S. 3-457 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 68 tot 68quinquies van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en tot invoering van de geleidelijke afschaffing van de bij die artikelen bepaalde afhouding op de pensioenen
Christine Defraigne    Jacques Germeaux   

sociale bijdrage
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-457/1 3-457/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/1/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2004   Indiening Doc. 3-457/1 3-457/1 (PDF)
22/1/2004   Inoverwegingneming
22/1/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/1/2004   Verzending naar commissie
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd