Auteurs- en sprekersregister betreffende "Zenner Alain" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De houding van de RSZ ten opzichte van de verzoeken om een gerechtelijk akkoord en de verzoeken van gefailleerden om verschoonbaar verklaard te worden (2-126)      
  Vraag om uitleg van de heer Zenner aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-46
p. 53-60 2-46 p. 53-60 (PDF)
De toepassing van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling (2-10)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-12
p. 4-10 2-12 p. 4-10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Zenner, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Intracommunautaire verkoop - BTW-nummer van de koper - Onjuistheid - Gevolgen (BTW-vrijstelling voor uitvoer - Interpretatie art. 39bis BTW-wetboek - Centrale Eenheid voor administratieve samenwerking) (2-628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Zenner aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 796-797 2-18 p. 796-797 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 927-929 2-20 p. 927-929 (PDF)
Ontslag van senatoren (2000-2001)      
  de heer Zenner (Vervangen door de heer Roelants du Vivier)
2-76
p. 7 2-76 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen (2-508)      
  Verslag van de heer Zenner
2-508/4
p. 1-11 2-508/4 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-66
p. 4-14 2-66 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Artikelsgewijze bespreking en aangehouden stemming
2-46
p. 41-45 2-46 p. 41-45 (PDF)
  2-46
p. 66 2-46 p. 66 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999