S. 3-74 Dossierfiche K. 51-128

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik
Jean-Marie Happart    Jean-François Istasse    Christine Defraigne    René Thissen    Louis Siquet   

sportmanifestatie
tabak
nicotineverslaving
reclame
beschermheerschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-74/1 3-74/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/2003
3-74/2 3-74/2 (PDF) Amendementen 23/7/2003
3-74/3 3-74/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/7/2003
3-74/4 3-74/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/7/2003
K. 51-128/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/7/2003
K. 51-128/2 Amendement 29/7/2003
K. 51-128/3 Verslag namens de commissie 29/7/2003
3-74/5 3-74/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 29/7/2003
K. 51-128/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/2003   Indiening Doc. 3-74/1 3-74/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
24/7/2003   Inschrijving op agenda
29/7/2003   Algemene bespreking Hand. 3-7 Hand. 3-7 (PDF)
29/7/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-7 Hand. 3-7 (PDF)
29/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-19/o14) Hand. 3-8 Hand. 3-8 (PDF)
Doc. 3-74/5 3-74/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/2003   Verzending naar commissie
23/7/2003   Inschrijving op agenda
23/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Germeaux, Amina Derbaki Sbaï
23/7/2003   Bespreking
23/7/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-4/o4)
23/7/2003   Aanneming na amendering
25/7/2003   Inschrijving op agenda
25/7/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-74/3 3-74/3 (PDF)
25/7/2003   Tekst aangenomen Doc. 3-74/4 3-74/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/7/2003   Overzending Doc. K. 51-128/1
29/7/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 10, p. 73-74
29/7/2003   Aanneming in commisie (ongewijzigd) Doc. K. 51-128/3
30/7/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 12, p. 1-26 + nr. 13, p. 47
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-32/o2)
Integraal verslag nr. 13, p. 47-48
Doc. K. 51-128/4
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/8/2003   Bekrachtiging en afkondiging
26/9/2003   Bekendmaking (47409)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/7/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 23/7/2003, 25/7/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/7/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 30/7/2003 60 4/12/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/8/2003 26/9/2003, blz 47409