering op de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering of het statuut van de mantelzorger) (3-90)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 42-43 3-36 p. 42-43 (PDF)
De terugbetaling van patiŽntenvervoer (PatiŽnten opgenomen in een rust- en verzorgingstehuis - Ambulante consultatie in een privaat ziekenhuis of bij een huisarts) (3-127)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-45
p. 50-51 3-45 p. 50-51 (PDF)
De treinverbinding Genk-Brussel (Duur van het traject voor de pendelaars - Aansluiting van trein en bus) (3-1119)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-133
p. 68-69 3-133 p. 68-69 (PDF)
De vaccinatie tegen het vogelgriepvirus (Ophokplicht - Bewustmaking van de bevolking) (3-1025)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-152
p. 27-32 3-152 p. 27-32 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen inzake orgaantransplantatie en hondsdolheid (3-589)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 38-40 3-98 p. 38-40 (PDF)
De verspreiding van het vogelgriepvirus (Oprukkende pandemie bij vogels - Ophokplicht versoepeld tot een afschermplicht - Vaccinatieplan voor dierentuinen en vogelparken) (3-1013)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-151
p. 8-11 3-151 p. 8-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Germeaux, gecoŲpteerd senator
3-3
p. 8 3-3 p. 8 (PDF)
Hartziekten - Multidisciplinaire cardiale revalidatie - Schrapping van indicaties in de lijst van revalideerbare aandoeningen (3-3720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5082-5083 3-57 p. 5082-5083 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5666-5667 3-61 p. 5666-5667 (PDF)
Herziening van artikel 68, ß2, van de Grondwet teneinde de stemplicht af te schaffen (voor de rechtstreekste verkiezing van de Senaat) (3-825)      
  Voorstel van de heer Germeaux c.s.
3-825/1
p. 1-3 3-825/1 p. 1-3 (PDF)
Het autorijden met de lichten aan overdag      
  Debat
3-123
p. 10-14 3-123 p. 10-14 (PDF)
Het connexisme in de medische beeldvorming (Voorschrijfgedrag - Overconsumptie - Radiologen) (3-175)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-47
p. 78-80 3-47 p. 78-80 (PDF)
Het gevaar voor de volksgezondheid in de omgeving van het industrieterrein Genk-Zuid (Luchtverontreiniging - Bevoegdheidsverdeling) (3-895)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-139
p. 15-17 3-139 p. 15-17 (PDF)
Het grensoverschrijdend patiŽntenverkeer (Werkgroepen op Europees niveau - Centres of reference - Deelname van BelgiŽ - Ziekenhuizen met topspecialisten) (3-681)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 63-64 3-102 p. 63-64 (PDF)
Het misbruik van de spoedgevallendiensten (3-403)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-73
p. 20-23 3-73 p. 20-23 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Het toegenomen aantal Nederlandse cannabisplantages op Belgisch grondgebied (Weerslag van de hardere Nederlandse aanpak) (3-953)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-146
p. 7-10 3-146 p. 7-10 (PDF)
Het toegenomen brandgevaar door het huidige fabricageproces van huishoudtoestellen (Apparatuur verwerkt met gemakkelijk ontvlambare kunststof) (3-850)      
  Mondelinge vraag van de heer Germaux aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-133
p. 32-33 3-133 p. 32-33 (PDF)
Het verzekeren van risico's bij activiteiten van verenigingen (Syndroom van Guillain-Barrť ontwikkeld na het eten van kippenvlees tijdens een barbecue met verlamming als gevolg - Sensibilisering van de verenigingen) (3-114)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 111-112 3-41 p. 111-112 (PDF)
Het vogelgriepvirus en de "early warning"-capaciteiten van Singapore (Risico van een wereldwijde epidemie [Pandemie] - Bevoorrading met antivirale geneesmiddelen - Contacten met Singapore) (3-897)      
  Vraag om uitleg van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-117
p. 39-43 3-117 p. 39-43 (PDF)
LongpatiŽnten - Risico op ondervoeding - Kwaliteitslabel voor ziekenhuizen (3-4288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5521-5522 3-60 p. 5521-5522 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7061-7062 3-69 p. 7061-7062 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Invoering in Vlaanderen van de Elia-heffing op elektriciteit (Liberalisering van de markt - Compensatie voor de gemeenten)
3-90
p. 47 3-90 p. 47 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Gezond economisch beleid - Crisis bij Ford Genk
3-16
p. 32-33 3-16 p. 32-33 (PDF)
Rol van de Senaat      
  3-112
p. 93 3-112 p. 93 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker (3-792)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heren Vankrunkelsven en Germeaux
3-792/2
p. 1-2 3-792/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over alternatieven voor de problematiek rond de luchthaven Brussel-Nationaal (Studie in samenwerking met de buurlanden over een nieuwe locatie hetzij op het vasteland, hetzij op een kunstmatig eiland in de Noordzee) (3-1483)      
  Voorstel van de heer Germeaux
3-1483/1
p. 1-3 3-1483/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van motorvoertuigverlichting overdag (Verkeersveiligheid - Zichtbaarheid) (3-1481)      
  Voorstel van de heren Germeaux en Koninckx
3-1481/1
p. 1-8 3-1481/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen (voor de rechtstreekse verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-830)      
  Voorstel van de heer Germeaux c.s.
