S. 2-508 Dossierfiche K. 50-781

Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen
Regering G. Verhofstadt I  

buitengewone belasting
belasting van natuurlijke personen
belasting der niet-verblijfhouders

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-781/1 Wetsontwerp 3/7/2000
K. 50-781/2 Amendement 5/7/2000
K. 50-781/3 Verslag namens de commissie 6/7/2000
K. 50-781/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2000
2-508/1 2-508/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/7/2000
2-508/2 2-508/2 (PDF) Addendum 10/7/2000
2-508/3 2-508/3 (PDF) Amendement 14/7/2000
2-508/4 2-508/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2000
2-508/5 2-508/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/2000
2-508/6 2-508/6 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2000
2-508/7 2-508/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/7/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/7/2000   Indiening Doc. K. 50-781/1
6/7/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-781/3
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 47-50 + p. 64
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 66, p. 64-65
Doc. K. 50-781/4
6/7/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/7/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 30, dd 11.7.2000 Griffiebulletin nr. 30, dd 11.7.2000, addendum
11/7/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2000   Inschrijving op agenda
20/7/2000   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-508/6 2-508/6 (PDF)
20/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-66 Hand. 2-66 (PDF)
20/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-66 Hand. 2-66 (PDF)
20/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
Doc. 2-508/7 2-508/7 (PDF)
20/7/2000   Aanneming zonder amendering
7/7/2000   Overzending aan Senaat (Evoc)
10/7/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/13 2-82/13 (PDF)
10/7/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/13 2-82/13 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2000   Verzending naar commissie
14/7/2000   Inschrijving op agenda
14/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Zenner
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
14/7/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-508/4 2-508/4 (PDF)
14/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-508/5 2-508/5 (PDF)
20/7/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
26/9/2000   Bekendmaking (32625-32627)
21/12/2000   Erratum (42476)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie POC
Evocatietermijn 8/7/2000 4
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2000 4 11/7/2000
Hervatting termijn Evocatietermijn 8/7/2000 4 14/7/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 30, dd 11.7.2000 Griffiebulletin nr. 30, dd 11.7.2000, addendum
Onderzoekstermijn (S1) 12/7/2000 15 16/10/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 12/7/2000 30 8/11/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 12/7/2000 15 16/10/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 26/9/2000, blz 32625-32627
Errata
Op 21/12/2000, blz 42476