S. 3-1123 Dossierfiche K. 51-1750

Wetsontwerp tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, § 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro
Jacinta De Roeck    Christine Defraigne    Philippe Mahoux    Annemie Van de Casteele   

onverenigbaarheid
medische research
ongeboren vrucht
bio-ethiek
biotechnologie
Raadgevend Comité voor bio-ethiek
Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro
bevruchting in vitro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1123/1 3-1123/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/4/2005
3-1123/2 3-1123/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/4/2005
3-1123/3 3-1123/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 28/4/2005
K. 51-1750/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/4/2005
K. 51-1750/2 Verslag namens de commissie 9/5/2005
K. 51-1750/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/5/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/4/2005   Indiening Doc. 3-1123/1 3-1123/1 (PDF)
21/4/2005   Inoverwegingneming
21/4/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/4/2005   Inschrijving op agenda
28/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-109 Hand. 3-109 (PDF)
28/4/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-109 Hand. 3-109 (PDF)
28/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o8) Hand. 3-110 Hand. 3-110 (PDF)
Doc. 3-1123/3 3-1123/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/4/2005   Verzending naar commissie
27/4/2005   Inschrijving op agenda
27/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Germeaux
27/4/2005   Bespreking
27/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
27/4/2005   Aanneming zonder amendering
27/4/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
29/4/2005   Overzending Doc. K. 51-1750/1
9/5/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1750/2
18/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 137, p. 3-7
19/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o18)
Integraal verslag nr. 140, p. 41-42
Doc. K. 51-1750/3
19/5/2005   Aanneming zonder amendering
19/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
18/8/2005   Bekendmaking (36265)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/4/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/4/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/5/2005, 19/5/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 30/4/2005 60 28/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/5/2005 18/8/2005, blz 36265