3-830/1
p. 1-2 3-830/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch Comitť voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verplichte ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling van een onderhoudsgeld (Loondelegatie) (3-971)      
  Voorstel van de heren Willems en Germeaux
3-971/1
p. 1-5 3-971/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 3ter in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Persoonsgebonden assistentiebudget voor gehandicapten - Vermoeden van arbeidscontract tussen de titularis van het budget en de assistent - Indienstneming, door een gehuwde, van de echtgenoot of van een bloed- of aanverwant) (3-779)      
  Voorstel van mevrouw Van de Casteel en de heer Germeaux
3-779/1
p. 1-4 3-779/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (Cannabisgebruikers : definitie van "problematisch gebruik" en "openbare overlast") (3-1002)      
  Voorstel van de heren Vankrunkelsven en Germeaux
3-1002/1
p. 1-5 3-1002/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 68 tot 68quinquies van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en tot invoering van de geleidelijke afschaffing van de bij die artikelen bepaalde afhouding op de pensioenen (Geleidelijke afschaffing van de solidariteitsbijdrage t.l.v. gepensioneerden) (3-457)      
  Voorstel van mevrouw Defraigne en de heer Germeaux
3-457/1
p. 1-4 3-457/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen van het Kieswetboek over de sanctie op de stemplicht (De vervanging van de stemplicht door het stemrecht impliceert dat de sancties op de niet-naleving van de stemplicht worden opgeheven) (3-826)      
  Voorstel van de heer Germeaux c.s.
3-826/1
p. 1-2 3-826/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 18 juli 1985 betreffende de bekendmaking van de opiniepeilingen en de toekenning van de titel "Opiniepeilingsinstituut" (3-970)      
  Voorstel van de heren Willems en Germeaux
3-970/1
p. 1-3 3-970/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
3-97
p. 102 3-97 p. 102 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, ß 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (Opheffing van de onverenigbaarheid van de hoedanigheid van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro met de hoedanigheid van lid van het Raadgevend Comitť voor de bio-ethiek) (3-1123)      
  Verslag van de heer Germeaux
3-1123/2
p. 1-5 3-1123/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-110
p. 74-75 3-110 p. 74-75 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (3-470)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Germeaux
3-470/1
p. 1-10 3-470/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (3-1079)      
  Voorstel van de heer Germeaux
3-1079/1
p. 1-17 3-1079/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven (Onderwerping van de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven, momenteel onderworpen aan de vennootschapsbelasting, aan de rechtspersonenbelasting - Gemeentelijke autonome havenbedrijven) (3-1183)      
  Voorstel van de heren Germeaux en Willems
3-1183/1
p. 1-4 3-1183/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro (Verlenging van de termijn waarin oude muntstukken kunnen worden ingeleverd en dit ten gunste van de slachtoffers van de vloedgolf in Zuid-Oost-AziŽ) (3-991)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heren Beke en Germeaux en mevrouw De Roeck
3-95
p. 56-57 3-95 p. 56-57 (PDF)
  3-95
p. 83-84 3-95 p. 83-84 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Germeaux (Tweede behandeling)
3-97
p. 52-53 3-97 p. 52-53 (PDF)
  3-97
p. 99 3-97 p. 99 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de drugswet van 24 februari 1921 (Sportbeoefening en drugswet - Kwijtschelding in geval van onthulling van feiten of van identiteit van betrokkenen - Uitbreiding tot overtredingen opgesomd in artikel 2 van de wet) (3-762)      
  Voorstel van de heer Germeaux c.s.
3-762/1
p. 1-3 3-762/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 30bis van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van motorvoertuigverlichting overdag (3-1096)      
  Voorstel van de heren Germeaux, Koninckx en Beke
3-1096/1
p. 1-11 3-1096/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Amendement nr 1 van de heer Germeaux c.s.
3-74/2
p. 1 3-74/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Germeaux en mevrouw Derbaki SbaÔ
3-74/3
p. 1-14 3-74/3 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie (Opheffing van de bestaande reglementaire bepalingen waarbij defibrillatie wordt voorbehouden aan geneesheren en verpleegkundigen) (3-1018)      
  Voorstel van mevrouw Van de Casteele en de heren Germeaux en Vankrunkelsven
3-1018/1
p. 1-8 3-1018/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat schijnhuwelijken betreft (Leeftijdsvoorwaarde - Afschaffing van het permanente verblijfsrecht voor bloedverwanten in opgaande lijn) (3-354)      
  Voorstel van de heer Germeaux
3-354/1
p. 1-5 3-354/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om de afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met de kinderen bij een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren (Bijkomend instrument teneinde het omgangsrecht af te dwingen) (3-833)      
  Voorstel van de heren Willems en Germeaux
3-833/1
p. 1-6 3-833/1 p. 1-6 (PDF)
Ziekenhuisbacterie - Cijfers - Onderzoek (3-2902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3560-3564 3-44 p. 3560-3564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4325-4328 3-50 p. 4325-4328 (PDF)
Ziekenhuizen - Tarifering - Prijsverschillen (3-4455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5914-5915 3-62 p. 5914-5915 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8039-8040 3-75 p. 8039-8040 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999